logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

 

Pálava VIII. - 11.4.2015

když na Pálavě kvetou dříny

 

Ačkoli v Brně už během týdne rozkvétaly bíle první ovocné stromy, na Pálavě kvetly ve velkém jen dříny - až 10 m vysoké keře či menší stromy kvetou na jaře mezi prvními rostlinami ještě před vyrašením listů a spolu s lískami a vrbami jsou důležitou potravou pro první motýly, čmeláky a včely. Žluté kvítky jsou velmi drobné, ale je jich doslova záplava - sladkokyselé jedlé plody dřínu jsou drobné peckovice tmavě červené barvy bohaté na antioxidanty a vitamín C.

dřín obecný na Pálavě pod Dívčími hrady

dřín obecný na Pálavě (duben 2015)

Tentokráte jsem si návštěvu Pálavy naplánovala trochu jinak než obvykle - vždycky nechávám auto na parkovišti v Klentnici a poté vyrážím na jeden okruh na Děvín a posléze na druhý okruh na Stolovou horu, ale dneska auto odkládám v Mikulově a do Dolních Věstonic mne převeze za 20Kč autobus.

 

Je pár minut po půl deváté, když mířím z Dolních Věstonic mezi vinohrady po červené na Dívčí hrad. Mám před sebou takřka letní den a cca 14 km, nemusím vůbec spěchat :-)

Dolní Věstonice Dolní Věstonice

Dolní Věstonice (duben 2015)

Stoupám podél polí a vinohradů, ale než se cesta stočí do dubohabrového lesa, mohu se ještě pokochat výhledem směrem zpět.

Dolní Věstonice

Dolní Věstonice (duben 2015)

Lesy na severovýchodních svazích mají podobu hájů s převládajícím habrem, duby a lípami - stromy jsou ještě holé, ale bylinné patro už se krásně zelená a svítí všemi barvami. Ale jinak je toto nejnáročnější úsek celého výletu.

pod Dívčími hrady pod Dívčími hrady pod Dívčími hrady pod Dívčími hrady pod Dívčími hrady pod Dívčími hrady

pod Dívčími hrady (duben 2015)

Odměnou za výstup je nádherný výhled do krajiny z hradní zříceniny. Dívčí hrady, zříceniny gotického hradu, se také nazývají Děvičky nebo Maidberg. Hrad byl postaven ve 13. století a díky své strategické poloze dlouho zůstával královským majetkem. Roku 1645 jej zničili Švédové, kteří během třicetileté války zpustošili celý kraj, a od té doby hrad chátral a pustl. A proč takový název? Před hradem stojí tři skály, které vypadají jako zkamenělé dívky.

Dívčí hrady Dívčí hrady Dívčí hrady Dívčí hrady

Dívčí hrady (duben 2015)

Až dosud jsem nepotkala živou duši, ale v těchto místech se situace obrací. Výsledek kombinace soboty a krásného jarního dne byl ale předem jasný - obrovské zástupy lidí :-(

 

Chladným počasím uplynulých dní se příchod jara opozdil - touto dobou už toho tady kvete vždycky mnohem víc :-( Fialově či žlutě kvetoucích kosatců nízkých tu bývají stovky. A místo hlaváčků fotím poslední sněženky.

pod Dívčími hrady

 

pod Dívčími hrady

 

z Dívčích hradů na Děvín

 

z Dívčích hradů na Děvín

 

z Dívčích hradů na Děvín

 

z Dívčích hradů na Děvín Děvín

 

Děvín

z Dívčích hradů na Děvín (duben 2015)

Pod vrcholkem Děvína mne čeká veliké a milé překvapení - k vrcholu Děvína nově vede turistické značení!!!

Děvín

 

Děvín

 

Děvín

Děvín (duben 2015)

Nejzazší západní výběžek Karpat, bílé děvínské vápencové bradlo ční vysoko nad okolní krajinou. Pavlovské vrchy tvoří pět hlavních vrcholů: Děvín, Obora, Pálava, Stolová hora a Svatý kopeček, z nichž nejvyšší je právě Děvín (555 m). Z hřebene i i Děvína se nabízí výhledy dodaleka. Od západu, severu i východu obtéká Pálavu širokým obloukem Dyje. Nebo přesněji obtékala, dokud na ní nepostavili tři hráze a nevybudovali tři mělké vodní nádrže - Mušovskou, Věstonickou a Novomlýnskou.

