logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Bratislava, Prešporok, Prešpurk, Pressburg, Pozsony, Blava - 15.10.2011

za poznáním evropských velkoměst IV.

 

Vlastně je to tak trošku ostuda - do Bratislavy je to z Brna pouhých 130 km a po dálnici cca hodina a půl. Kdy jsem se vlastně naposledy toulala Bratislavou jako turista? Už to bude hodně dlouho, odhadem tak rok 1983 :-( V létě jsem zde sice byla s bicyklem, ale to jsem šlapala podél Dunaje do Vojky nad Dunajom prohlédnout si vodní dílo Gabčíkovo a na historické pamětihodnosti čas nevybyl. A při služebních návštěvách samozřejmě taky ne.

 

Poloha Bratislavy, hlavního města Slovenska, je mimořádně excentrická - leží na jihozápadním okraji státu a poměrně dlouhý úsek katastrálních hranic města je zároveň státní hranicí, což je rarita mezi evropskými metropolemi. A Bratislava je jediným hlavním městem na světě, které hraničí se dvěma státy zároveň (západně Rakousko, jižně Maďarsko).

Bratislava

Bratislava (říjen 2011)

Město se svou dvoutisíciletou tradicí patří k nejstarším v Evropě - usadili se zde již keltské kmeny v období 400 př. n.l. až 50 př. n.l. Dalším významným mezníkem bylo germánsko-římské období, Město se stalo součástí neklidné zóny oddělující Římany sídlící jižně od Dunaje a Germány, kteří ovládali oblasti od Dunaje na sever. Po zániku Římské říše následovalo stěhování národů a na území města přicházejí Slované - v 7. století je součástí Sámovy říše, později Nitranského knížectví a v 9. století bylo připojeno k říši Velkomoravské, mocné, ale jen krátce trvající.

 

Po rozpadu Velkomoravské říše se město stává na příštích tisíc let součástí uherského státu a prešporský hrad se stává sídlem krále uherského státu.

Bratislava, Nový most

Bratislava, Nový most (říjen 2011)

Největšího rozmachu se město dočkalo za působení Marie Terezie na uherském trůnu - v té době zaujímalo z hlediska počtu obyvatel 1. místo v Uhersku, bouraly se městské hradby a vznikaly první parky. Jenže za vlády Josefa II. se hlavním městem Uherska opět stává Budín a význam Bratislavy poklesl.

Bratislava, Nový most

Bratislava, Nový most (říjen 2011)

V říjnu 1918 byla na troskách rakousko-uherské monarchie vyhlášená Československá republika a v březnu roku 1919 se jméno města mění z Prešporku na Bratislavu.

 

14. března 1939 byl vyhlášen samostatný Slovenský stát, ale stát vytvořený z vůle fašistického Německa nemá dlouhého trvání - zaniká v dubnu 1945, když Bratislavu osvobodila Rudá armáda společně s rumunskou armádou.

 

V roce 1968 je Bratislava ustanovena hlavním městem Slovenska v rámci socialistické federace a po rozpadu Československa k 1.1.1993 se stává hlavním městem nezávislého Slovenska a dnes ve městě žije cca 450 tis. obyvatel.

 

Začínáme procházkou po Starém mostě, nejstarším dochovaném mostě přes Dunaj v městě. Když byl roku 1891 vybudován, sloužil původně pouze jako železniční a nesl jméno Most Františka Jozefa (po vyhlášení ČSR byl přejmenován na Štefánikov most a po 2. sv. válce na Most Červenej armády). Most je tvořen železnými díly a stojí na kamenných pilířích a jeho délka činí 460 m. Jeho dnešní podoba byla definována jako dočasná - most byl poničen během 2. světové války a poté vystavěn Rudou armádou a jejími zajatci z řad německé armády. Vede po něm chodník, železniční koleje a vedla tudy jednoduchá dvouproudová vozovka. Momentálně je most s výjimkou chodníku pro pěší pro havarijní stav uzavřený - těžká betonová mostovka, jejíž zásluhou začal most klesat pod náporem husté dopravy, byla odstraněna.

