logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

 

Nationalpark Thayatal - 1.5.2013

toulky podél Dyje po rakouské straně

 

V porovnání s přírodní historií Podyjí jsou politické události minulého století jen nepatrně krátkou epizodou. I přesto se tento čas, kdy řeka Dyje rozdělovala kraj na svobodný a nesvobodný, vryl do paměti obyvatel na obou jejích březích. Ale všechno má vždy své plus i mínus. Nepřístupnost a poloha na hranici dvou světů, východu a západu, ušetřily dlouhodobě údolí před lidskou činností a zachovaly jej ve své původní podobě. A příroda nezná lidmi stanovené hranice, hranice v polovině řeky nedělí přírodní prostory, rozděluje pouze státy.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

Kaja (květen 2013)

Tam, kde se kdysi táhla Železná opona, dnes vede cyklistická stezka a most v Hardeggu znovu spojil oba dyjské břehy. Na Národní park Podyjí bezprostředně navazuje rakouský Nationalpark Thayatal a společně garantují ochranu jednoho z nejkrásnějších, nejromantičtějších a druhově nejpestřejších říčních údolí.

 

Dyje tvaruje krajinu na cca 45 říčních kilometrech neuvěřitelným způsobem. Až 150 m hluboko se zahloubila v geologickém podloží a vytvořila charakteristické údolní meandry. Podél říčních zákrutů se táhnou louky, stráně či skály a poskytují prostor pro početné druhy vzácných zvířat a rostlin. Střídají se teplé suché jižní svahy a stinné severní svahy, různé chemické vlastnosti hornin rozšiřují mozaiku krajiny. Dyje zvolna kličkuje a obtéká hory a přidávají se i říčky Fugnitz a Kajabach.

 

Mám raději nedotčenou přírodu a tichá zákoutí než vyhýbání se cyklistům v pestrých cyklodresech a šlapání převážně po asfaltu. Pokud jste na tom podobně, mohu rakouskou část pro pěší výlety jen a jen doporučit - cyklistům je do těchto míst vjezd zapovězen!!! Zřejmě nebudete mít štěstí narazit na čápa černého, vydru říční či dokonce kočku divokou, ale to přece vůbec nevadí :-)

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal turistické značení (květen 2013)

Jako výchozí místo jsem zvolila parkoviště u zříceniny hradu Kaja, ale využít lze i parkování u domu Národního parku, u mostu přes Dyji v Hardeggu či odbočky k hradu v Hardeggu.

 

Kaja - Umlaufberg - býv. Faltýskův mlýn - Vraní skála - Überstieg - Einsiedler - Hardegg - Henner - návštěvnické středisko - Merkersdorf - Kaja, cca 18 km

 

Zříceninu hradu Kaja jsem navštívila v květnu 2012, takže tentokrát mohu rovnou vyrazit podél říčky Kajabach až k soutoku s Dyjí.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal podél říčky Kajabach (květen 2013)

Pohodlná cesta vede skalnatým údolím - škoda, že pohledu směrem nahoru, na hrad, už brání jarní zeleň.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

na soutoku Dyje a Kajabachu (květen 2013)

Směrem po proudu lze identifikovat zříceninu Nového Hrádku.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

na soutoku Dyje a Kajabachu (květen 2013)

Ale já musím proti proudu, i na rakouské straně platí určitá pravidla a zákaz vstupu na louky k nim patří.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

podél Dyje (květen 2013)

Vlevo do kopce vede kratší varianta trasy k tzv. Überstiegu s vyhlídkou, ale já si nejprve obejdu celý ostroh Umlaufberg a vyhlídku si nechám až nakonec. Vysoko nade mnou je na protějším břehu opět Nový hrádek, pro změnu z opačné strany.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

Umlaufberg (květen 2013)

Svah je poset česnekem medvědím s jeho nezaměnitelnou vůní a do květu už moc nechybí.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

Umlaufberg (květen 2013)

Dyje probleskuje mezi stromy. Kdysi roztáčela mlýnské kameny, soustrojí hamrů, pily a později i turbíny. Bývalo jich mezi Vranovem a Znojmem dvacet, mnohé zanikly už dávno, a pokud ne, byly strženy a obyvatelé vystěhováni po vytvoření hraničního pásma v roce 1951.

