logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Benátky, září 2004

last minute třídenní autobusový zájezd s cestovní kanceláří Alka tour

 

Mapa

Vůbec nic jsem tentokráte neplánovala - pouze mi při procházce centrem Brna padla do oka nabídka slevněného zájezdu cestovní kanceláře Alka tour. Rychle se zeptat doma, zdali má někdo zájem vyrazit se mnou a u syna mám tentokráte úspěch - pojede se mnou.

 

Asi je to zaběhaná klasika - první den odjezd, průjezd Rakouskem, zastávka v italském supermarketu a ubytování někde poblíž Benátek u moře v tuto roční dobu již prázdných letoviscích. Druhý den, po snídani, odjezd k vlaku do města Mestre a vlakem následně do Benátek. Celodenní putování po památkách, částečně s průvodcem, částečně volná prohlídka a večer projížďka člunem po Velkém kanále zpět na vlak a autobus. A poté samozřejmě celonoční přejezd domů jen s nezbytnými hygienickými zastávkami.

Jaderské moře

Benátky leží uprostřed mělkého vnitřního moře o délce zhruba 40 km a max. šířce 15 km - tzv. laguně. Laguny vznikly v prehistorické době tak, že na plochých plážích v severním oblouku Jadranu, zhruba 20 km před vlastní linií pobřeží moře naplavilo písečné duny s malými propustmi. Na vyvýšeninách vyčnívajících z vod laguny jako ostrovy vzniklo nejprve množství osad, z nichž se postupně vytvořily Benátky. Doslova ostrovní charakter si město podrželo až do r. 1846, kdy byl postaven železniční násep spojující je s pevninou.

Benátky

Benátky se skládají se ze 118 těsně vedle sebe ležících plochých ostrovů, jejichž bahnitý a měkký povrch byl zpočátku jako podloží pro stavby naprosto nevhodný. Proto si usedlíci pomáhali tak, že do vrstvy bahna vráželi kmeny stromů, jeden těsně vedle druhého, až na úroveň pevného podkladu, na to pokládali vodorovně další vrstvu kmenů, a teprve na takto získaném podkladě mohli budovat své stavby. Téměř všechny z 20 000 budov v Benátkách jsou stavěny tímto způsobem.

Benátky

Najdeme tu okázalé kostely, paláce z mramoru a kamene a gondoly plující romantickými vodními kanály. Mezi největší lákadla patří náměstí a bazilika sv. Marka, Dóžecí palác nebo hodinová věž. Najdeme zde díla takových benátských mistrů jako byli Tizian, Tintoretto nebo Veronese. Pro mnoho lidí jsou Benátky tím najmalebnějším městem na světě. Z každého koutu tu dýchá jejich úžasná historie naplněná příběhy o dávných šlechtických rodech, náboženských slavnostech a politikém dění. Ale krásné jsou i okolní malebné ostrůvky - Murano se svou tradiční výrobou skla, Burano se světově proslulou výrobou krajek nebo nejkrásnější ostrov laguny Torcello s četnými katedrálami a paláci.

Benátky

Benátská laguna se nachází v trvalém ohrožení. Od r. 1884 sem sice z pevniny vede vodovod. ( až do té doby získávali Benátčané vodu z cisteren uvnitř města), ale odpadní vody z průmyslových podniků v Mestre a v Porto Marhera nahlodávají piloty., na nichž je vše postaveno, a exhalace ve vzduchu rozežírají zdivo budov. Zatímco rychlost klesání města dříve obnášela méně než 200 mm za 100 let, zrychlilo se klesání od poloviny třicátých let minulého století do dneška na 4-6 mm ročně. Ochranný val při pobřeží vykazuje roční vzestup mořské hladiny o 2-3 mm. Čerpání pravěkých podzemních vod z artézkých studní pro vodní zásobování v oblasti Porto Maghera vedlo od r. 1930 k neustálému poklesu dna laguny, který se podařilo zastavit teprve v r. 1970 díky výstavbě dálkového vodovodu. K nestálostem dochází také při přílivu a odlivu, což má vliv na intenzitu proudění a slanosti vody, což se stále silněji projevuje na cihlovém zdivu benátských budov. Dalšími důvody rozpadu staveb jsou agresivní chemické odpadní vody v laguně, které učinily z růstu řas přední problém kanálů.

Benátky

Všude jsou samozřejmě davy lidí. Šance, že bychom se mohli v rozumném čase dostat do některých z památek dovnitř je mizivá, tak se jen tak touláme uličkama a nasáváme atmosféru. Každopádně z hlediska množství za turisty nezaostávají v žádném případě holubi :-)

Benátky

Teprve potom následují gondoly a čluny všech velikostí a tvarů.

Benátky Benátky Benátky

A nesmím zapomenout na masky - jsou nádherné...

Benátky

 

copyright Alena