Bratislava, Starý most

Bratislava, Starý most (říjen 2011)

K mostu se váže jedna zajímavost - právě pádem z tohoto mostu do Dunaje se utopil český rockový zpěvák Jiří Schelinger v roce 1981.

 

Procházka kolem Dunaje je moc příjemná a stále je na co koukat. Možná bychom se někdy mohli svézt lodní dopravou z Bratislavy do Vídně...

Bratislava, po nábřeží Dunaje Bratislava, po nábřeží Dunaje Bratislava, po nábřeží Dunaje

Bratislava, po nábřeží Dunaje (říjen 2011)

Symbolem Bratislavy je Bratislavský hrad, hrad se čtyřmi věžemi v rozích a jedním nádvořím uprostřed. Celá staletí sloužil jako královské a župní sídlo a dnes v něm sídlí Slovenské národné muzeum.

Bratislava, Hrad

Bratislava, Hrad (říjen 2011)

Jako každý správný hrad je i ten bratislavský situován na kopci. Ale vlastně to není kopec, spíše návrší s nadmořskou výškou 213 m :-) Hrad se mnohokrát přestavoval, ale v roce 1811 podlehl obrovskému požáru a dlouhé roky se řešila jeho rekonstrukce. Zbourat nebo zrekonstruovat? Nakonec byly v roce 1956 započaty práce na jeho záchraně - komplexní rekonstrukce do podoby hradu z čas poslední přestavby v 18. století.

 

Do prostor hradu vstupujeme Žigmundovou bránou, ve směru od Starého města uličkami z podhradí - nejucelenější stavbou hradu z první poloviny 15. století a vrcholné dílo v oblasti středověké hradní architektury na Slovensku .

Bratislavský hrad, Žigmundova brána Bratislavský hrad, Žigmundova brána

Bratislavský hrad, Žigmundova brána (říjen 2011)

Stoupáme stále výš - až na Leopoldovo nádvoří a po schodech až na čestné nádvoří, přes které se vstupuje přímo do hradního paláce a na které z obou stran vedou vítězné brány vyzdobené kamenným trofejním sousoším.

Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad Bratislavský hrad

Bratislavský hrad (říjen 2011)

A výhledy odsud směrem na historické jádro města resp. Dunaj a Petržalku jsou úžasné.

Bratislavský hrad Bratislavský hrad

Bratislavský hrad (říjen 2011)

Socha svaté Alžběty se žebrákem připomíná rok 1207, kdy se na Bratislavském hradě tato uherská princezna narodila. Alžběta Durínská (1207-1231) složila v roce 1228 slib chudoby a za její život naplněný láskou k bližním, chudým a nemocným ji vyhlásili v roce 1235 za svatou.

Bratislava, socha svaté Alžběty

Bratislava, socha svaté Alžběty (říjen 2011)

Areál hradu opouštíme západní Vídeňskou branou. Směřujeme na Slavín, vojenský hřbitov s památníkem. Památník byl vystavěn v letech 1957-1960 a respektuje dřívější hroby. Monument ve tvaru obelisku ční do výše 40 metrů a na jeho vrcholu stojí dvanáctimetrová socha sovětského vojáka vztyčujícího vlajku nad osvobozeným městem a holínkou drtící hákový kříž.

 

Slavín je místem, ke kterému se v socialistickém Československu musela poklonit snad každá zahraniční delegace. Je symbolem socialismu a vyvolává smíšené pocity, ale v 6 společných a v 278 samostatných hrobech je zde pochováno 6845 vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování města a regionu v dubnu 1945 a jako takovému mu přináleží úcta.

Bratislava, Slavín

Bratislava, Slavín (říjen 2011)

Ty, ktorý vchádzaš sem odožen bôľ a súcit nech kropky tvojich sľz nezvonia o mohyly za hrdosť človeka za život ľudstva súci za tvoju jasnú tvár my smrť sme podstúpili.