Děvín

 

Děvín

z Děvína (duben 2015)

Na vyhlídce nad Soutěskou je plno, takže se tady dlouho nezdržuji.

Nad Soutěskou

 

Nad Soutěskou

Děvín (duben 2015)

Mířím po modré a zelené značce Soutěskou ke skalám na úpatí Obory resp. Kotle (483 m) - k obloze se tu tyčí Martinka, Obří kámen, Trůn či Maturita.

Soutěska

 

Soutěska

Soutěska (duben 2015)

 

Soutěska

 

Soutěska

brzy pokvetou kaštany (duben 2015)

 

Obora

i pod Oborou kvetou dymnivky (duben 2015)

 

Obora

pohled z Obory (duben 2015)

 

majka

první letošní majka (duben 2015)

 

nad Martinkou

 

nad Martinkou

 

nad Martinkou

 

nad Martinkou

 

nad Martinkou

Martinka (duben 2015)

Cestou jsem se zastavila u mraveniště - dostali kousek mandarinky :-)

mravenci

 

mravenci

 

mravenci

mravenci (duben 2015)

Ještě mne čeká zřícenina poutní kaple zasvěcené sv. Antonínu z Padovy, která byla postavena v roce 1652 jako dík za bohatou úrodu vína.

zřícenina poutní kaple sv. Antonína

 

zřícenina poutní kaple sv. Antonína

u poutní kaple sv. Antonína (duben 2015)

Na parkovišti v Klentnici funguje bufet a s nanukem se to hned šlape líp - musím zase do kopce :-(

pohled zpátky k Děvínu

pohled zpátky k Děvínu (duben 2015)

Zřícenina hradu zvaná Sirotčí hrádek, která se nachází nad vsí Klentnice na severním okraji Stolové hory, stojí na dvou rozeklaných vápencových skalách. Mezi nimi se nachází hluboká rokle, přes níž pravděpodobně vedl most.

Sirotčí hrádek

 

Sirotčí hrádek

Stolová hora od Kočičí skály (duben 2015)

Stolová hora, to je především spousta chráněné květeny a výhledy směrem k Děvínu i Mikulovu.

Stolová hora

 

Stolová hora

Děvín ze Stolov&é hory (duben 2015)

 

Kočičí skála

Stolová hora od Kočičí skály (duben 2015)

Trasa pokračuje kolem Kočičí skály směrem na Turold.

Kočičí skála

 

Kočičí skála

 

Kočičí skála

 

Kočičí skála

 

Kočičí skála

Kočičí skála (duben 2015)

Přes Turold mne červená přivádí do Mikulova. Systém jeskyní Na Turoldu, silně poškozené přilehlým vápencovým lomem, je zpřístupněn veřejnosti a přesto, že se zde netvoří krápníky (jeskyně patří k nejsušším jeskyním u nás), stojí za návštěvu. Po upraveném dně předního lomu provede zájemce naučná stezka a kdo má zájem, může si prohlédnout i Geopark, naučnou geostezku s 15 bloky hornin.

Turold

 

Turold

 

Turold

Turold (duben 2015)

Původně jsem počítala s pokračováním na Svatý kopeček nad Mikulovem, ale blížící se bouřka mi plány překazila :-(

Mikulov

 

Mikulov

 

Mikulov

Mikulov (duben 2015)

Poslední zastávkou byl židovský hřbitov, ale bylo již po otevírací době, takže jsem nahlídla jen přes zídku :-( Rozsáhlý mikulovský židovský hřbitov patří k nejvýznamnějším památkám tohoto druhu u nás. K prvním pohřbům zde po vzniku místní židovské obce došlo již někdy kolem poloviny 15. století. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1605 a nejcennější a zároveň nejnavštěvovanější částí je rabínský vršek s náhrobky mikulovských a moravských zemských rabínů. Rozhodně se tady zastavím příště.

Mikulov

 

Mikulov

Mikulov, židovský hřbitov (duben 2015)

AKTUALIZACE: A takhle nějak vypadaly kosatcové koberce o týden později (poděkování za zprávičku a fotografie patří Mirkovi):

z Děviček na Klentnici

 

z Děviček na Klentnici

 

z Děviček na Klentnici

z Děviček na Klentnici (duben 2015)

  

 

copyright Alena