logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Chřiby, Kudlovická dolina - 30.3.2010

probouzející se jarní přírodou

 

Po roce se vracím do jarních Chřibů. Tentokráte do severní části - k mým cílům dnes patří Kostelany, Kudlovická dolina, Tabarky, Komínky...

 

Naslouchání

Milujte stromy, neboť ony, stejně jako my, mají duši ukrytou hluboko v kmeni, ve větvích i v kořenech i v každém lístečku zpívající

Ztište se a poslouchejte...

 

Tabarky MAPY.CZ

V době Velkomoravské říše zde stávalo pravděpodobně hradiště chránící hradskou cestu. Dnes se tady nachází pouze staroslovanský mohylník z 9.-10.století. Jedná se o hroby s kostrami orientovanými tváří k východu, s rukama podél t+la nebo na hrudi. Do hrobů byly mrtvým ukládány milodary, předměty denní potřeby, zbraně, nářadí, keramika. Mohyly byly kruhového půdorysu, vysoké 1-2 m, s průměrem 2 -6 m. Tento způsob pohřbívání se u Slovanů udržel velmi dlouho jako typický projev pohanství a mohyl je zde opravdu hodně.

Tabarky

Tabarky, staroslovanský mohylník (březen 2010)

PP Budačina MAPY.CZ

Nad Kudlovickou dolinou, na postupně stoupajícím hřbetu k vrcholu Krásná hora (kóta 389 m) se nachází obklopená původním bukovým porostem skupina pískovcových skal. Největší skalní útvar, pojmenovaný Velká skála, dosahuje maximální výšky asi 12 m a nachází se v ní malá puklinová jeskyňka. Má vstupní šířku asi 1 m, výšku něco přes 2 m a její délka je asi 5 m. Podle tradovaných pověstí sloužila jeskyňka v minulosti jako skrýš pro loupežníky Ondráše a Juráše, kteří přepadávali kupce projíždějící po nedaleké kupecké stezce.

V soutěsce na Velké skále je umístěna pamětní deska s reliéfem Antonína Rozsypala, velkého přítele Chřibů, který byl umučen v roce 1942 v Mauthausenu.

Budačina Budačina

Budačina (březen 2010)

Rozsypalova lesní osada MAPY.CZ

Při silnici spojující Kostelany a Kudlovice, v krásném hlubokém údolí, slouží turistům a rekreantům už 80 let Rozsypalova lesní osada. Nebo neslouží? Těžko říct, momentálně je zavřeno, ale dneska je konec března a navíc úterý - nikde nikdo a já si svačinu stejně vozím sebou v autě. A studánky se naštěstí nezamykají ...

Rozsypalova lesní osada Budačina

Rozsypalova lesní osada (březen 2010)

Pomníček sv. Huberta MAPY.CZ

Zhruba uprostřed Kudlovické doliny stojí u silnice postavený pomníček - sv. Hubert z 19. století byl zbudován ku cti patrona lovu.

Kudlovická dolina, pomníček sv. Huberta

Kudlovická dolina, pomníček sv. Huberta (březen 2010)

Komínky MAPY.CZ

Komínské skály jsou někdy nazývány také „středem“ Moravy a údajně měly být také ohňovou horou (na ohňových horách byl zapalován oheň signalizující nebezpečí při vpádu nepřátelských vojsk do země). Po celé délce hřbetu jsou rozesety větší i menší skaliska a nejvýraznější z nich, tvořící vlastní vrchol má pozoruhodný tvar. Skalisko asi 8 m vysoké,téměř 20 m dlouhé a 5 m široké bylo v minulosti pozměněno vysekáním schůdků a vybudováním vyhlídkové plošiny. Možná z důvodu návštěvy arcivévody a následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d’Este.

 

Vzhledem k okolním vzrostlým lesním porostům není plošina již tak skvělým vyhlídkovým místem, ale částečný výhled se odsud přece jen otevírá. Schůdky stále odolávají zubu času, ale po zábradlí zbyly dnes jen díry. Škoda, dnes by se hodilo, protože fouká s takovou silou, že stát nahoře na plošině není zrovna bezpečné...

 

Zatoulala se sem i Toulavá kamera :-)

Komínky Komínky

Komínky (březen 2010)

Chřiby, to jsou především krásné bukové lesy. A taky zapomenuté studánky...

lesní studánka nad Halenkovicemi

lesní studánka nad Halenkovicemi (březen 2010)

A zjara spousty kytek...

Kudlovická dolina,sasanka hajní

Kudlovická dolina, sasanka hajní (březen 2010)

Kudlovická dolina, podběl lékařský

Kudlovická dolina, podběl lékařský (březen 2010)

Kudlovická dolina, lýkovec jedovatý

Kudlovická dolina, lýkovec jedovatý (březen 2010)

copyright Alena