logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Mohelenská hadcová step - 22.4.2007

nenáročný pěší výlet nefalšovanou stepí

 

Spolupůsobením dvou důležitých faktorů - geologického podloží a členitosti reliéfu, vznikla na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny jedinečná a nefalšovaná step. V národní přírodní rezervaci jsou vyznačeny dva okruhy - jarní a podzimní. Oba jsou stejně náročné - cca 3 km s převýšením 115 m a důvodem dělení je řízená pastva, která pomáhá zbavovat step nežádoucích náletových dřevin a přebujelých stepních travin.

Mohelenská hadcová step Mohelenská hadcová step Mohelenská hadcová step

Mohelenská hadcová step (duben 2007)

Výhodná poloha území se zalíbila již našim předkům. Řada nálezů toto místo proslavila ve světě archeologie a právě obec Mohelno dala dokonce mohylám jméno. Tu největší, na návrší při jižním okraji obce, nelze přehlédnout. Přímo na ní stojí boží muka zvaná svatý Antoníček.

Mohelenská hadcová step, boží muka

Mohelenská hadcová step, boží muka (duben 2007)

Rostliny zde mají velice specifické podmínky zásluhou zvětrávání hadců neboli serpentinitů. Krajinu dotváří hluboce zaříznutý meandr řeky Jihlavy, tzv. Čertův ocas a až 120 m vysoké strmé svahy s jižní orientací. Rostlinstvo je většinou zakrslé zásluhou nedostatku živin.

Mohelenská hadcová step

Mohelenská hadcová step (duben 2007)

Ale například ještěrka zakrsle rozhodně nepůsobila.

Mohelenská hadcová step

Mohelenská hadcová step (duben 2007)

A to vše rámuje panorama chladících věží a komplexu Dukovanské jaderné elektrárny...

věže Dukovanské jaderné elektrárny

věže Dukovanské jaderné elektrárny (duben 2007)

U silnice z Mohelna na Kramolín, na Zeleném kopci ve výšce 491 m, stojí Babylon, jedna z našich nejstarších a zároveň nejkrásnějších rozhleden. V roce 1831 ji nechal postavit hrabě Jindřich Vilém Haugwitz. Škoda, původně byla věž o patro vyšší (asi 40 metrů), ale během Prusko-Rakouských válek v roce 1866 bylo nejvyšší patro poškozeno dělostřelectvem a následně odstraněno, takže výhled směrem na západ je dnes z plošiny ve výšce 18 metrů cloněn stromy.

Babylón Babylón

rozhledna Babylón (duben 2007)

Ve vyhlídkovém patře vás kromě výhledu čeká i množství fresek, které ztvárňují jednotlivá znamení zvěrokruhu.

rozhledna Babylón

rozhledna Babylón (duben 2007)

A ačkoli je rozhledna je oficiálně přístupná od května do září o víkendech a svátcích od 13:00 do 17:00 hodin (na jinou dobu je možno návštěvu domluvit na tel. 568 645 317), byla zpřístupněna i tuto nádhernou dubnovou neděli. 

copyright Alena