logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Židlochovice a okolí - 11.10.2009

zajímavá místa na jih od Brna

 

Kamenný vrch nad Kurdějovem MAPY.CZ

Opuštěná pastvina s teplomilnou květenou na svahu Kamenného vrchu (343 m), severozápadně od obce Kurdějov je přírodní rezervací od roku 1956. A právě pastvina, která nikdy nebyla přetvořena na pole nebo vinohrady si zde zachovala v značné míře svou původní tvářnost.

Kamenný vrch, Kurdějov

Kurdějov z Kamenného vrchu (říjen 2009)

Kamenný vrch, Kurdějov

Na vrcholu Kamenného vrchu u Kurdějova (říjen 2009)

Smírčí kříž a smírčí kámen v okolí Nikolčic MAPY.CZ

Severozápadně od Obce Nikolčice, nedaleko rozcestí modré a červené značky zvané Pod Majákem stojí v lese kamenný kříž s nízko položenými rameny (dříve asi dvojramenný, patriarší) s téměř nečitelným textem. Z jedné strany český, z druhé německý text říká asi toto: "Na tomto místě byl zavražděn posel, který spěchal varovat město Brno před blížícím se vojskem."

Jediné, co jsme dokázali "přečíst" my, byl ovšem letopočet 1663, což odpovídá roku tatarského vpádu na východní Moravu.

Smírčí kříž, Nikolčice

Smírčí kříž poblíž Nikolčic (říjen 2009)

V serpentinách před Nikolčicemi vpravo u silnice z Kurdějova stojí zešikmená deska. Svým ztvárněním nesplňuje kritéria křížového kamene, ale v registru kamenných křížů a křížových kamenů ČR dostala také své číslo. Nad rámečkem s textem je vyobrazen jetelový kříž a text z roku 1762 informuje o tragické smrti Maxe Haase z Rousínova.

Smírčí kámen, Nikolčice

Smírčí kámen poblíž Nikolčic (říjen 2009)

Nikolčice leží v severně otevřené kotlině Nikolčického potoka. Domy jsou rozesety po dně i svazích kotliny a ze tří stran je vesnice chráněna třemi vrchy, otevírajícími pohled do širokého kraje.

Nikolčice

Nikolčice (říjen 2009)

Údolí kapliček v Křepicích MAPY.CZ

Obec Křepice jsme už jednou navštívili v červenci 2008 - v lese nad Křepicemi stojí železobetonové monstrum, pozorovatelna maršála Malinovského. Tentokrát nás však zaujalo něco naprosto odlišného - v turistické mapě se objevil název "Údolí kapliček". Co to je?? Zní to moc hezky... Chvíle googlování a jeden z cílů víkendového výletu je jasný - Křepice nesmíme vynechat.

 

Projeli jsme vesničkou až na konec podle ukazatelů - před námi se objevila brána do areálu.

Nejvýš je kaplička Panny Marie z roku 1857, o níž se vypráví, že když byla přestěhována do kostela, sama se vrátila na své místo (tedy ta socha, ne kaplička).

 

Kousek níž je kaplička svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti, když procházeli Moravou, zastavili se u místní studánky. Hlásali lidem křesťanskou víru ve slovanském jazyku a lidé jim rozuměli. Nechali se pak od svatých bratří křtít vodou ze studánky a tuto pramenitou čistou vodu nazvali "Svatou". Tak se jí říká podnes a během času postavili místní občané nad studánkou kapličku. Existuje i jiná verze pověsti - Metoděj upadl po kázání do mdlob a Konstantin udeřil patou do skály a objeveným proudem vody jej vzkřísil.

V nedávné době pramen mizel, proto byl mizející pramen sveden níž, aby se studánka neztratila. A nad vyústěním pramene byla rovněž postavena kaplička. V roce 1995 byla požehnána a zasvěcena svatému Gorazdovi. O prameni se traduje, že je léčivý obdobně jako voda z Lurd - dnes však u něj visí nápis "Voda je pitná pouze po převaření", takže neriskujeme.

 

I sochy jsou tři. Na konci křížové cesty stojí socha Spasitele, která nezapře inspiraci ve známé dominantě brazilského Rio de Janeira. Je z roku 2003, vytesána z javorového dřeva a 430 cm vysoká. Sousoší Cyrila a Metoděje je doplněno patriarším křížem a bylo vysvěceno k 1140. výročí příchodu bratří na Velkou Moravu dne 6.7.2003. Celým areálem prochází křížová cesta.

Údolí kapliček, Křepice Údolí kapliček, Křepice Údolí kapliček, Křepice

Křepice. údolí kapliček (říjen 2009)

Akátová věž na Výhonu MAPY.CZ

Výhon (355 m) je nejvyšším vrcholem Dyjsko-Svrateckého úvalu na našem území. Je to celkem nenápadný kopec mezi vesnicemi Blučina, Židlochovice a Nosislav - nad řeku Svratku vystupuje o cca 170 m. Sady, pole, zahrady, vinice, meze, stepní louky a lesíky byly vyhlášeny přírodním parkem, ale tím největším lákadlem se bezesporu stává volně přístupná dřevěná rozhledna.

Výhon, Akátová věž

Výhon, Akátová věž (říjen 2009)

Akátová věž Výhon byla slavnostně otevřená v létě roku 2009. Je to stavba s otevřenou vyhlídkou na úrovni 14,5 m nad terénem (výška celé stavby je 15.7 m) - je třeba překonat 76 schodů (3 betonové, 61 dřevěných a 12 kovových. Kruhový půdorys o průměru 3,7 m tvoří třicet nosných sloupů, které tvoří plášť stavby, nosnou konstrukci schodiště i celé stavby.

Výhon, Akátová věž

Výhon, Akátová věž (říjen 2009)

Jako hlavní stavební materiál je použito akátové dřevo a počet fošen tvořících nosné sloupy se směrem vzhůru zmenšuje a tím se při výstupu na věž výhled do krajiny postupně otevírá od téměř uzavřeného soklu až po otevřenou vyhlídku v nejvyšším patře.

Výhon, výhled směrem k Brnu

Výhon, výhled směrem k Brnu (říjen 2009)

Ale památek na tomto kopci je mnohem více. Studánky (studánka u Sv. Jana, někdy nazývaná Robertova, byla v minulosti využívána jako zdroj pitné vody pro Židlochovice), socha sv. Jana, starý barokní kříž...

Výhon, výhled směrem k Brnu Výhon, výhled směrem k Brnu

Výhon (říjen 2009)

copyright Alena