logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Předklášteří 12.3.2002

na kolech cestou a hlavně necestou ke klášteru Porta Coeli

 

Jarní sluníčko se mínilo předvést a v Brně byly zrovna jarní prázdniny, takže den na cyklistický výlet jako stvořený. Vyrazili jsme kolem medlánského letiště k Brněnské přehradě a po jejím levém břehu až do Veverské Bitýšky a pak dále pořád proti proudu řeky Svratky do Tišnova.

 

Cesta není v žádných mapách značená jako cyklistická, což jsme podcenili a tak jsme buď poskakovali na děsně hrbolatých cestách, občas pro změnu vláčeli kola po prudkých skalnatých srázech kolem řeky, jednou dokonce i vodou a při zpáteční cestě se nám pod kola pro změnu pořád pletla auta.

Přehrada
Zbytky mostu
Nad Zouvalkou

Tišnov leží v malebné členité krajině prvních výběžků Českomoravské vysočiny a do Předklášteří je to z něj jen kousek. Ženský cisterciácký klášter Porta coeli, Brána nebes, založila v roce 1233 vdova po Přemyslu Otakaru I. královna Konstancie.

 

Rozsáhlý klášterní komplex tvoří do čtverců uspořádané budovy kolem tří nádvoří a jednoho velkého prostranství; původní gotické jádro doplňují renesanční a barokní přístavby včetně divadelního sálu, bývalé lékárny a klášterní nemocnice. Dominantou areálu je historicky nesmírně cenná goticko-románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Návštěvníka zejména upoutá již vlastní kostelní brána s bohatě vyzdobeným portálem, symbolizujícím onu "portu coeli" - bránu nebes. Unikátní gotický portál francouzského katedrálního typu, zdobený postavami apoštolů, bohatými rostlinnými a zvířecími motivy představuje naprosto dokonalou a technicky obdivuhodnou kamenickou práci z doby kolem roku 1235. Portál doplňují dvě mohutné figury lvů. V roce 1784 byl klášter, tehdy druhý nejbohatší ženský klášter na Moravě, v rámci josefínských reforem zrušen.

 

Klášterní budova pak sloužila jako továrna na sukna, později ji využíval cukrovar, pivovar, lihovar a hostinec. Jeptišky z hornolužického Marienthalu se sem vrátily v roce 1901 a komplex byl v roce 1991 vrácen řádu. V areálu je veřejnosti přístupný kostel, unikátní křížová chodba s rajským dvorem a kapitulní síň. Protějšek klášterního areálu tvoří budovy bývalého proboštství, kde dnes sídlí Podhorácké muzeum.

Sochy Brána Brána

 

  

 

copyright Alena