logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Velká Fatra - 8.-12.5.2013

výlet č.3 - Starohorské vrchy, Špania dolina

 

Starobylá hornická obec Špania Dolina leží v údolí Banského potoka v nadmořské výšce 728 m obklopena kopci Starohorských vrchů. Odřezaná od hlavních dopravních tahů si zachovala rázovitý charakter - památkovou rezervaci lidové architektury tvoří řada historických srubových staveb, dřevěných či kamenných, ale protože tohle místo není skanzen, ale normálně se zde bydlí, působí to na nás v podstatě tak nějak splácaně - všude auta, sloupy, dráty... nic fotogenického...

Špania Dolina

Špania Dolina, kostel Proměnění Páně (květen 2013)

Dominantou obce je areál kostela Proměnění Páně - původně románského, přestavěného goticky a posléze i opevněného. Stojí na přirozené vyvýšenině nad náměstím a je s ním spojen krytým schodištěm se šindelovou střechou a 162 schody.

Špania Dolina Špania Dolina Špania Dolina

Špania Dolina, kostel Proměnění Páně (květen 2013)

Špania Dolina - Šachtička - pod Jelenskou skalou - part. bunker Mor ho! - Staré Hory - Piesky - Špania Dolina

Špania Dolina a okolí

Špania Dolina a okolí

Právě šachty, které zabezpečovaly dopravu rudy i horníků, často i větrání a odvodňování, představují nejvýznamnější skupinu hornických památek. Hned vedle Klepačky (mívala ve věžičce klepací zařízení, kterým byli horníci svoláváni do práce) stojí zbytky nejstarší špaňodolinské šachty Ferdinand, kterou začali hloubit v roce 1494 a která dosáhla hloubky 250 m. A jen o kousek dál je vstup do tzv. "Denné štólně", kterou se fáralo do podzemí. Ráno se před ní horníci pomodlili a potom fárali do jednotlivých šachet.

Špania Dolina

Špania Dolina (květen 2013)

Ale vůbec nejcharakterističtější pro obec je zdaleka viditelná halda, která vznikla z činnosti šachty Maximilián - rozlohou největší halda v oblasti, která vznikala postupně v průběhu několika století. Převážná část domů v obci byla postavena právě z materiálu této haldy.

Špania Dolina Špania Dolina

Špania Dolina (květen 2013)

Pro svá naleziště měděné rudy obsahující stříbro byla Špania Dolina kdysi proslavená po celé Evropě a archeologické nálezy potvrzují dobývání rudy už v eneolitu. Průmyslová těžba mědi a stříbra v této oblasti probíhala po čtyři staletí - s těžbou bylo započato po roce 1494 důlní společností patřící rodinám Fuggerových a Thurzo a těžba byla zastavena v roce 1888. Následně byla ještě několikrát vždy nakrátko obnovena, ale pro nerentabilitu naposledy zastavena v roce 1923. V 16. století se jednalo o společnost s největší produkcí mědi na světě, která ovládala všechny světové trhy s mědí, z mědi z těchto šachet se prý vyráběly i děla pro lodě Kryštofa Kolumba.

Špania Dolina Špania Dolina Špania Dolina

Špania Dolina (květen 2013)

Pohon těžkých důlních strojů zajišťovaly nejprve koně, ale poté se jejich práce začala nahrazovat silou vody. Vodní kola poháněná vodou z unikátního Špaňodolinského banského vodovodu sloužila od začátku 16. století..

 

Přibližně 36 km dlouhá trasa sběrných, náhonových a spojovacích kanálů přiváděla vodu po vrstevnici s mírným spádem zpod Prašivé v Nízkých Tatrách pro Španiu Dolinu, Piesky, Richtárovou a Staré Hory z povodí Váhu do povodí Hronu. Orientačně se odhaduje, že vodovod přepravil cca 70-100 litrů vody za sekundu ve vzájemně čepy pospojovaných dřevěných žlabech dlouhých asi 8 metrů, které se na zimu zakrývaly dřevěnými kryty a zasypávaly listím, aby voda nezamrzala. Technická konstrukce byla v podstatě jednoduchá, ale vysoce funkční a vodovod sloužil čtyři staletí až do doby, kdy definitivně zanikly špaňodolinské baně před první světovou válkou.

