logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Moravská brána - Slavíčský tunel - 22.4.2011

procházka opuštěným tunelem

 

Slavíč je vesnice poblíž města Hranice v okrese Přerov. Vesnicí prochází silnice I/47 a vždy jsme těmito místy jen prosvištěli cestou na sever Moravy. Ale poté, co jsme narazili na serveru www.cestovatel.cz na článek "Opuštěnými tunely Slovenska", kde je zmíněn také opuštěný tunel u Slavíče, bylo jasné, kde se musíme při naší příští cestě na sever na chvíli zastavit. A protože dnes míříme jako každoročně trávit velikonoční volno do Opavy, máme k tomu jedinečnou příležitost.

Slavíčský tunel

Slavíčský tunel, severovýchodní portál (duben 2011)

Slavíčský tunel byl dán do provozu v roce 1847 na Severní dráze císaře Ferdinanda. Ta měla spojovat Vídeň s velkým nerostným bohatstvím Slezska a Haliče (uhlí + sůl) a protínat celou Moravu. S její stavbou bylo započato v roce 1836 ve Vídni a ukončena byla o dvacet let později v Krakově (tedy ne v haličské Bochnii, jak bylo původně plánováno). Dodnes se mezi železničáři říká trati mezi Petrovicemi u Karviné a Břeclaví „Ferdinandka“ a na rozdíl od zbytku republiky na její podstatné části panuje levostranný provoz.

Slavíčský tunel

Slavíčský tunel (duben 2011)

Ale zpátky k tunelu. Byl budován v roce 1845-46 jako hloubený a byl zde postaven v důsledku neúnosné zeminy - bylo rozhodnuto o nahrazení zářezu tunelem. Tloušťka nadloží u Slavíčského tunelu nepřesahuje 1,40 m a tunel se nachází v místech, kde byste tunel jen stěží čekali, v nepříliš členitém údolí řeky Bečvy, v místě bez výraznějších terénních překážek. Slavíčský tunel byl kdysi jediným tunelem na této trati a později se začalo tradovat, že byl postaven na žádost císaře, který chtěl mít na této trati alespoň jeden tunel. Podle legendy řekl, že železnice bez tunelu není železnice, ale jedná se opravdu pouze o legendu.

Slavíčský tunel

Slavíčský tunel (duben 2011)

29. května 1895 byl tunel opuštěn a trať je od té doby vedena jinudy - do provozu byla dána nová dvoukolejná přeložka vedená o několik desítek metrů jižněji. Prázdný, 259 metrů dlouhý, šest metrů široký a šest metrů vysoký tunel byl v roce 1963 prohlášen technickou památkou a poté sloužil jako sklad brambor.

Slavíčský tunel

Slavíčský tunel (duben 2011)

Sloužit jako sklad by mohl i dnes, vrata na obou stranách lze zamknout, ale momentálně slouží jako zkratka pro průjezd traktorů na pole za vesnicí a po nedávné rekonstrukci portálů se uvažuje o jeho turistickém využití. Projekt přeshraniční iniciativy "Putování po císařské dráze" by mohl být pro mnohé zajímavý - momentálně je tunel volně přístupný a my dokonce měli to štěstí, že se v něm zkoušelo elektrické osvětlení, protože tunelem bude procházet letošní trasa Author Šela marathonu 2011.

Slavíčský tunel

Slavíčský tunel(duben 2011)

A jak se takový tunel hloubí? Pravděpodobně byla použita německá tzv. jádrová tunelovací metoda - spočívá ve vykopání dvou podélných šachet v místě budoucích stěn tunelu a jejich následném vyzdění až do výše paty stropní klenby. Nad hotovými bočními zdmi pak byla odstraněna půda pro dokončení zděné klenby, na kterou byla následně vyvezena zemina z již hotového tunelového tubusu.

Slavíčský tunel

Slavíčský tunel, jihozápadní portál (duben 2011) 

 

copyright Alena