Bratislava, Slavín

Bratislava, Slavín (říjen 2011)

A nesmím zapomenout na to nejdůležitější - je odsud úžasný výhled na město.

Bratislava, Slavín

Bratislava, Slavín (říjen 2011)

Malé Karpaty zasahují do metropole jako klín. Nepřehlédnutelným orientačním bodem je televizní věž ve tvaru dvou spojených čtyřstěnných jehlanů na Kamzíku z roku 1975, která je vysoká 194 m - dodnes drží prvenství nejvyšší věže na Slovensku. Škoda, nahoru se tentokráte určitě nedostaneme.

 

Scházíme vilovou čtvrtí zpátky do centra města. Rozhodně zde nebydlí žádní chudáci :-)

 

Největší fontána v Bratislavě, fontána Družby na náměstí Slobody pochází z roku 1980. Středem fontány je nerezový lipový květ o průměru 9 m a hmotnosti 12 tun. Nádrž ve tvaru kruhových výsečí postavených kaskádovitě nad sebou má průměr 45 m. Celkový obsah vody ve fontáně je 2000 m3, ale už je to asi dlouho, co zde tryskala voda - v bazénech roste všelijaké bejlí, obklady se rozpadají a celý objekt je oblíbeným cílem sprejerů a polepovačů plakátů :-( Okolní stavby jsou očividně dědictvím komunistické éry svým funkcionalistickým stylem a dříve se náměstí jmenovalo jak jinak než Gottwaldovo - vévodila mu socha s ústřední postavou Klementa Gottwalda ve tvaru obrácené pyramidy úžasné velikosti. Socha byla zlikvidována trhavinou, ale fontána si smutný osud nezaslouží :-( Ani náměstí, které převálcovaly dvě totality - za slovenského štátu po něm pochodovali gardisti, za socialismu zde pionýři skládali slib a vojáci přísahu.

Bratislava, fontána Družby

Bratislava, fontána Družby (říjen 2011)

Náměstí SNP je jedno z nejznámějších. Stojí zde památník obětem protinacistického odboje a "mrakodrap" Manderlák. Na svou dobu měl neuvěřitelných deset poschodí - obchodní a obytný dům Manderla postavili v letech 1935-36 a se svou výškou 45 m byl v době svého vzniku nejvyšším v Československu.

Bratislava, náměstí SNP

Bratislava, náměstí SNP (říjen 2011)

Dalším cílem turistů je především historické centrum se spoustou starých uliček - vcházíme do tzv. Starého města Michalskou bránou, jedinou zachovalou bránou z původních čtyř. Věž postavili koncem 14. století a několikrát nadstavovali - ta současná měří 51 metrů.

Bratislava, Michalská brána

Bratislava, Michalská brána (říjen 2011)

Stará radnice na Hlavním náměstí patří mezi nejstarší budovy ve městě - komplex budov byl vybudován v 14. a 15. století a sídlí zde městské muzeum. Přes vnitřní dvůr se lze dostat k další památce - stojí zde Primaciální palác, budova vybudována jako sídlo ostřihomského arcibiskupa.

Bratislava, Stará radnice Bratislava, Stará radnice Bratislava, Stará radnice Bratislava, strážnice před Starou radnicí

Bratislava, Stará radnice (říjen 2011)

Ale nejvíc turistů se houfuje kolem bronzové sochy napoleonského vojáka opírajícího se o lavičku na Hlavním náměstí - napoleonští vojáci i samotný Napoleon vpochodovali do bratislavských ulic po bitvě u Slavkova a Napoleonovo vítězství potvrdila dohoda podepsaná v Zrcadlové síni Primaciálního paláce.

