logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

 

Jihlavsko 1.6.2014

... údolím Brtnice ke zřícenině hradu Rokštejn ...

 

Příjemnou krajinou lesů, kopců, rybníků a romantických údolí se vine tok říčky Brtnice, pravostranného přítoku Jihlavy. Tou nejzajímavější částí je trasa údolím od Brtnice po Rokštejn, takže auto ponechám v Brtnici a vyrážím pěšky.

 

most, tzv. židovský
Brtnice - most, tzv. židovský, se sochami svatých, v pozadí zámek (červen 2014)

 

Při silnici od Bransouz jsou dva židovské hřbitovy - starý a nový - náhrobků je celkem cca 500.

 

brtnické židovské hřbitovy
brtnické židovské hřbitovy
brtnické židovské hřbitovy (červen 2014)

 

Opouštím městečko Brtnici a přede mnou je cca 8 km dlouhé putování údolím Brtnice.

 

údolí Brtnice
údolí Brtnice
údolí Brtnice
údolí Brtnice
údolí Brtnice (červen 2014)

 

Rybník Šamonín byl na svém původním místě obnoven v roce 2009 a s ním byly na podmáčené louce vystavěny i dvě tůňky. Od tůněk je slyšet žabí koncert, ale dneska je podmáčené tak nějak úplně všechno.

 

u rybníka Šamonín
u rybníka Šamonín
u rybníka Šamonín
u rybníka Šamonín
u rybníka Šamonín
u rybníka Šamonín (červen 2014)

 

Tok říčky je lemován porosty olší a vrb, ale na skalnatých svazích jižně exponovaných strání se pro změnu daří suchomilné vegetaci.

 

údolí Brtnice
údolí Brtnice
údolí Brtnice
údolí Brtnice
údolí Brtnice
údolí Brtnice
údolí Brtnice (červen 2014)

 

V místě zvaném Doubkov stojí starý Viďourkův mlýn, ve kterém se mlelo naposledy někdy ve 30. letech minulého století.

 

údolí Brtnice, Viďourkův mlýn
údolí Brtnice, Viďourkův mlýn
údolí Brtnice, Viďourkův mlýn
údolí Brtnice, Viďourkův mlýn
údolí Brtnice, Viďourkův mlýn (červen 2014)

 

Naštěstí na mne nikde nečekal brod, protože při dnešní zvýšené hladině by to až taková legrace rozhodně nebyla.

 

údolí Brtnice
údolí Brtnice
údolí Brtnice
údolí Brtnice (červen 2014)

 

Byla jsem v téhle oblasti poprvé a samozřejmě jsem čekala, že k hradu mne čeká pořádný výstup. Ale Rokštejn je umístěn přímo v údolí na nízké skalnaté vyvýšenině obtékané říčkou Brtnicí.

 

Rokštejn
Rokštejn
Rokštejn (červen 2014)

 

Rokštejn patří mezi nejstarší moravské hrady, ale už se více než půl tisíciletí pomalu rozpadá. Kdysi to býval dvojhrad s trojnásobným opevněním a dnes jsou dominantami zříceniny mohutná hranolovitá věž a zbytky dvou paláců.

 

Rokštejn
Rokštejn
Rokštejn
Rokštejn (červen 2014)

 

A protože jej měla zatopit plánovaná přehrada, je i velice důkladně archeologicky prozkoumán.

 

na louce pod Rokštejnem
na louce pod Rokštejnem (červen 2014)

 

Přes Panskou Lhotu se okruhem převážně po silnici vracím zpátky do Brtnice. Značka mne přivádí přímo na náměstí, k dalšímu kamennému mostu.

 

medvěd brtník na náměstí
medvěd brtník na náměstí (červen 2014)

 

Plastika medvěda brtníka je inspirována pravděpodobnou teorií o vzniku jména Brtnice. K dalším zajímavým památkám města patří Hoffmanův dům, budova radnice, zámek, zámecký park a klášter. Ale rozsáhlý zámek je v havarijním stavu, o vlastnictví zámku se vedou soudní spory a momentálně je pro veřejnost uzavřen.

 

náměstí v Brtnici
náměstí v Brtnici (červen 2014)

 

Přírodní rezervace Na podlesích leží nedaleko Hrutova v nadmořské výšce 570 m a chrání cca dvousetmetrový úsek údolíčka Strážího potoka - mokřadní louku vždy počátkem června posetou záplavou prstnatců májových.

 

PR Na podlesích, prstnatec májový
PR Na podlesích, prstnatec májový
PR Na podlesích, prstnatec májový
PR Na podlesích, prstnatec májový
PR Na podlesích, prstnatec májový
PR Na podlesích, prstnatec májový
PR Na podlesích, prstnatec májový (červen 2014)

 

Poradím i přístupovou cestu - zřejmě nejjednodušší je přístup po polní cestě od silnice spojující Brodce a Opatov.

 

Ještě mám v plánu před návratem domů jednu zajímavost. U rybníka Zlatomlýn je na jeho výpusti k vidění vodopád s výškou 4 m. Je to vodopád umělý, byl vytesán do tvrdé skály. Ale škoda, že Brtnička je i tady zakalená po dešti.

 

rybník Zlatomlýn
rybník Zlatomlýn (červen 2014)
Zlatomlýnský vodopád
Zlatomlýnský vodopád
Zlatomlýnský vodopád
Zlatomlýnský vodopád (červen 2014)

 

 

 

 

copyright Alena