logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Noc kostelů 28.5.2010

ve světle svíček

 

Tentokrát nemířím do přírody. Mým dnešním cílem jsou kostely v Brně a okolí, které se v rámci akce "Noc kostelů" otevřou veřejnosti - té věřící i nevěřící. Atmosféra naplněná setkáváním i modlitbou, doprovázená hudbou i slovem a možnost nahlédnout do míst, která jsou jindy zvídavým očím skryta, zlákala davy zájemců... A to i přesto, že bouřka a následně déšť provázela Noc kostelů od začátku až do konce.

 

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie

Pro vyjímečnou možnost shlédnout prostory Liechtensteinské hrobky umístěné v podnoží kostela začínám své putování právě zde, v klášteře svatého Františka z Pauly. Prohlídka začíná v kostele - podrobným výkladem historie poutního místa, popisem oltáře, sochy Panny Marie Vranovské i těch ostatních, obrazů i fresek i celoročně přístupných jesliček.

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie (květen 2010)

V hrobce je pochováno padesát předků z vládní větve liechtensteinských knížat - běžní návštěvníci Vranova se však mohou podívat pouze ke vstupu a přečíst si něco o její historii. Dnes, v rámci akce Noc kostelů, se lze podívat i dovnitř a poslechnout podrobný výklad. Krypta, do nynější empírové podoby upravená na začátku 19. století, je unikátem - členové panovnického rodu cizího státu byli pohřbíváni mimo výsostné území své země, tj. Liechtensteinského knížectví. Jako poslední zde spočinula princezna Marie Benedikta v lednu 1992, která chtěla být pochována po boku svého otce pohřbeného v roce 1938.

 

Atmosféru hrobky osvětlené pouze světlem svíček se pokouším zachytit fotoaparátem, ale světla je málo a s bleskem to není ono...

Vranov u Brna, hrobka liechtensteinských knížat Vranov u Brna, hrobka liechtensteinských knížat Vranov u Brna, hrobka liechtensteinských knížat

Vranov u Brna, hrobka liechtensteinských knížat (květen 2010)

 

Šebrov-Kateřina, kostel sv. Kateřiny

Kostelík svaté Kateřiny ve své pozdně gotické podobě z 15. století přitahuje svou atmosférou. Ale mše se zde slouží pouze v sobotu a jindy nebývá kostelík otevřen.

 

Dneska je však možno se podívat po točitém schodišti na kamennou kruchtu (věžovou tribunu) nebo do sakristie, místnosti v níž jsou uchovávána bohoslužebná roucha kněží a ministrantů a předměty užívané při bohoslužbě.

 

Za oltářem, se na stěně nachází řada podpisů poutníků psaná rudou hlinkou. Nejstarší nese datum 1492, nejmladší je datován 1533.

Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie

Šebrov-Kateřina, kostel sv. Kateřiny (květen 2010)

Brno, kostel sv. Jakuba

Dalším dnešním velkým lákadlem je možnost výstupu na věž chrámu sv. Jakuba - schodištěm ve tvaru dvojité šroubovice mohou návštěvníci vystoupat až do patra, kde jsou umístěny zvony a poté si prohlédnout Brno jako na dlani. Jenže... stejný cíl má obrovské množství dalších návštěvníků, zástup se kroutí až ven a hustě prší...

 

Raději si prohlížím to, co je možné shlédnout uvnitř. Hrobku slavného obránce města Brna z dob třicetileté války Ludvíka Raduit de Souces, zblízka varhany na kostelním kůru, nádhernou síťovou klenbu i dřevěný polychromovaný kříž z konce 13. století, největší památku interiéru. Nevynechávám ani možnost napsat své přání na papírek a vhodit jej mezi ostatní do krabice...

Brno, kostel sv. Jakuba

Brno, kostel sv. Jakuba (květen 2010)

Brno, kostel sv. Janů (Křtitele a Evangelisty, minoritský kostel)

V unikátním klášterním a sakrálním komplexu minoritů se dnes také konají moderované prohlídky. O prohlídku kopie Svaté chýše, kde Panna Maria zázrakem počala Ježíše a Svatých schodů, po kterých kráčel Ježíš na svou poslední cestu je také velký zájem. Však se taky jedná o jednu z nejzajímavějších, nejkrásnějších a nejcennějších barokních památek na celé Moravě a jedinou stavbu svého druhu v Brně.

Brno, kostel sv. Janů Brno, kostel sv. Janů

Brno, Loreta a Svaté schody (květen 2010)

Chorální modlitby v podání Svatomichalské gregoriánské scholy, mužského pěveckého sboru jsou příležitostí k zamyšlení - blíží se půlnoc a ozývá se únava po celotýdenním shonu.

Brno, kostel sv. Janů

Brno, kostel sv. Janů (květen 2010)

Ještě předpůlnoční návštěva krypty v brněnském minoritském kostele...

Brno, kostel sv. Janů

Brno, kostel sv. Janů (květen 2010)

A na úplný závěr slavnostní požehnání. Je půlnoc, Noc kostelů končí...

copyright Alena