logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

 

Okolí Pozořic - 6.12.2008

sedmero studánek

 

Mikroregion Rokytnice tvořený devíti obcemi se rozkládá východně od města Brna na rozhraní Drahanské vrchoviny a Dyjsko - Svrateckého úvalu. Svůj název odvozuje od stejnojmenného potoka, pramenícího v jeho středu. Jeho severní, výrazně lesnatou část zaujímá přírodní park Říčky a chráněná krajinná oblast Moravský kras, jižní, rovinatější část území náleží do památkové zóny bitvy u Slavkova. Na západě hraničí s krajským městem Brnem, na východě s okresem Vyškov.

okolí Pozořic

okolí Pozořic (prosinec 2008)

 

hájovna Pozořice (možnost parkování) - Srnčí-Kroupova studánka - Žalmanova studánka - Vildenberk - Tři studýnky - Vítovické údolí - Hubertova studánka - studánka Na hrázi - studánka U dudka - Kalečník - studánka u Wiehlovy boudy - Žalmanův kámen - hájovna Pozořice, cca 12 km

MAPY.CZ

Výlet začínám a končím v Pozořicích u hájovny, kde lze bez problémů parkovat a po modré značce vyrážím k první studánce s názvem Srnčí-Kroupova.

studánka Srnčí-Kroupova

studánka Srnčí-Kroupova (prosinec 2008)

Cesta vede krásně po vrstevnici a je vhodná i pro cyklovýlet, ač to z mapy tak nevypadá. Kousek od lesní chaty scházím po značené odbočce k další studánce. Žalmanova studánka je zřícená - namísto krásné kamenné stavby nacházím hromadu kamení.

Žalmanova studánka Žalmanova studánka Žalmanova studánka

Žalmanova studánka (prosinec 2008)

Z křižovatky modré se zelenou odbočuje pěšina ke zřícenině hradu Vildenberk - k nejvyššímu bodu s tabulí s rodokmenem Vildenberků. Hrad byl umístěn na zalesněném ostrohu nad soutokem dvou potoků. Sice se z něj zachovaly pouze terénní náznaky (zhruba 10 metrů hluboké příkopy oddělující areál od okolí a předhradí od vlastního hradu, ale přesto stojí za návštěvu - vůbec jsem nečekala takovou rozlehlou zříceninu. První zmínky o hradu pocházejí z roku 1318, ale pobořen byl už v druhé polovině 14. století, ale ve své době patřil k největším šlechtickým hradům na Moravě. Kamení z jeho paláců a hradeb bylo použito na stavbu kostela v Pozořicích a tvrzí v Pozořicích a Kovalovicích.

Vildenberk

Vildenberk (prosinec 2008)

Prosincové sluníčko nádherně prosvěcuje les... Škoda jen, že mnohé ze studánek jsou ukryté v hlubokém stínu a tím pádem nejsou tak fotogenické, jak by mohly být.

okolí Pozořic okolí Pozořic

okolí Pozořic (prosinec 2008)

Další studánka nese název Tři studýnky, ale napočítala jsem jen dvě.

Tři studýnky Tři studýnky Tři studýnky

Tři studýnky (prosinec 2008)

Pokračuji tentokráte po žluté až k rozcestí s červenou ve Vítovickém údolí, odbočuji doleva a dále se držím červené. Škoda, ztratila jsem spoustu výšky a slunce do údolí v prosincovém odpoledni už nedosáhne. Ke studánce v mapě zakreslené jako Ševčíkova, ale ve skutečnosti s cedulkou Hubertova je to z červené jen cca 200 m a k té další, Na hrázi dalších 150m.

Hubertova studánka

Hubertova studánka (prosinec 2008)

Studánku U dudka nelze přehlédnout. Je přímo u cesty a pěkně upravená.

studánka U dudka

studánka U dudka (prosinec 2008)

Nezbývá než šlapat pěkně do kopce a nabrat zpátky ztracenou nadmořskou výšku. Kalečník je rozcestí ve výšce cca 500 m, ale stoupání ještě pokračuje. Míjím Wiehlovu studánku a pokračuji po krásné hlaďoučké asfaltce k Žalmanově kameni . památníku Josefa Žalmana (1884-1947), lesního ředitele pozořického panství a lesnímu Slavínu.

Kalečník

Kalečník (prosinec 2008)

Kalečník

Wiehlova studánka (prosinec 2008)

Žalmanův kámen

Žalmanův kámen (prosinec 2008)

Blíží se čtvrtá odpolední a západ slunce - schovávám foťák a přidávám do kroku, abych nemusela auto hledat baterkou :-)

Okolí Pozořic

V lesích okolo Pozořic (prosinec 2008)

copyright Alena