logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Austerlitz - 29.5.2010

Interfecti mei resurgent - Moji padlí opět povstanou

 

Nápis nad vchodem Mohyly míru u Slavkova je věčným mementem, že zlo nikdy nezvítězí - slova starozákonního proroka Izaiáše "Interfecti mei resurgent - Moji padlí opět povstanou" vystihují ducha tohoto pietního místa.

 

Slavkovské bojiště zahrnuje například návrší Žuráň, kopec Santon nad Tvarožnou, pozořickou Starou poštu, zámek ve Slavkově či secesní Mohylu míru architekta Josefa Fanty, jež je památníkem všem obětem bitvy u Slavkova nad obcí Prace. A právě u Mohyly míru naše dnešní toulání po krajině bitvy tří císařů začíná...

 

Troška historie na začátek neuškodí :-) Bitva u Slavkova, známá též jako "bitva tří císařů" proběhla 2. prosince 1805. Armáda Francouzského císařství v čele s císařem Napoleonem Bonapartem v počtu 75 tis. vojáků zde drtivě porazila vojsko spojenců, jimiž byly Rusko v čele s carem Alexandrem I. a M.I.Kutuzovem a Rakousko pod vrchním velením císaře Františka I s 90 tis. vojáků.

Nemá smysl se zde rozepisovat více - jsem laik a historii této bitvy se věnuje několik profesionálních webů. Jen namátkou uvádím dva: Projekt Austerlitz (historie bitvy, naučná stezka ...) a Bitva u Slavkova na Wikipedii

 

 

Mohyla míru MAPY.CZ

Mohyla míru je prvním mírovým památníkem v Evropě. Není věnována ani hrdinným vitězům či statečným poraženým, nýbrž je zbudována na počest všech obětí. Stojí na Prackém kopci v nadmořské výšce 324 metrů nad mořem, na nejvyšším místě v okolní krajině, v místě rozhodujícího vítězství Francouzů nad Rusy a Rakušany. Budova zpodobňuje staroslovanskou mohylu a otevřena byla v roce 1923. Čtyřboký komolý jehlan je vysoký přes 26 metrů a je zakončen 10 metrů vysokým starokřesťanským křížem zdobeném motivy Panny Marie, ukřižovaného Krista, Boha Otce a Adamovy hlavy.

Čtyři štítonoši v rozích symbolizují Francii, Rakousko, Rusko a Moravu, na jejímž území k bitvě došlo. Uvnitř je kaple a pod její podlahou kostnice s ostatky nalezenými v prostoru bývalého bojiště.

Areál je sice volně přístupný, ale za parkování, vstup do muzea i vstup do mohyly se platí.

Prace, Mohyla míru Prace, Mohyla míru

Prace, Mohyla míru(květen 2010)

 

Pomník Tří císařů nad Zbýšovem u Brna MAPY.CZ

Naší další zastávkou je památník kousek od silnice z Prace na Zbýšov. Právě zde byl v září roku 2005 odhalen pomník Tří císařů, věnovaný 200. výročí bitvy. A čím je toto místo tak významné? Touto kótou 293 po staré polní cestě prošli v různých hodinách panovníci všech tří evropských mocností, francouzský císař Napoleon I., ruský car Alexander I. a rakouský císař František I. Tři sloupy proto představují tři mocnáře, na jejich vrcholu je umístěno symbolické slavkovské slunce.

Pomník Tří císařů nad Zbýšovem u Brna

Pomník Tří císařů nad Zbýšovem u Brna (květen 2010)

 

Hromadný hrob u Křenovic MAPY.CZ

Slavkovská bitva měla své hrdiny, ale i své padlé. V pozdních hodinách onoho dne zůstalo ležet na poli na 30 000 mrtvých a raněných. Ti byli v následujících dnech pohřbeni do hromadných hrobů rozesetých po celém bojišti.

Každá válka přináší sebou vždycky jen útrapy a neštěstí a zpravidla na ni doplácí nevinní lidé, jak dokazuje vedlejší pomník obětem cholery z r. 1836 a 1866. Průvodním projevem každé války bylo rozšíření nemocí - v případě války prusko-rakouské z roku 1866 to byla právě epidemie cholery.

Hromadné hroby u Křenovic

Hromadné hroby u Křenovic (květen 2010)

 

Smírčí kříž u Křenovic MAPY.CZ

Nedaleko hromadného hrobu, na místě s vyhlídkou směrem k severu stojí smírčí kříž. Nemá nic společného s Napoleonem, ale je to nejstarší svědek křenovické minulosti.

Smírčí kříž poblíž Křenovic

Smírčí kříž poblíž Křenovic (květen 2010)

Křenovice, pomátník maršála Kutuzova MAPY.CZ

Křenovice byly před bitvou u Slavkova roku 1805 středem pozornosti všech zúčastněných armád. V domě čp. 65 se před bitvou nejprve usadili Francouzi a následně si zde zřídil hlavní štáb vrchní velitel spojené rusko-rakousko armády Michail Illarionovič Goleniščev Kutuzov (1745-1813). Památník na jeho počest byl zbudován v roce 2005.

Křenovice, pomátník maršála Kutuzova

Křenovice, pomátník maršála Kutuzova (květen 2010)

Slavkovský zámek MAPY.CZ

Monumentální barokní zámek ve Slavkově u Brna je spjat zejména s rodem Kouniců. Zámek má 115 pokojů a impozantní zahradu ve francouzském stylu a právě zde, v historickém sále zámku, bylo podepsáno příměří dne 6.12.1805.

Slavkov, zámek Slavkov, zámek

Slavkov, zámek (květen 2010)

Kaple sv. Urbana MAPY.CZ

Kaple svatého Urbana stojí na kopci Urban ve výšce 362 m severně od Slavkova od roku 1712. Je zasvěcena papeži sv. Urbanovi, patronu vinařů, sadařů a zahradníků. I toto místo má spojitost s Napoleonem - francouzští vojáci využili toto místo pro pozorování postupu spojenecké rusko-rakouské armády táhnoucí od Olomouce k Brnu. A že je rozhled z tohoto místa úžasný, můžeme potvrdit :-)

Slavkov, kaple sv. Urbana Slavkov, kaple sv. Urbana

Slavkov, kaple sv. Urbana (květen 2010)

copyright Alena