 

Právě zde, pod Novým Hrádkem, stával Faltýskův mlýn. Dnes jej připomíná jen kamenný jez a zavalený náhon se zničeným soustrojím turbíny.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

Faltýskův mlýn (květen 2013)

Meandr se točí pod Vraní skálou a dneska rozhodně nemám "dobré světlo" - raději mrkněte na fotku Romana Leitnera :-)

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

pod Vraní skálou (květen 2013)

Überstieg – je název pro úzkou skalnatou šíji, širokou cca 100 metrů, ve které se setkávají dva zaklesnuté více než 3 km dlouhé říční meandry – český Ostroh (357 m) a rakouský Umlaufberg (378 m). Na vyhlídku je přístup z obou stran a spletitost říčního údolí je nejsnáze rozklíčovatelná s mapou v ruce. Jinak totiž podlehnete dojmu, že tu tečou dvě řeky a na kopci stojí dvě zříceniny :-)

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

Überstieg (květen 2013)

Vracím se zpět na úroveň řeky a postupuji dále proti proudu. V případě vysokého stavu je k dispozici i stezka o pár metrů výš, ale nevypadá to, že by sem turisté za takových podmínek chodili. Vůbec se jim nedivím, ani mně by se nad rozvodněnou řekou nelíbilo.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

u Dyje (květen 2013)

Louka na protější straně se jmenuje Gališská a ještě kousek proti proudu stával Dolní a Horní Medvědí mlýn, ale já opouštím řeku po červené, nabírám výšku a červenou měním za modrou.

 

Cesta mne vede úvozem a poté po okraji skal přes dvě vyhlídková místa do údolí Dyje a na Einsiedler, vysokou stěnu v ohybu řeky.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

Einsiedlerweg (květen 2013)

Z té druhé se otevírá i pohled na městečko Hardegg.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

Einsiedlerweg (květen 2013)

Modrá a červená mne svede strmě dolů k řece a až ve chvíli, kdy před sebou vidím jez v Hardeggu, si uvědomuji, že se mi vlastně podařilo "zakufrovat" - sešlapat na úroveň řeky, prohlédnout si Hardegg a znovu vyšlapat nahoru na náhorní planinu jsem tedy v plánu neměla :-(

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

u Dyje (květen 2013)

Nevadí, nevšední městečko se starými domy, kostelem, márnicí a především se zbytky středověkých věží a hradeb pod zachovalým hradem, je jako vystřižené ze starých dob - žádný spěch, žádný ruch, jen pohoda. Na rakouské straně je Hardegg jedinou obcí, která leží přímo v Národním parku a se svými 80 obyvateli je Hardegg nejmenším městem Rakouska.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal

Hardegg (květen 2013)

Držím se modré a znovu nabírán ztracené výškové metry až k odbočce se žlutou.

 

Kousek odbočím a zase se vrátím po žlutě značené stezce nazvané Hennerweg - z upravené skalní plošiny je nádherný výhled na město Hardegg s hradem, skalní útvary Reginafelsen a Maxplateau, vzdálenější skalní stěnu Schwalbenfelsen i vrchol Býčí hory na Braitavě, meandry Dyje, most a Hardeggskou vyhlídku na naší straně hranice - tyto vyhlídky jsem navštívila při svých toulkách v září 2012.

Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal Hennerweg (květen 2013)

Ještě krátká zastávka v informačním středisku a vybavena nanukem, mohu vyrazit podél silnice zpátky k autu přes vesničku Merkersdorfer. Někdy si to budu muset zopakovat - za fotogeničtějšího počasí a obráceně - u Hardeggu se sluncem v zádech a na Überstiegu a pod Novým Hrádkem taky :-) 

 

copyright Alena