logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Lesnický Slavín - 2.1.2011

studánky a památníky v okolí Adamova

 

Vánoce, Silvestr a Nový rok je za námi. Studentům a učitelům končí vánoční prázdniny a ostatním aspoň trošku zkrácené dva pracovní týdny... Nedávám si žádná novoroční předsevzetí - většina bohulibých závazků vezme za své už kolem Tří králů, ale pravidelná fyzická aktivita je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme udělat pro své zdraví. A i malá fyzická aktivita je vždy lepší než vůbec žádná, takže zbývá obléci se do mrazu, sbalit fotoaparát, GPSku a jede se na poslední vánoční výlet :-)

 

Našim cílem je zejména Máchův památník nad Adamovem, ale cestou se pokusíme navštívit aspoň některé z mnoha studánek - pomníky, palouky, cestičky i studánky zde byly postaveny v rámci Lesnického Slavína, evropského unikátu, jehož základy byly položeny v r.1929.

 

Josefovské údolí, Bažantí studánka, studánka U srnce, Máchův památník, Hradská cesta, studánka U Kukačky, studánka U Huberta, Josefovské údolí, cca 8 km

 

Bažantí studánka, dříve U kalicha

V dolní části lesní silnice Doubské kousek za závorou, u které se nám podařilo zaparkovat vozidlo, byl dosti nedokonale podchycen slabý pramen vody, který byl sveden do zděné studánky těsně u cesty. Značně zchátralou studánku opravil v 60. letech 20. století Emanuel Koupý - na studánce provedl obloukovitou nástavbu a v ní umístil nápis

 

U KALICHA
NA DOUBSKÉ

 

a uprostřed mezi řádky zobrazil kalich. Nápis i s vyobrazením se v roce 1999 zbortil. V roce 2005 byla na místě původní studánky zbudována studánka nová. Dostala nový portál s obrázkem bažanta a název "Bažantí".

Bažantí studánka Bažantí studánka

Bažantí studánka (leden 2011)

Fotografii původní studánky si můžete prohlédnout na stránkách národního registru pramenů a studánek www.estudanky.cz

 

 

studánka Nad Doubskou

Nepojmenovaný pramen vyvěrá ve žlebu přibližně 50 metrů nad prudkou zatáčkou na žlutě značené trase. Vypouklý polokruh pouze s letopočtem 1940 a stranou cest bez značené odbočky ze žluté je snadné minout.

 

 

studánka U srnce

I tato studánka byla postavena v roce 1937 při lesní cestě Doubská. V průčelí studánky je vyobrazen stojící a jistící srnec a nad obrazem je vyryto heslo prof. Antonína Dyka:

 

CO STVOŘIL BŮH, TO CTI A OCHRAŇUJ!
Zbudováno Léta Páně 1937

 

Před studánkou byl vytvořen malý rybníček a kolem byl založen lesní palouk osázený exotickými a okrasnými keři.

studánka U srnce studánka U srnce

studánka U srnce (leden 2011)

Uprostřed palouku je ještě nenápadný památník - dle vzhledu z doby nedávné, ale bez uvedení letopočtu a nenašla jsem o něm zatím nikde žádnou zmínku. Z jednoduchého kamene musíme odhrabat sníh, abychom si mohli přečíst citát na něm uvedený:

 

Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.


John Ruskin

 

Proto v tomto případě přikládám fotografii z archívu

lesní palouk U srnce

lesní palouk U srnce (listopad 2006)

 

studánka U Aničky, dříve Pod Doubskou

Pro tento pramen platí téměř totéž, co pro studánku Nad Doubskou - vznikla ve stejné době a ve stejném provedení, ale tato je nově opravena.

 

 

studánka Pod jasanem

Tato studánka byla vybudována v roce 1940 ve žlebu pod Máchovým pomníkem těsně pod horizontální cestou. Jméno získala po jasanu, který nad studánkou rostl a v roce 1969 zde bylo při rekonstrukci umístěno zobrazení medailónu Listopad z Mánesova orloje - postava muže sekajícího dříví a žena s dítkem sbírající klestí. Ale strom, který dal studánce jméno, zde již dávno neroste - kolem je vzrostlý les.

