logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Drahanská vrchovina III. - 11.2.2012

na běžkách okolím Protivanova a Malého Hradiska

 

Potřetí tuhle zimu vyrážím na běžkách na Drahanskou vrchovinu. Po Suchém a Benešovu volím jako výchozí místo parkoviště před restaurací Alfa v Protivanově.

Drahanská vrchovina

Protivanov (únor 2012)

Městys Protivanov se nachází v těsném sousedství mikroregionu Boskovicko a zeměpisně je obec začleněna do okresu Prostějov v Olomouckém kraji a je nejvýše položenou obcí tohoto okresu.

Drahanská vrchovina

Protivanov (únor 2012)

Je úžasné sluníčkové počasí s nádherně modrou oblohou, ale teplota se pohybuje někde kolem minus 12°C a k tomu docela fouká. Lesní úseky jsou určitě prohrnuté lesáky až na podklad, takže se míním prohánět po loukách a pláních, kterých je právě v okolí Protivanova dost a dost.

 

Skútrem upravená stopa mne vede k Protivanovskému mlýnu, do údolí potoka Zábrana. Stojí zde lyžařská odpočívka a historické stavení s mlýnským náhonem prochází rekonstrukcí a postupně bude uvedeno do původního stavu.

Drahanská vrchovina Drahanská vrchovina

Protivanovský mlýn (únor 2012)

Nikde nikdo, ale v protisměru se objevuje skútr upravující stopu.

Drahanská vrchovina

Protivanov (únor 2012)

Tak to by mne opravdu zajímalo, jak se mu přes kořeny, kameny a šišky tímhle lesem jelo... Při první možné příležitosti opouštím značenou lyžařskou cestu vedoucí lesem a těsně kopíruji tok potoka po loukách, kudy vede kvalitní stopa vyšlapaná běžkaři. Už mi to totiž docvaklo - oficiální trasy smí být vyznačeny pouze se souhlasem majitelů pozemků a proto vedou v podstatě nesmyslně po lesních cestách. Tahle lokalita je typickým příkladem. Prohrnutá lesní cesta plná kamení, jehličí, šišek a větviček s lyžařským značením kopíruje po pravém břehu tok potoka a levý břeh po louce lze přitom považovat za běžkařský ráj :-(

Drahanská vrchovina Drahanská vrchovina Drahanská vrchovina

Protivanov, údolím potoka Zábrana (únor 2012)

Od potoka bude potřeba vyšlapat pár výškových metrů nahoru - přece nemůžu vynechat Staré Hradisko, bývalé keltské oppidum, nejvýznamnější na Moravě. Sice zde samozřejmě po Keltech téměř nic s výjimkou rozvalin valů nezůstalo, ale za krátkou zastávku tohle místo rozhodně stojí.

Staré Hradisko, keltské oppidum

Staré Hradisko, keltské oppidum (únor 2012)

Plocha oppida se nachází na výrazné ostrožně nad potokem Hloučely a jeho bezejmenným pravobřežním přítokem, tekoucím od Malého Hradiska a převyšuje okolní terén o 60-80 m. Oppidum je dobře přístupné pouze z východní strany, zbytek je chráněn strmými svahy. Celá plocha oppida o rozloze 37 ha byla opevněna impozantní mohutnou hradbou, která i dnes dosahuje výšky okolo 6 m. Nejvyšší bod leží v nadmořské výšce 541 m a celá lokalita je doplněna informačními panely naučné stezky mapující život Keltů na zdejším oppidu. Délka vnějšího opevnění měří zhruba 2800 m, vnitřní opevnění, které odděluje centrální část od západního předhradí, měří asi 550 m. Tohle oppidum vzniklo v polovině 2. století př.n.l. a bylo důležitým výrobním a řemeslným centrem. Je zde doloženo lití barevných a drahých kovů, výroba keramiky, mincovnictví, výroba jantarových korálků, skleněných předmětů a šperků. Odkryta zde byla řada ohnišť a dokonce i hrnčířské pece, zjištěno bylo i několik cisteren na dešťovou vodu

Staré Hradisko, keltské oppidum

Staré Hradisko, keltské oppidum (únor 2012)

Projíždím tedy bránou a po cestě značené červenou turistickou značkou šlapu až na nejvyšší vrchol prastarého města a mám možnost rozhlídnout se po okolní krajině. Pastviny a křoví, pokud je zde něco víc, je to skryto pod sněhem. V dáli se rýsuje město, pravděpodobně Prostějov, ale opar brání dalekým výhledům.

Staré Hradisko, keltské oppidum

Staré Hradisko, keltské oppidum (únor 2012)

Dál cesta nevede, vracím se zpátky k Malému Hradisku k odbočce zelené turistické značky na Repechy.

Malé Hradisko

Malé Hradisko (únor 2012)

Ale nakonec se téhle cesty nedržím a mířím rovnou pod větrné elektrárny cestou necestou napříč plání, takže se mohu znovu pokochat výhledy - ten oblý zalesněný kopec v dáli je pravděpodobně Velký Kosíř, místo doporučované Vlastíkem přes Návštěvní knihu těchto stránek.

Malé Hradisko Malé Hradisko Malé Hradisko

Malé Hradisko (únor 2012)

U Protivanova stojí tři větrné elektrárny - už od Malého Hradiska na ně byl moc pěkný pohled.

Protivanov Protivanov Protivanov

Protivanov (únor 2012)

Ale příšerná zima a silný vítr nade mnou vítězí. Sice mám na sobě o dvě vrstvy více než obvykle, na hlavě čepici s klapkami, na očích sluneční brýle, aby oči na ledovém větru neslzely a sebou starý digitální kompaktík, kterému v mraze elektronika nevypovídá poslušnost, ale je tak akorát čas na odjezd domů s topením v autě na maximum :-(

 

A nelze než konstatovat, že dneska by mne v téhle arktické výbavě rozhodně nikdo z čtenářů těchto stránek nepoznal, jak se mi to občas při potulkách stává :-)

Drahanská vrchovina

Protivanov (únor 2012)

ODKAZ NA AKTUÁLNÍ POČASÍ V SUCHÉM
http://www.ok2mks.ic.cz

  

 

copyright Alena