logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Ke Třem křížům v Chudčicích - 26.11.2006

okolím Brněnské přehrady

 

Je listopad, ale počasí umožňuje krátký cyklovýlet okolím Brna. Tahle trasa sice není pro kolo až tak ideální, ale v oboře bývá moc hezky.

profil

Stoupání do Rozdrojovic mne docela zadýchalo, ale modrá značka směrem nahoru pokračuje i dalších 1,5 km - až na rozcestí Trnůvka.

Trnůvka

Podkomorské lesy, Trnůvka (listopad 2006)

Přírodní park Podkomorské lesy zahrnuje rozlehlé lesní komplexy, v jejichž středu skalnatým údolím protéká řeka Svratka tvořící zde Brněnskou přehradu. Severní část je s výjimkou pláží na břehu přehrady a cesty vedoucí v blízkosti nádrže přes skály u Zouvalky až do Bítýšky poměrně málo navštěvovaná a obrovskou část oblasti zabírá velká oplocená lesní obora ve vyšších partiích kopců Trnůvka a Kuňky. Pro cyklisty je to trošku překážka - čekal na mne dřevěný schodišťožebřík, přes který je nutno kolo přenést :-((

 

V oboře, oficiálně pojmenované Přehrada, je množství volně pobíhající lesní zvěře, v noci je do ní vstup zakázán a pohybovat se v ní smí jen po zpevněných nebo turisticky značených cestách.

Podkomorské lesy, Trnůvka Podkomorské lesy, Trnůvka

Podkomorské lesy, Trnůvka (listopad 2006)

Na poutním místě U Tří křížů nad Chudčicemi jsou ve skutečnosti kříže čtyři. Tři kamenné a jeden dřevěný...

U Tří křížů

Podkomorské lesy, U Tří křížů (listopad 2006)

Cesta turisticky značená modrou a zelenou vede dolů kolem křížových zastoupení a to v některých místech opravdu velmi prudce. Nezbývá než slézt a kolo vést až k dalšímu schodišťožebříku ven z obory.

Křížová cesta, Chudčice Podkomorské lesy, obora

Křížová cesta, Chudčice (listopad 2006)

Kousek pod rozcestím modré a zelené stojí vodní kaple a upravený pramen mimořádně dobré vody, pokládaný kdysi za léčivý (prý je to docela možné zásluhou mírné radioaktivity).

kaple, Chudčice kaple, Chudčice

Křížová cesta, Chudčice (listopad 2006)

Cesta po modré je zpočátku kamenitá, ale od Junácké louky s výhledem na hrad Veveří pokračuje konečně jako uježděná lesní pěšina.

Junácká louka

Brněnská přehrada, Junácká louka (listopad 2006)

Zásluhou lávky přes přehradu na místě bývalého mostu (spousta informací ohledně mostu starého i nového včetně fotografií je zpřístupněna na stránkách www.anteaart.com a snad bude někdy kompletní) je zde většinou hodně velký provoz pěších i cyklistů a pěšina je celkem uzoučká. Naštěstí však již má zpevněné okraje a přes skály, kde bylo nutno kola přenášet (v mém případě většinou dokonce s pomocí kolemjdoucích :-(( ) vedou dřevěné můstky. Provoz postupně dále houstne, naštěstí však je cesta za Zouvalkou širší a asfaltová a přibývá zde i občerstvovaček.

Brněnská přehrada Brněnská přehrada

Brněnská přehrada (listopad 2006) 

copyright Alena