logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Větrný mlýn v Rudici - 14.7.2002

Moravským krasem na bicyklu

 

S využitím cyklobusu do Útěchova není problém dostat se na kole za Adamov do Josefovského údolí. Kolem huťi Františka - národní technická památka - nejstarší vysokou pec ve střední Evropě, jeskyně Jáchymka (prý je to hotové třípatrové bludiště, ale je nutná baterka) je potřeba vystoupat příjemnou lesní cestou do Rudice po značené cyklostezce.

Býčí skála Jáchymka

Obec Rudice leží v samém středu Moravského krasu a své jméno získala po těžbě a tavbě železné rudy. Nepřehlédnutelnou stavbou v Rudici je větrný mlýn, který v současnosti slouží jako muzeum. Areál větrného mlýna doplňuje geopark s ukázkami hornin Moravského krasu. Na kraji obce začíná mohutným ponorem druhý nejdelší jeskynní systém v České republice - Rudické propadání.

Rudice

V rekreačním středisku Jedovnice s rybníkem Olšovcem se lze občerstvit i osvěžit (v bufetu Partyzánka dělají skvělá smažená játra)

Jedovnice

Po nepříliš frekventované asfaltce lze dojet do Křtin. Hlavní dominantou obce je místní mariánský chrám Nanebevzetí Panny Marie, jež je široko daleko vyhlášeným poutním místem i vyhledávaným architektonickým skvostem zbudovaný dle plánu Giovanniho Santiniho. Podle původního projektu sice měl být mnohem větší - Santini navrhl symetricky nalevo i napravo od hlavního chrámu ambity a dvě vysoké kaple, znichž byla z finančních důvodů postavena pouze pravá část (pravý ambit s kaplí),ale nedokončený areál i tak působí impozantním dojmem. Chrámový komplex, dokonale zasazený do půvabné krajiny, patří k nejmonumentálnějším a umělecky nejhodnotnějším moravským stavbám svého druhu. Chrám je velmi rozlehlý, je dlouhý 65 metrů, široký 38 metrů a jeho kopule se klene do výšky pětatřiceti metrů. Kostel má 73 metrů vysokou věž a osvětluje jej přes 30 oken. Součástí poutního chrámu je i nevelký ambit (krytá okružní chodba) s rajským dvorkem uprostřed. V ambitu je krásná barokní kaple nesoucí jméno sv. Anny. Zdi ambitu i kaple jsou ozdobeny množstvím obrazů malířů-amatérů, ze kterých na první pohled vyzařuje upřímná zbožnost a úcta k Panně Marii Křtinské.

Křtiny Křtiny

Údolím Křtinského potoka kolem jeskyně Býčí skála (veřejnosti nepřístupné) a zbytků železných vrat ve skalních stěnách (zbytky podzemních továren z druhé světové války) se dostaneme zpátky do Adamova a údolím Svitavy pak do Brna.

copyright Alena