 

 

Památník Karla Hynka Máchy

Památník Karla Hynka Máchy (1810-1836), nejvýznamnějšího českého básníka epochy romantismu, byl vybudován na návrší s dalekou vyhlídkou do hlubokých údolí řeky Svitavy a Křtinského potoka v roce stého výročí jeho úmrtí. Místo je to dodnes krásné, ale kvůli vyhlídce se sem chodit rozhodně nevyplatí. Pěknému výhledu dnes brání keře i stromy :-(

 

Památník patří mezi největší objekty Lesnického Slavína. Stavba tvaru čtyřhranu o šířce 2,3 m a výšce 3,0 m je nahoře ukončena betonovou polokoulí, takže celková výška činí 5,2 m. Zkosený modřínový sloup v severovýchodním rohu je symbolem předčasné básníkovy smrti.

 

V průčelí na východní straně jsou v kruhu vyryté zkřížené větvičky jedle a lípy, znázorňující věnování lesníků, kytice růží, zamilované květy básníkovy a epitaf :

 

Daleká cesta má!
Marné volání!
Karel Hynek Mácha 1836

 

Na ostatních třech stěnách jsou vyryty výňatky ze čtyř zpěvů Máje.

Kdo by neznal tyto verše...

 

Byl pozdní večer - první máj -
Večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.

Památník Karla Hynka Máchy Památník Karla Hynka Máchy

Památník Karla Hynka Máchy (leden 2011)

 

Památník Hradská lesní silnice

Památník Hradská lesní silnice byl vybudován prof. Josefem Opletalem v roce 1937 u křižovatky lesních cest pod Máchovým památníkem. Dvě betonové krychle s mezisloupkem ční do výše 4 metry.

 

Hlavní idea památníku je obsažena v jeho horní části:

 

Kdybych měl volit mezi pravdou a krásou,
nebyl bych ani vteřinu na rozpacích,
zvolil bych krásu,
neboť jsem přesvědčen,
že krása v sobě tají vyšší pravdu než je pravda sama.


Anatol France

 

K vybudování památníku přistoupil prof. Josef Opletal v době, kdy již byl v důchodu a kdy se zamýšlel nad svou celoživotní prací. Své myšlenky a pocity výstižně vyjádřil výrokem Ivana Sergejeviče Turgeněva:

 

Jděte kupředu, pokud můžete,
ale klesnou-li pod vámi nohy,
sedněte si nedaleko cesty
a dívejte se na další mimojdoucí
bez hněvu a závisti,
vždyť ani oni daleko nedojdou.


Turgeněv

 

Na citát bezprostředně navazují sluneční hodiny jako symbol ukrajování slunečního svitu - života. Prof. Josef Opletal (1863 - 1953), významný český lesník a nadšený budovatel Lesnického Slavína zemřel po dožitých devadesátinách.

Památník Hradská lesní silnice Památník Hradská lesní silnice

Památník Hradská lesní silnice (leden 2011)

 

studánka U kukačky

V místech, kde z lesní silničky Hradské odbočuje lesní silnička Doubské, byla v roce 1938 postavena studánka. Dříve se nazývala U školky, ale namísto lesní školky je dnes v bezprostřední blízkosti studánky oploceno výzkumné pracoviště zvané Silviculturum. Obrázkem kukačky byla studánka osazena dodatečně v roce 1966. Zachycený pramen je velmi slabý, dělníkům ve školce poskytoval vodu pouze v jarních měsících a v létě pramen vysychá.

studánka U kukačky studánka U kukačky

studánka U kukačky (leden 2011)

 

studánka U Huberta

Studánka věnovaná poctě jelena s křížem mezi parohy byla vybudována v roce 1937 na okraji lesního palouku s cizokrajnými keři a stromy při lesní cestě zvané Dívčí. V průčelí je zobrazen motiv patrona myslivců - sv. Hubert klečící před jelenem.

studánka U Huberta studánka U Huberta

studánka U Huberta (leden 2011)

Slabý pramen byl podchycen za cestou nad studánkou a voda je do studánky svedena potrubím, ale za sucha se pramen ztrácí.

 

Zkratkou rovnou přes kopec se vracíme zpátky k autu zaparkovanému na rozcestí lesní cesty Doubské a silnice spojující Adamov a Křtiny v Josefovském údolí. Zčistajasna začíná hustě chumelit :-) a tak nezbývá než fotoaparát rychle schovat, než si vločky najdou cestu do objektivu...

Josefovské údolí

Josefovské údolí (leden 2011)

copyright Alena