Bratislava, napoleonec

Bratislava, napoleonec (říjen 2011)

Jen o kousek dál stojí socha připomínající jedinečnou postavičku v dějinách Bratislavy známou jako Schöne Náci. Ignác Lamár (1897-1967) proslavil se tím, že chodil po ulicích města v elegantním fraku, zdravil "ručičky bozkávam" vždy s úsměvem a s poklonou.

Bratislava, Schöne Náci

Bratislava, Schöne Náci (říjen 2011)

A úžasný je i Čumil, socha vykukující z kanálu :-)

Bratislava, Čumil Bratislava, Čumil

Bratislava, Čumil (říjen 2011)

Budova Slovenského národního divadla stojí na Hviezdoslavovom náměstí. Neuvěřitelných 45 divadel postavili po celé Evropě vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer ve stylu středoevropské barokně-renesanční směsi s francouzskou příchutí a to bratislavské je jedním z nich.

Bratislava, budova Slovenského národního divadla

Bratislava, budova Slovenského národního divadla (říjen 2011)

Básník Pavol Országh Hviezdoslav sedí proti Slovenskému národnímu divadlu a v ruce drží knihu a brko už od roku 1937

Bratislava, Pavol Országh Hviezdoslav

Bratislava, Pavol Országh Hviezdoslav (říjen 2011)

Katedrála svatého Martina z 14. století je nejvýznamnějším kostelem na Slovensku a jednou z nejvýraznějších dominant. V letech 1563-1830 zde probíhaly korunovace uherských králů a královen. Právě symbol uherské královské svatoštěpánské koruny je umístěn na samotném vršku věže ve výšce 85 m - váží 300 kg a spočívá na podušce s plochou 4 m2. Škoda jen, že se velká část kostela momentálně skrývá pod lešením. A nakonec ani na prohlídku interiérů nemám štěstí - vstup je povolen pouze svatebním hostům. Naštěstí si sousoší sv. Martina mohu prohlédnout aspoň na Wikipedii.

Bratislava, katedrála svatého Martina Bratislava, katedrála svatého Martina Bratislava, katedrála svatého Martina

Bratislava, katedrála svatého Martina (říjen 2011)

Nový most (původně známý pod jménem Most SNP) byl vyhlášen stavbou století a restaurace ve tvaru UFO patří k nepřehlédnutelným dominantám města. Ocelový most zavěšený na jednom pylonu vysokém 84,6 m byl zprovozněn v roce 1972 a je jediným mostem v Bratislavě, který nemá žádný pilíř v proudu řeky.

Bratislava, Dunaj Bratislava, Dunaj Bratislava

Bratislava, Dunaj (říjen 2011)

Vracíme se zpátky po Tyršově nábřeží. Na obloukovém nosníku je umístěna socha z bronzu se zlomeným křídlem. Životní dráha člověka, přerušená uprostřed rozletu. Památník obětem extremismu v místě vraždy Daniela Tupého (1984 - 4.11.2005)

Bratislava, památník obětem extremismu

Bratislava, památník obětem extremismu (říjen 2011)

S turisty po městě jezdí vyhlídkový vláček "Prešporáčik", ale my šlapeme celý den pěšky. Je pozdní odpoledne a máme toho dost - za jeden den se všechno stihnou nedá a tak jsme si památky vybírali. A taky už začíná být zima.

Bratislava, Prešporáčik

Bratislava, Prešporáčik (říjen 2011)

Vracíme se k autu a přejíždíme do Trnávky, kde máme v turistické ubytovně Plus zajištěn za 10€/osoba/noc nocleh. Nebyl to žádný zázrak, ale co by člověk za tuhle cenu v hlavním městě mohl chtít... Bylo tam čisto, teplo a klid a co víc člověk k přenocování na jednu noc potřebuje. Na zítřejší den máme totiž naplánován výlet do Rakouska prozkoumat Hainburské vrchy (něm. Hainburger Berge) - několik kopců na pravém břehu Dunaje u města Hainburg an der Donau a navštívit Carnuntum, naleziště z římského období.

 

copyright Alena