logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Svratecká hornatina - PP Křižník - 18.5.2013

orchidejová výprava II.

vstavač kukačka, vstavač osmahlý, vstavač vojenský

 

Vesničky Dolní a Horní Čepí se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina. Jedná se o území značně členité, ve kterém se střídají lesní porosty s loukami, pastvinami a poli a hlubokým zaříznutým údolím řeky Svratky, Svitavy a jejich přítoků. Inspiraci zde nalezlo mnoho malířů Vysočiny, básníků i spisovatelů, ale každý, kdo tento kraj navštíví, si jistě odnese "kousek ve svém srdci".

krajinou kolem Horního Čepí krajinou kolem Horního Čepí krajinou kolem Horního Čepí

krajinou kolem Horního Čepí (květen 2013)

Naleznete zde jak druhy teplomilné, rostoucí na slunných skalnatých svazích, tak i druhy, nalézající se v chladných a stinných údolních dnech - nejtypičtějším a nejznámějším je zřejmě údolí Chlébského potoka se svými koberci bledulí.

krajinou kolem Horního Čepí krajinou kolem Horního Čepí krajinou kolem Horního Čepí

krajinou kolem Horního Čepí (květen 2013)

Horní Čepí je známo svým titulem "partyzánská obec". V místním okolí se skrývali partyzáni z oddílů Jermak, Zarevo a Jan Kozina. Pod obcí, na rozcestí mezi obcemi Dolní Čepí a Chlébské, je betonový památník jako vzpomínka na jmenované partyzánské oddíly z roku 1975. Zároveň je to i nejjednodušší místo k zaparkování - zajíždět do Horního Čepí po uzounské silničce rovnou mezi domky rozhodně nedoporučuji :-)

Horní Čepí

Horní Čepí, památník (květen 2013)

Oblast Štěpánova se může pochlubit dlouholetou tradicí hornictví a železářství. Dolování stříbra, mědi a železné rudy sice dávno skončilo, ale jedny z nejstarších železáren na Moravě ve Štěpánově dodnes odlévají šedou litinu a při toulkách narazíte na zbytky starých důlních děl.

Horní Čepí Horní Čepí Horní Čepí Horní Čepí

Horní Čepí, zbytky starých důlních děl (květen 2013)

Krásně je tu všude, ale nevedou tudy žádné turistické značky, lesní cesty zarůstají a pastviny s ovečkami bývají ohrazeny.

krajinou kolem Horního Čepí krajinou kolem Horního Čepí krajinou kolem Horního Čepí

krajinou kolem Horního Čepí (květen 2013)

Každopádně tou nejpozoruhodnější je část chráněná pod názvem PP Křižník - vzhledem k malé rozloze tohoto území se zde objevuje naprosto neuvěřitelné druhové bohatství vstavačovitých.

PP Křižník

PP Křižník (květen 2013)

Vyskytují se zde vstavač kukačka (Anacamptis morio), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač vojenský (Orchis militaris), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine). Překvapivá je rovněž vcelku početná populace kruštíku drobnolistého (Epipactis microphylla) a při lesním okraji roste i okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). V blízké bučině lze nalézt i hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).

PP Křižník, vstavač osmahlý PP Křižník, vstavač osmahlý PP Křižník, vstavač osmahlý PP Křižník, vstavač osmahlý

vstavač osmahlý - Orchis ustulata (květen 2013)

Každý druh si zde dokázal najít místo - ať už na okraji lesa, na suchomilných trávnících nebo ve vzrostlém smíšeném lese.

PP Křižník, vstavač vojenský PP Křižník, vstavač vojenský PP Křižník, vstavač vojenský PP Křižník, vstavač vojenský PP Křižník, vstavač vojenský PP Křižník, vstavač vojenský

vstavač vojenský - Orchis militaris (květen 2013)

PP Křižník, vstavač kukačka PP Křižník, vstavač kukačka

vstavač kukačka - Anacamptis morio (květen 2013)

Horní Čepí je opravdu mrňavá vesnička, trvale zde žije cca 10 obyvatel a a z mnoha koutů na vás zavane trocha nostalgie na minulost a prázdniny strávené v dětství u babičky na vesnici.

Horní Čepí Horní Čepí Horní Čepí Horní Čepí

Horní Čepí (květen 2013) 

 

copyright Alena