logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

 

Rakovecké údolí - 5.9.2010

všichni nosí z lesa plné koše hub :-(

 

Letošní počasí prospívá nejvíce houbám - bedly osmažené jako řízek by byly výborné, takže kam vyrazit do lesa? Po chvíli přemýšlení navrhuji Rakovecké údolí - když nebudou bedly, budou aspoň kešky a je tam moc hezky. Údolí je sice známé především výskytem bledulí, ale příroda s nádechem podzimu má také něco do sebe.

 

V přírodním parku nedaleko Vyškova jsme se ocitli již v květnu 2004 - tehdy na kole z Brna přes Ochoz u Brna a Bukovinku, což je výlet z Brna na celý den, ale dnes to bude opravdu jen nenáročná nedělní odpolední procházka s přesunem autem.

Rakovecké údolí z Dalekých skal

Rakovecké údolí - výhled z Dalekých skal (září 2010)

Rakovecké údolí se nachází na rozhraní okresu Vyškov a Blansko a patří k nejkrásnějším údolím Drahanské vrchoviny. Údolí se táhne od obce Račice-Pístovice až k rybníku Budkovan ležícímu na okraji Jedovnic. Louky se zde střídají s lesy a pasekami a v části údolí byla instalována naučná stezka Rakovecké údolí s deseti panely informujících o historii území, geologických podmínkách, floře a fauně. Stezka začíná asi 2 km od konce Račic směrem na Ruprechtov, u pomníčku partyzánské skupiny Jermak, kde je úvodní panel, odpočivadlo a malé parkoviště.

 

V minulosti byly louky využívány jako pastviny pro skot, ale socialistické zemědělství zásluhou odvodnění luk, používání umělých hnojiv a přeorání luk způsobilo vymizení mnoha vzácných druhů organismů. Likvidaci neušel ani unikátní artéský pramen. Přesto jsou zde chráněné rostliny i živočichové stále k nalezení.

Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí

Rakovecké údolí(září 2010)

Nejkrásnější je toto údolí především na jaře. Mokřady v místě označeném turistickou tabulkou jako „Rakovecké údolí (bledule)“ jsou jedinou lokalitou výskytu bledule jarní na Vyškovsku. A bývá jich zde opravdu hojně! Rozhodně se sem někdy v březnu vypravíme...

 

Míjíme upravenou studánku nazvanou Pavlínka - voda z ní je považována za velmi kvalitní.

Rakovecké údolí - studánka Pavlínka

Rakovecké údolí - studánka Pavlínka (září 2010)

Pokračujeme k rozcestníku modré a červené, k místu, kterému místní neřeknou jinak než U Zabitého. V r. 1922 byl v těchto místech zavražděn a oloupen o nové boty 16-ti letý ševcovský učeň František Gryc z Podomí, když nesl boty zákazníkovi. Podezřelým z vraždy byl jeden občan z Bukovinky, ale nepodařilo se jej usvědčit. Tento čin dodnes připomínají zavěšené boty na borovici u cesty.

Rakovecké údolí

Rakovecké údolí - U zabitého (září 2010)

V oblasti Drahanské vrchoviny se nachází poměrně velké množství zaniklých středověkých osad. Vsi byly zakládány v 13. století, kdy došlo ke kolonizaci tohoto výše položeného území. K zanikání v masovějším měřítku docházelo v neklidném 15. století, a to zejména za husitských válek. Vzhledem k tomu, že drsná a zemědělsky málo výnosná Drahanská vrchovina nepřitahovala nové osadníky, zničené vsi nebyly v drtivé většině znovu obnoveny a spolu se zemědělskými pozemky zarostly postupně lesem. V Rakoveckém údolí se nachází několik takových zaniklých vsí - Bystřec, Sokolí, Vilémov či Budkovany. Bystřec byl odkryt archeology a dnes nabízí ukázku půdorysů středověkých domků a chalup a rozvržení vesnice jako takové.

 

Je načase se otočit a vrátit zpět k autu. Dlouhé výhledy přes louky kolem meandrujícího potoka Rakovec zpestřují pohledy na slepencové skalní útvary - nejvýraznější je seskupení Dalekých skal. Stojí to trochu námahy vyšplhat po neznačené pěšině až nahoru a vylézt až na výhledové skalisko i trochu odvahy, ale pohled do údolí s kulisou okolních lesů se rozhodně vyplatí.

Rakovecké údolí

Rakovecké údolí - Daleké skály (září 2010)

Údolí je opravdu moc hezké, ale houbařský ráj to rozhodně není... Většina námi nalezených hub byla sice nádherně fotogenická, ale ochutnat je bychom si netroufali...

Rakovecké údolí Rakovecké údolí

Ale několik bedlí k večeři jsme přece jen našli :-)

Rakovecké údolí

K archeologickým zajímavostem patří i kopec Černov mezi obcemi Račice a Ruprechtov. Na vrcholu kopce se nachází keltské hradisko z doby asi 400 let před naším letopočtem (a tedy jedno z nejstarších na Moravě) s několikanásobnými valy a nálezy úlomků keltské a pozdější slovanské keramiky. Ale toto místo dnes již nestihneme, takže zase někdy příště pokračování...

Rakovecké údolí Rakovecké údolí

Rakovecké údolí (září 2010) 

 

copyright Alena