logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

 

Kyjovské Dolňácko, Milotice - 24.3.2012

hlaváček, hlaváček a zase hlaváček

Milotice náleží k nejstarším osadám oblasti a pojmenovány byly po svém dávném vlastníku - Milotovi. Kromě zámku s parkem se Milotice pyšní barokní stavbou kostela Všech svatých dostavěnou v roce 1703. K bohatství obce patří krásné kroje a působivý folklór a nezapře národopisnou oblast Slovácka. Krajina sadů, vinic a polí je zde nádherně zvlněná, ideální k cyklovýletům, ale já se budu po celý den toulat pěšky.

PR Horky

PR Horky (březen 2012)

Na severním svahu kóty Náklo, v nadmořské výšce 190 až 260 m, na rozhraní Dolnomoravského úvalu a Kyjovské pahorkatiny leží mezi poli a vinicemi přírodní rezervace Horky, známá bohatým výskytem hlaváčku jarního a hadince červeného. A právě hlaváček jarní (adonis vernalis), který rozkvétá záhy zjara a jeho úžasné zlatožluté květy mají až 8 cm v průměru, je tím hlavním lákadlem dnešního toulání.

PR Horky PR Horky PR Horky PR Horky PR Horky

PR Horky (březen 2012)

Až do 60. let 20. století se mezi Miloticemi a Dubňany těžil lignit, místa bývalých dolů jsou v terénu vyznačena informačními tabulemi, v bezprostřední blízkosti rezervace se nacházely doly František de Paula a Žofie.

PR Horky PR Horky PR Horky PR Horky

PR Horky (březen 2012)

Výhledy se dneska ztrácejí v oparu, škoda, ale sluníčka v suché loňské trávě jsou kouzelná.

PR Horky PR Horky PR Horky PR Horky PR Horky PR Horky

PR Horky (březen 2012)

Pokračuji až na vrchol Nákla a bzukot včel nelze přeslechnout.

PR Horky PR Horky PR Horky

PR Horky (březen 2012)

Vrch Náklo je nejvyšším bodem Ratíškovické pahorkatiny mezi obcí Ratíškovice a Milotice s nadmořskou výškou 265 m. V poslední době se dostává do povědomí v souvislosti s nepravděpodobnými hypotézami o možném ústředí Velkomoravské říše. Ale ať už zde bájný Veligrad, hlavní sídlo moravských knížat a králů, byl nebo ne, z vrcholu je krásný výhled na blízké okolí Milotic i na panorama Chřibů, Ždánického lesa a Bílých Karpat.

Náklo

Náklo (březen 2012)

Cyrilometodějský kříž o výšce 7 m je vyřezaný z jednoho kusu dubového kmene. Byl postaven Cyrilometodějským spolkem Náklo s cílem připomenout tradice Velké Moravy a soluňské bratry, Cyrila a Metoděje. Má svá ramena zakončená liliovitým okvětím a každoročně zde na začátku července probíhá setkání poutníků z okolí.

Náklo, liliový kříž Náklo, liliový kříž

Náklo, liliový kříž (březen 2012)

A historie, která se váže k pískovcové soše Sáma je ještě starší - Sámo, první král Slovanů zde sedí na vladařském stolci a shlíží do své krajiny. Francký kupec, kterému se podařilo v 7. století sjednotit jednotlivé kmeny západních Slovanů a bojoval s nimi jak proti Avarům, tak i proti Frankům, vytvořil velkou říši (Sámova říše), do které patřila nejen Morava, ale i Čechy, západ Slovenska, jihozápad Polska, východ Rakouska, sever Slovinska a západ Maďarska. Po jeho smrti se však říše rozpadla. O životě Sáma je jen velmi málo dokladů - jediné stručné zmínky obsahuje kronika tzv. Fredegara, nejstarší písemná zpráva, kterou o Slovanech v českých zemích máme a první státní útvar Slovanů se dnes označuje jako Sámova říše.

Náklo, socha kupce Sáma

Náklo, socha kupce Sáma (březen 2012)

Státní zámek Milotice, nazývaný perla jihovýchodní Moravy, je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a zvyklostí posledních majitelů rodu Seilern-Aspang.

Milotice, zámek

Milotice, zámek (březen 2012)

Původně renesanční zámek byl přestavěn do barokní podoby v první třetině 18. století a zámecký areál s francouzským parkem představuje unikátně zachovaný kompoziční architektonický celek založený na osové souměrnosti. Ale je březen, vnitřní expozice se samozřejmě otevírají pro veřejnost až 1. dubna, ale zahrady jsou volně přístupné.

Milotice, zámek Milotice, zámek Milotice, zámek

Milotice, zámek (březen 2012)

V přilehlé bažantnici byly zbudovány romantické stavby - altánek je z roku 1766.

Milotice, zámek Milotice, zámek

Milotice, zámek (březen 2012)

K dalším zajímavostem Milotic právem náleží přírodní rezervace Písečný rybník se třemi ostrůvky, přilehlými mokřady, slatinnými loukami a okolními porosty měkkého luhu v nadmořské výšce 182 - 188 m. Rybník a jeho okolí jsou místem výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin, měkkýšů, obojživelníků a vodního ptactva. Stačí být potichu a jen se dívat...

Milotice, Písečný rybník

Milotice, Písečný rybník (březen 2012)

Labutě jsou na lidskou přítomnost navyklé a okamžitě připluly loudit. Ale protože zastávám názor, že volně žijící zvířata se krmit nemají (a šátečky s marmeládou, které jsem měla sebou by jim stejně víc ublížily než prospěly), brzy se ke mně otočily zády :-)

Milotice, Písečný rybník Milotice, Písečný rybník Milotice, Písečný rybník

Milotice, Písečný rybník (březen 2012)

Rozhodla jsem se rybník obejít kolem dokola a cestou se mi dnes konečně podařilo vyfotit i motýla - všichni byli zatím dneska strašně plaší a strašně aktivní :-(

Milotice, Písečný rybník

Milotice, Písečný rybník (březen 2012)

Ale ten nejzajímavější živočich mne teprve čekal - skláněla jsem se nad hladinu plnou rákosin, abych si vyfotila v detailu jednu z mnoha ulit a kolem si plave užovka. Tu velkou, dlouhou kolem jednoho metru jsem nestihla vyfotit, protože jsem se samozřejmě řádně vyděsila a pud sebezáchovy velel utéct, ale po chvíli jsem objevila i několik menších, co nevypadaly tak lidožroutsky :-)

Milotice, Písečný rybník Milotice, Písečný rybník

Milotice, Písečný rybník (březen 2012)

Milotice, Písečný rybník Milotice, Písečný rybník Milotice, Písečný rybník

Milotice, Písečný rybník (březen 2012)

Při cestě zpátky do Brna se ještě krátce zastavuji v NPP Na Adamcích, ale zde jsem zklamaná - na kosatce je ještě příliš brzy a hlaváček jarní asi zatím nemá takovou sílu, aby prorazil tu nepokosenou loňskou trávu :-( Ale možná jsem jen měla smůlu a špatně se koukala :-(

  

 

copyright Alena