logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Okolím Moravského Krumlova - 8.3.2009

jaro klepe na dveře

 

Jaro klepe na dveře a mně se tentokráte daří přemluvit k celodennímu výletu i syna. Což takhle Moravský Krumlov?

 

Do Moravského Krumlova jezdí z Brna vlak, ale při současných cenách a zejména četnosti spojů volíme samozřejmě auto. Syn stejně potřebuje zvýšit své zatím malé řidičské zkušenosti a mně se na sedadle spolujezdce po 15 letech jako jedinému řidiči v rodině docela líbí.

 

Náš výlet do Moravského Krumlova začíná krátkou zastávkou v Dolních Kounicích - prolézáme starý židovský hřbitov a následně vyšplháme podél křížové cesty ke kapli sv. Antonína. Jen do kláštera Rosa coeli nemáme šanci se podívat dovnitř - takhle mimo hlavní sezónu je samozřejmě zavřeno.

Dolní Kounice, židovský hřbitov Dolní Kounice, židovský hřbitov Dolní Kounice, židovský hřbitov

Dolní Kounice (březen 2009)

Další krátká zastávka je samozřejmě pod Ivančickým viaduktem, úžasným torzem železného mostu z roku 1870.

Ivančický viadukt Ivančický viadukt

Ivančický viadukt (březen 2009)

Moravskokrumlovský vodopád

Z Rokytné, místní části Moravského Krumlova vede jihovýchodním směrem modrá značka směrem na Ivančice. Asi 0,5 km za vesnicí nás turistický rozcestník v údolí říčky Rokytné naviguje po neznačené odbočce do rokle. S poznámkou "Jen za vlhkého počasí", což mělo správně znít jen po velkých deštích , ale to máme nastudováno a proto jsme se sem vypravili právě v předjaří. Návštěvníka chtivého VODOpádu může podobně jako nás zmást nízký průtok vody v potoce, ale tento úkaz je dán jeho propadáním do podzemí. Až těsně u vodopádu bylo jasné, že voda přes něj dneska teče!!

Moravskokrumlovský vodopád

Moravskokrumlovský vodopád (březen 2009)

Z knihy "Nejkrásnější vodopády České republiky" (Martin Janoška) vydané v roce 2008 vybírám podrobnosti, protože na místě samém žádná informační tabule k dispozici není - 11 m vysoký, mírně ukloněný skalní práh dolního vodopádu doplňuje za jeho horní hranou a malou vodorovnou terasou 4 m vysoký horní vodopád. Prohlídka stojí za to po velkých deštích, při jarním tání nebo v zimě - na dolním stupni se vytváří mohutný vějířovitý ledopád.

 

Mariánská kaplička

Kousek nad vodopádem, v místě vývěru jednoho z pramenů potoka stojí snad již od roku 1700 kaplička. Kdysi odtud tekla voda dřevěným potrubím do kašny ve vesnici Rokytná a malá studánka byla i přímo v kapličce. Mariánská kaplička byla zrekonstruována v roce 1971, ale v roce 1989 byl vodovod pro závadnost vody odpojen a Rokytná napojena na vodovod krumlovský.

Mariánská kaplička

Mariánská kaplička nad Rokytnou (březen 2009)

Studánku jsme žádnou neviděli, ale ocitli jsme se zde v tom správném sněženkovém čase - okolí kapličky bylo zcela přesněženkováno.

 

Floriánek

Nepřehlédnutelnou dominantou města Moravský Krumlov je kaple sv. Floriána, stojící na kopci Floriánek, dříve zvaném Spielberg. Kaple je postavena z tesaného kamene, má tři vchody a čtyři vížky v rozích. Kaple se otevírá pro veřejnost několikrát ročně – v době pouti (první neděli po sv. Floriánu - 4.května), bohoslužeb a při konání koncertů. Což znamená, že máme smůlu a můžeme jen obdivovat nádherný výhled na město. Škoda jen, že dneska tady nahoře příšerně fouká.

Floriánek

Floriánek (březen 2009)

Národní přírodní rezervace Krumlovsko - rokytenské slepence

Rezervace zahrnuje členité údolí řeky Rokytné zahloubené v permských slepencích. Jedná se o unikátní stepní až lesostepní oblast s mimořádně bohatým výskytem rostlin a hmyzu. Kaple sv. Floriána i Křížový vrch nabízí atraktivní vyhlídky na město v meandru říčky Rokytné i do krajiny. Kolmé stěny slepencových skal rezervace Slepencové skály u Rokytné připomínají výjevy japonských malířů krajiny. Ty nejzajímavější partie zpřístupňuje 15 km dlouhá naučná stezka.

 

Lokalita byla popisována v pořadu Živé srdce Evropy v ČT.

Krumlovsko-rokytenské slepence nad Rokytnou

Krumlovsko-rokytenské slepence nad Rokytnou (březen 2009)

Krumlovsko-rokytenské slepence nad Rokytnou

Nad Moravským Krumlovem (březen 2009)

Zámek Moravský Krumlov

Nejvýraznější dominanta města, věž zámku, je v mírně dezolátním stavu tak jako zbytek zámku. Ale nedávno byla zrekonstruovaná aspoň zámecká zahrada - pod její částí vede zajímavý tunel na místě bývalého hradního příkopu. Přesto stojí zámek za návštěvu - zejména krásné patrové arkády a stálá výstava Slovanská epopej Alfonse Muchy.

Zámek v Moravském Krumlově

Moravský Krumlov, zámek (březen 2009)

Město Moravský Krumlov

Město plné památek podobně jako jeho český jmenovec mělo smůlu - 7. a 8. května 1945 jej bombardovala Rudá armáda a při náletu bylo zasaženo 383 domů, z toho 113 zničeno do základů. Jen zázrakem zůstala nepoškozena zámecká věž a věže obou hlavních kostelů a proto na velkém obdélníkovém náměstí nelze najít téměř žádné středověké domy. Přesto městečko působí starobyle.

Pohled na Moravský Krumlov z Křížáku

Pohled na Moravský Krumlov z Křížáku (březen 2009)

copyright Alena