logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Mosty okolo Želivky - 11.9.2010

po stopách starých dálničních mostů

 

Nutnost výstavby páteřní dálkové silnice napříč republikou z Prahy na Podkarpatskou Rus nastala brzy po vzniku samostatného československého státu. Než však byla stavba zahájena, přišli jsme o pohraniční oblast Sudet a po odtržení Slovenska se plánovaná trasa pořádně zkracuje - nyní má vést jen z Prahy na hranice Slovenska. Stavba protektorátní dálnice byla zahájena nakonec 2. května 1939. Nedostatek pracovních sil začátek 2. světové války stavbu zpomalovaly a v roce 1942 byla výstavba úplně zastavena. V té době bylo z dálnice z Prahy na Brno rozestaveno 73 km. Po válce byla stavba obnovena, ale pokračovalo se jen do roku 1950. Provoz aut byl po válce malý a dálnice se tehdy zdála zbytečným přepychem...

 

V r. 1967 byla výstavba na první československé dálnici D1 z Prahy do Brna opět znovu obnovena. Jenže v dálničních tělesech se obvykle staví mosty s předstihem - a právě to se stalo některým stavbám u nás osudným.

 

Píšť - dálniční most přes údolí řeky Želivky
původně 74,50 km, nyní 76,50 km dálnice D1 MAPY.CZ

Původní, 138 m dlouhý dálniční most přes údolí řeky Želivky u Píště, začali stavět v roce 1939. Na konci roku 1950 byl most téměř dokončen, ale v 60. letech nastal u tohoto mostu obrovský problém. Prudké klesání nesplňovalo parametry dálnice - buď by musela být nová dálnice svedena velice hlubokými zářezy na obou stranách údolí nebo by musel být most přemostěn. Nakonec zvítězila naprosto originální varianta - těsně vedle starých pilířů byly v 70. letech vystavěny čtyři nové, které trčely vysoko nad starý most a nad tím byla zkonstruována mohutná ocelová mostovka. Starý most byl zachráněn - bylo dobetonováno poslední mostní pole a po mostě vede dnes silnice z Hořic do Vojslavic. A tak přímo nad starým mostem vede most nový, širší.

 

Kompletní historie a spousty starých fotografií - viz www.dalnice.com

Píšť - dálniční most přes údolí řeky Želivky Píšť - dálniční most přes údolí řeky Želivky Píšť - dálniční most přes údolí řeky Želivky Píšť - dálniční most přes údolí řeky Želivky

Píšť - dálniční most přes údolí řeky Želivky (září 2010)

 

Borovsko - dálniční most přes údolí Sedlického potoka
původně 59,10 km, nyní úplně mimo trasu dálnice D1 MAPY.CZ

Most přes údolí Sedlického potoka takové štěstí neměl. Naopak měl smůlu a to hned třikrát. Most stavěný v letech 1939-1942 a 1945-1950 o délce 120 metrů a šířce 22 metrů byl postaven téměř 100 metrů nade dnem Sedlického potoka, dokonce i zkolaudován, ale provozu se nikdy nedočkal. Když se v šedesátých letech rozhodlo o dostavbě dálnice, padlo i rozhodnutí o výstavbě gigantické vodní nádrže Švihov, obrovské zásobárně pitné vody pro hlavní město Prahu. Dálnice musela zatopené údolí obejít - přehrada byla dokončena v roce 1976 a obrovské oblouky Borovského dálničního mostu pomalu pohltila hluboká voda a nad hladinou zůstala z nádherného železobetonového mostu jen malá část vrcholu oblouku a konstrukce mostovky - cca 2 metry. Dnes sice jeho začátek směrem od Prahy sahá téměř ke břehu a dá se na most vlézt, ale směrem k Brnu končí uprostřed hladiny a tak most vypadá jako obrovské přístavní molo. A aby té smůly nebylo dost - nakonec je k němu zakázán přístup, aby i to, co z něj zbylo, už nikdy nikdo nemohl spatřit - leží v zakázaném pásmu hygienické ochrany I. stupně vodního díla Želivka.

