logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Brno, Zaječí hora - 8.1.2012

blátivá nedělní procházka

 

Počasí zrovna moc nepřeje výletům a namísto sněhu a ledu je v blízkém okolí Brna všude jen bláto. Tak alespoň nedělní odpolední procházka :-)

 

Mířím do trojúhelníku mezi Královo Pole, Soběšice a Lesnou - Katastrální území Sadová hraničí na jihu a západě s Královým Polem, na severu s Řečkovicemi a Soběšicemi, a na východě s Lesnou.

Údolí Zaječího potoka Údolí Zaječího potoka

údolí Zaječího potoka (leden 2012)

Potoční niva přirozeně meandrujícího Zaječího potoka je obklopená smíšeným lesem - převažuje zde dub, tok je lemován olšemi, vrbami, topoly a jasany. Na podmáčených loukách se daří společenstvu vysokých ostřic. Tok potoka je třikrát přerušen rybníčky.

Údolí Zaječího potoka Údolí Zaječího potoka Údolí Zaječího potoka Údolí Zaječího potoka Údolí Zaječího potoka

údolí Zaječího potoka (leden 2012)

Údolím lze dojít až k upravené studánce zvané Zaječí studánka nebo taky Myslivecký pramen. Vznikla úpravou dřívější zděné studánky zvané Jagdbrunne. Voda z ní je svedena do nové studánky, kterou v r. 1968 vybudoval Emanuel Koupý. Ten je také tvůrcem betonové desky s vyobrazením zajíce. Motiv zajíce byl zvolen podle blízké Zaječí hory. Nad obrázkem je český překlad původního pojmenování studánky Myslivecký pramen (zdroj: TRUHLÁŘ, Jiří. Památníky adamovských lesů. Praha: Primus, 2003, 207 s. ISBN 80-862-0724-2).Odkaz vás zavede do národního registru pramenů a studánek na stránkách www.estudanky.cz

Zaječí studánka

Zaječí studánka (duben 2008)

Kopec nad údolím nese název Zaječí hora (324 m) a převažují zde zahrady a chaty. A samozřejmě zase bláto...

 

V lese mezi zahrádkářskou osadou a silnicí z Lesné do Soběšic je pěšin a pěšinek spousta - jedna z nich mne přivádí k zapomenutému pomníku v místě tragické události - vraždy mladé dívky. Pomník není v dobrém stavu, kusy desky jsou ulámané a rytý nápis je silně zašlý. Částečně se mi daří jednotlivé úlomky k sobě poskládat a tak si nakonec mohu celý nápis přečíst:

Zapomenutý pomník

Zapomenutý pomník (leden 2012)

Poutníče postůj a zamysli se
nad zločinností lidskou.
V noci 2.1.1961 byl zákeřně
a surově zavražděn
a na čas zde ukryt
náš nejdražší poklad.

Truchlící rodiče

Zapomenutý pomník

Zapomenutý pomník (leden 2012)

Mířím směrem k Lesné - na východě katastru Sadové se v údolí "U Antoníčka", těsně u hranice s Lesnou, nachází kaple svatého Antonína (známá spíše jako kaplička sv. Antoníčka) a studánka U Antoníčka. Přístup ke kapli a studánce je sice nejjednodušší z Trtílkovy ulice v Divišově čtvrti, ale lze se sem dostat i z Lesné nebo Sadové.

kaplička sv. Antoníčka

kaplička sv. Antoníčka (leden 2012)

Před dávnými časy zde přebýval poustevník a voda zde pramenící měla pověst zázračné - nemocní prý po prosbách na tomto svatém místě nabývali zdraví. Když v polovině 19. století Brno zachvátil mor, velká procesí lidu si zde vyprosila konec nemoci. Na počest této události zde byla postavena z rozhodnutí místodržitele hraběte Lažanského roku 1849 jednoduchá bílá kaplička. Nynější kapli postavil roku 1924 stavitel Říha ze Židenic z masivního kamene, prostranství bylo rozšířeno, obklopeno nízkou balustrádou s kamennými sedátky a schodištěm k prameni.

studánka u Antoníčka

studánka u Antoníčka (leden 2012)

Přestože je pramen velmi pěkně upraven, jedná se o mělkou podpovrchovou vodu potoka, který je překryt malou vrstvou písku a průtok kolísá v závislosti na množství srážek a tání sněhu. Pro nestálost průtoku není voda často ani čirá a rozhodně se nehodí k pití, takže je využívána pouze místními zahrádkáři. A dneska neteče ani kapka :-(

studánka u Antoníčka

kaplička sv. Antoníčka (leden 2012)

Po roce 1948 objekt chátral a chátral, ale nakonec se dočkal lepších časů. Od ledna 2005 poutní areál spadá pod nově vzniklou farnost Brno-Lesná. Kaple je celoročně udržovaná, objevují se zde čerstvé květiny a svíčky – snad na památku vojáků z bitvy u Hradce Králové v roce 1866, kteří zemřeli na choleru v brněnském špitále a byli pohřbeni právě v těchto místech. Poblíž kaple sv. Antonína stával i památník nepřátel – pruských vojáků, ale v roce 1902 byly jejich ostatky převezeny na ústřední hřbitov.

kaplička sv. Antoníčka kaplička sv. Antoníčka kaplička sv. Antoníčka

kaplička sv. Antoníčka (leden 2012)

Každoroční májové pobožnosti se zde pořádají o květnových nedělích v podvečer a předcházejí červnové slavnosti - vždy v nejbližší neděli kolem 13.6., svátku sv. Antonína, se zde koná poutní bohoslužba. Příjemné prostředí pod korunami vysokých stromů láká k zastavení a k meditaci všechny kolemjdoucí, hlavně v horkých letních měsících. Ale i dnes, v pošmourné blátivé lednové odpoledne, zde hoří několik svíček.

kaplička sv. Antoníčka

kaplička sv. Antoníčka, májová pobožnost (květen 2010)

Posledním mým dnešním cílem je autobusová zastávka Loosova a Kaplického blob :-)

blob

blob (leden 2012)

Místo Národní knihovny na pražské Letné se Kaplického blob objevil v září v Brně jako součást soutěže o nový vzhled zastávek MHD po celé zemi, kterou vypsala společnost Pepsi a jeho autorem je student Martin Felgr. Přístřešek zastávky má půdorys 7 x 7 m2 a je asi 4 m vysoký. Je tvořen sklolaminátovou skořepinou organického tvaru, osazenou na sklocementový podstavec a je natřen speciální antigrafiti barvou - přesto asi dlouho nevydrží :-((

blob blob

blob (leden 2012)

Ale nejhezčí prý je tahle zastávka večer, protože je krásně osvětlená. Měla jsem sebou stativ právě za tímto účelem, ale nějak jsem si to časově špatně naplánovala a do setmění se mi nechtělo čekat :-(( Takže je načase očistit boty od bláta a třeba mne z autobusu nevyvedou :-)) 

 

copyright Alena