logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Hrad Veveří a okolí II. - 30.12.2010

malý předsilvestrovský výlet

 

Počasí přeje toulkám, už druhý den se venku předvádí nádherná modrá - jenže pro mne jsou dny mezi svátky jako každý rok pracovní a z okna kanceláře zrovna moc oblohy nevidím... Skončím o něco dřív a vyrazím aspoň na odpoledne, což by mohlo na krátkou procházku stačit. Co takhle okolí hradu Veveří? Zopakovat si loňský pošmourný a blátivý výšlap pro změnu se sluníčkem?

 

K hradu mne přiveze autobus linky 305 z Bystrce a stojí mne to jednu jednozónovou jízdenku navíc k mé šalinkartě. Vystupuji u lávky přes přehradu. No ono to vlastně tady dnes jako přehrada nevypadá. Při dnešním stavu vody je to jen řeka plná ledových ker. Většinou tichá, ale občas zazní zlověstný skřípot - rozhodně nemíním na hladinu vstupovat.

Hrad Veveří Hrad Veveří

Hrad Veveří, lávka přes přehradu (prosinec 2010)

Pro začátek si vyšlápnu do kopce na protější straně silnice za pěkným výhledem. Aspoň se zahřeju, docela mrzne - bude tak deset stupňů pod nulou :-) ale na sluníčku je docela příjemně.

Hrad Veveří

Hrad Veveří od východu (prosinec 2010)

Hrad Veveří, jeden z nejstarších moravských hradů, leží tři hodiny cesty na severozápad od Brna v polovině lesního pásu, táhnoucího se od Blanska k Ivančicům. Vypíná se nad vodami Svratky, mocný a krásný. Kdysi sloužil brněnským knížatům i markrabětům k lovu a oddechu a možná proto mu chybí to, co u těchto staveb bývá - podhradí. Zato má neobvyklé množství věží - devět a prý je lze z jednoho místa přehlédnout. A proč jméno Veveří? Dle legendy se zde proháněla spousta veverek...

Hrad Veveří Hrad Veveří Hrad Veveří

Hrad Veveří od jihu (prosinec 2010)

Z nejstarší stavby se dochovala pozdně románská obytná věž a raně gotická věž s břitem. Mezi nimi se nacházejí dva paláce. Jádro hradu je od předhradí odděleno hlubokým příkopem, nad nímž se klene vysoký kamenný most. Mohutně opevněné pozdně gotické předhradí má pět věží.

 

V době třicetileté války odolalo jeho mohutné opevnění útokům Švédů, poté byl střediskem významného panství. Spojené veverské panství s hradem Veveří, zámkem Rosice, bývalou tvrzí v Říčanech, mnohými vesnicemi, bohatými lesy a všelijakým příslušenstvím patřilo ve 2. polovině 19. století k největším šlechtickým velkostatkům na Moravě.To vše se rozpadlo pozemkovou reformou (zestátněním) po vzniku Československé republiky v roce 1919. Ale nejhůř hrad však skončily až za druhé světové války. Po ní byl poničený hrad nejprve nevhodně využíván a poté nepříliš promyšleně rekonstruován. Tempo rekonstrukcí bylo tak pomalé, že prázdný objekt stále více chátral. Teprve v posledních letech nabraly opravy správný směr a vyšší tempo. Mohu potvrdit, že díky tomu je Veveří každým rokem o něco hezčí, ale bude trvat ještě hodně dlouho, než se hrad vrátí ke své bývalé kráse.

zdevastovaný skleník v blízkosti jižní brány

zdevastovaný skleník v blízkosti jižní brány (prosinec 2010)

Ve zdi před vchodem do hradu je umístěna pamětní deska 80. výročí zrušení roboty a 10. výročí vzniku republiky se slovy "VZPOMEŇ POROBY VAŽ SI SVOBODY". Ale je to jen kopie, původní deska byla odstraněna pravděpodobně po roce 1939

pamětní deska 80. výročí zrušení roboty a 10. výročí vzniku republiky

pamětní deska 80. výročí zrušení roboty a 10. výročí vzniku republiky (prosinec 2010)

Pokračuji nahoru po červené, kolem památného stromu, jednoho z dubů letních, které byly patrně vysázeny jako součást aleje vedoucí od hradu Veveří k Novým Dvorům už ve 20. letech 17. století. Pamatuje tedy neúspěšný pokus o dobytí hradu švédskými vojsky roku 1645 i vyplenění Veveří Prusy v roce 1742.

Hrad Veveří od západu

Hrad Veveří od západu (prosinec 2010)

Bezprostředním předchůdcem Veveří byl z roku 1213 dřevěný lovecký zeměpanský dvorec, z něhož zbyl v západním předpolí hradu jen kostelík Panny Marie. Ten byl centrem vsi, která nesla jméno Veveří zřejmě daleko dříve než hrad sám. Ves však byla obránci hradu zničena na počátku 20. let 15. století, aby se nemohla stát opěrným bodem případných oblehatelů v období husitských válek a hrad po celou dobu bojů zůstával vždy na straně krále.

Kostelík dodnes nese románské a gotické stopy, jejichž středověký ráz nezastřely ani pozdější barokní úpravy.

 

Ke kostelíku se váže legenda o pokladu - dvanácti stříbrných soch apoštolů ukrytých v tajných chodbách někde mezi hradem a kostelem, ale objeven zde byl skutečný poklad - deskový obraz Madony z Veveří od Mistra vyšebrodského oltáře namalovaný v polovině 14. století pro hradní kapli. Originál je samozřejmě uložen v Národní galerii v Praze a kostelík si mohu samozřejmě prohlédnout jen zvenčí a ještě navíc přes zídku.

Hrad Veveří, kostelík Nanebevzetí Panny Marie Hrad Veveří, kostelík Nanebevzetí Panny Marie

Hrad Veveří, kostelík Nanebevzetí Panny Marie (prosinec 2010)

Vracím se zpátky k hradu a poté k lávce přes přehradu.

Hrad Veveří

Hrad Veveří (prosinec 2010)

na soutoku Veverky a Svratky na soutoku Veverky a Svratky

na soutoku Veverky a Svratky (prosinec 2010)

Ještě bych mohla zajít přes Junáckou louku na další výhledové místo směrem na hrad Veveří.

Veveří z Junácké louky

hrad Veveří od severu - z Junácké louky (prosinec 2010)

Sluníčko mění barvu do oranžova - brzy zapadne. Mohlo by se mi povést pár hezkých fotografií - a docela povedlo :-)

hrad Veveří  od severovýchodu hrad Veveří  od severovýchodu hrad Veveří  od severovýchodu

hrad Veveří od severovýchodu (prosinec 2010)

Slunce zapadlo, co dál? Vrátit se na jižní břeh k autobusu, který v tuto dobu jezdí dvakrát do hodiny nebo si vyšlápnout pěšky po břehu severním? Volím pěší variantu, ale nebyl to až tak dobrý nápad. K výletní restauraci Princezna dorazím se setměním a hlad zaháním frankfurtskou polévkou, kterou normálně nemusím. Jo, hlad je nejlepší kuchař. Mobil je takový malý neskutečný zázrak, ale marná je snaha dostat sem syna s autem... 3,5 km mám za sebou, další 3,5 km k nejbližší zastávce šaliny před sebou... Na cestu mi svítí hvězdy. A světýlko speciální vandalunepřátelské WC buňky. Ta stojí poblíž Sokolského koupaliště od roku 2006 a stála 4 miliony. Musím přiznat, že mne její stav příjemně překvapil - voda, papír, sušák, žádné nevábné zátiší a zadarmo! 

 

copyright Alena