 

Natočen byl o něm i pořad České televize v cyklu Lapidárium - "Příběh jednoho mostu".

 

Kompletní historie a spousty starých fotografií - viz www.dalnice.com

Borovsko - dálniční most přes údolí Sedlického potoka Borovsko - dálniční most přes údolí Sedlického potoka Borovsko - dálniční most přes údolí Sedlického potoka Borovsko - dálniční most přes údolí Sedlického potoka Borovsko - dálniční most přes údolí Sedlického potoka

Borovsko - dálniční most přes údolí Sedlického potoka (září 2010)

 

Hulice - dálniční most přes Sedmpanský potok
Původně 58,70 km, nyní úplně mimo trasu dálnice D1 MAPY.CZ

O trochu více štěstí měl most přes Sedmpanský potok, kterému voda zaplavila jen část pilířů, ale i on byl navždy odsouzen k potupné záhubě - pomalu se rozpadat a přitom nikdy nebýt využit. I tento dálniční most přes Sedmpanský potok u Hulic byl stavěn v letech 1939-42 a po válce 1945-50. Byl sice dokončen, ale potkal ho podobný osud jako sousední velký most přes Sedlický potok u Borovska. Tento most by zatopením nebyl postižen tolik jako Borovanský - voda by i při vysoké hladině jezera sahala asi do třetiny pilířů a ty by se daly technickým opatřením proti vodě ochránit, ale zachránit Borovanský by bylo finančně nemožné. Proto investor raději sáhnul k prostému řešení - tato místa obešel obloukem.

 

Severní konec mostu se pomalu hroutí zásluhou chybějícího náspu, o který by se opěra vzepřela, jižní konec zase zarůstá lesem - na tento konec mostu navazuje nedokončený zářez skrz lesní hřeben a ten je dnes také zarostlý stromy.

 

Kompletní historie a spousty starých fotografií - viz www.dalnice.com

Hulice - dálniční most přes Sedmpanský potok Hulice - dálniční most přes Sedmpanský potok Hulice - dálniční most přes Sedmpanský potok Hulice - dálniční most přes Sedmpanský potok

Hulice - dálniční most přes Sedmpanský potok (září 2010)

 

Němčice - železniční most (viadukt) MAPY.CZ

Na železniční trati z Vlašimi do Dolních Královic byl v roce 1902 postaven kamenný viadukt, překonávající údolí Sedlického potoka. Když však byla kvůli zatopení přehradní nádrží Švihov zrušena železniční trať z Trhového Štěpánova do Dolních Královic, byly sice vytrhány koleje, ale železniční těleso zůstalo většinou ponecháno svému osudu. Podobně na tom byl i kamenný železniční viadukt v Němčicích, který začal chátrat. Most jako nevyužitý měl být v 70. letech zničen jen kvůli natáčení krátké bojové scény ve filmu. Naštěstí k tomu nedošlo, ale okolí mostu se nachází v pásmu ochrany pitné vody a platí sem zákaz vstupu - legálně lze most spatřit pouze z hráze vodní nádrže Němčice, aniž by hrozila pokuta. Zvláštností malebného pětiobloukového kamenného železničního mostu u Němčic je použití červeného kamene na jeho stavbu. Jeho barva spolu s okolní vegetací a modrou plochou vodní hladiny stojí za návštěvu - nám to však tentokráte nevyšlo, proto přidávám jen odkaz na historii a případně aktuální fotografie

 

 

Soutok Sázavy a Želivky MAPY.CZ

S Želivkou, s řekou známou svou čistotou, se loučíme u soutoku Želivky a Sázavy v nadmořské výšce 318 metrů - naše toulání bude pokračovat proti proudu Sázavy zpět na Vysočinu. Škoda, že takhle čistou vodou se nemůže chlubit asi žádná jiná řeka u nás...

Soutok Sázavy a Želivky

Na soutoku Sázavy a Želivky (září 2010)

patron mostů a vody v českých zemích, sv. Jan Nepomucký

Soutice - patron mostů a vody v českých zemích, sv. Jan Nepomucký (září 2010)

copyright Alena