logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Bosonožský hájek - 14.5.2011

... výprava za orchidejí ...

 

Počasí nepřeje tento víkend delším výletům, vypadá to opět na déšť, ale zajet do Bosonožského hájku bych odpoledne na chvilku mohla ...

 

Přírodní rezervaci Bosonožský hájek tvoří sprašový kopec s vrcholem ve výšce 370 m a nachází se jižně od Brna - jak je z názvu patrné, u Bosonoh. Listnatý les této poměrně teplé oblasti je vyhlášen především proto, že se jedná o velmi bohatou lokalitu velmi vzácných rostlin.

 

Orchideje mohou růst pouze v soužití s houbami. Bez těchto hub jsou velmi citlivé na okolní prostředí a jeho změny. V ČR roste asi 24 rodů orchidejí a zde v Bosonožském hájku lze najít sedm z nich - střevíčník pantoflíček, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, hlístník hnízdák, kruštík širolistý, okrotici bílou a korálici trojklannou.

 

První orchidej nacházím po chvíli. Hlístník hnízdák je náš nejběžnější vstavač a zde je opravdu hojný. Je zvláštní především tím, že nefunguje jako ostatní rostliny na bázi chlorofylu - není schopný fotosyntézy a proto je celý svůj život závislý na symbióze s určitými druhy hub a je celý hnědožlutý.

Bosonožský hájek, hlístník hnízdák Bosonožský hájek, hlístník hnízdák Bosonožský hájek, hlístník hnízdák Bosonožský hájek, hlístník hnízdák Bosonožský hájek, hlístník hnízdák

Bosonožský hájek (květen 2011)

Strže jsou výrazným geomorfologickým fenoménem hájku - pravděpodobně vznikly v souvislosti s odlesněním a zemědělským využíváním, které podnítilo výraznou erozi. A všude kolem rostou konvalinky vonné.

Bosonožský hájek, konvalinka vonná Bosonožský hájek, konvalinka vonná

Bosonožský hájek (květen 2011)

Prolézám první neuvěřitelně příkrou strží napříč, ale tady mé dnešní toulání asi končí. Začíná pršet :-( Hlístník hnízdák byl tedy první a zároveň i poslední dnešní orchidejí. A nesmím opomenout zakousnuté klíště - ty potvory jsou všude a neochránily mne ani kotníkové boty, dlouhé kalhoty a šusťáková bunda :-(

  

copyright Alena