 

Pro začátek míříme směrem na Šachtičku. Do kopce, samozřejmě, ony jsou tu kopce prostě všude. Ale je opravdu nádherný jarní den :-)

Špania Dolina Špania Dolina

Špania Dolina (květen 2013)

Rozhledna Šachtička v lyžařském areálu u stejnojmenného horského hotelu v nitru Starohorských vrchů stojí v nadmořské výšce asi 975 m a svou konstrukcí spíše připomíná vojenskou strážní věž. Ale na výhledy se netěšte, rozhledna z roku 2007 je umístěna v podstatě v sedle - uvidíte sice na Španiu dolinu a část velkofatranského hřebene s Krížnou, ale převážnou část výhledu zabírá pohled na lyžařský areál, hotel resp. hromadu hnoje a výběh pro koně. Zřejmě byla postavená z peněz EU :-( Mnohem lepší, a především prakticky kruhové výhledy by nabídl blízký vrchol, kde končí i lanovka zdejšího lyžařského střediska a kam vede modrá turistická značka (35 min) :-(

Šachtička

Šachtička (květen 2013)

K rozhledně se dostanete přes branku u koliby (pokud je zamčená, klíče si lze vypůjčit na recepci hotelu) a na ochoz a uzavřenou vyhlídkovou plošinu ve výšce cca 16 metrů vede schodiště v podobě kovových roštů. Není zde jediná cedulka, jediná informace a jakoby o tuhle věž vůbec nikdo nestál...

Šachtička Šachtička

Šachtička (květen 2013)

Po lesních cestách šlapeme do sedla Horný Šturec, Dolný Šturec a poté krásně po vrstevnici pod Jelenskou skálu - zřejmě po trase Špaňodolinského vodovodu, z kterého se do dnešní doby v podstatě nic nezachovalo.

Horný Šturec

sedlo Horný Šturec (květen 2013)

Naštěstí je zde na několika místech vykácený les, takže se můžeme rozhlédnout po krajině, ale škoda, vyhlídka na Jelenské skále je přístupná z druhé strany, takže o tu přicházíme.

 

V kopcích vysoko nad obcí Staré Hory, pod Jelenskou skalou, je ukryt partyzánský bunkr. Operoval zde partyzánský oddíl "Pomstiteľ" mjr. Morosova a za SNP se zde tiskl časopis "Mor Ho!" a taky zde bývala telefonní centrála zajišťující komunikaci mezi jednotlivými partyzánskými štáby. K 60. výročí SNP byl bunkr zrekonstruován a uvnitř nacházíme i návštěvní knihu.

pod Jelenskou skalou, bunkr Mor ho!

pod Jelenskou skalou, bunkr Mor ho! (květen 2013)

Čeká nás dlouhý sestup - obracíme se až u kostela ve Starých Horách a po modré míříme do bývalé osady Piesky.

 

Piesky byly společně s Špaňou Dolinou dlouhá staletí symbolem rudného bohatství, ale dnes zde naleznete jen jeden dům, kapličku, torzo hřbitova, dva vchody do štol a památník SNP - Piesky byly součástí Partyzánské republiky. Ale když se zahledíte mezi stromy, ještě stále objevíte obrysy základů, kde kdysi stávaly domy.

bývalá osada Piesky bývalá osada Piesky

bývalá osada Piesky (květen 2013)

V první polovině 20. století zde Rudné baně obnovili těžbu povrchovým způsobem a zároveň vybudovali i štolu spojující Španiu Dolinu a Piesky, tzv. překop na svážení rudy a rychlý přesun horníků a to byl i konec staré hornické osady - v roce 1953 Piesky zanikly a zbytky starých domů a starých hornických zařízení byly asanovány.

bývalá osada Piesky bývalá osada Piesky

bývalá osada Piesky (květen 2013)

Dnes tohle místo připomíná měsíční krajinu. Louhování nerostů v kyselinách způsobuje, že ani po letech se na haldách nedokáže uchytit vegetace.

bývalá osada Piesky bývalá osada Piesky bývalá osada Piesky

bývalá osada Piesky (květen 2013)

Netušíme, že i dnes lze prolézt mezi osadou Špania Dolina a Piesky štolou a šlapeme samozřejmě pěkně přes kopec. Ale nejvíc mne mrzí, že o torzu hřbitova nahoře v kopci se dovídám až teď, při sepisování těchto stránek, protože zřejmě se do této oblasti už nepodívám - autem se sem dostat nedá a pěšky je to pořádný kus cesty.

 

Stáčíme se zpět nad Španiu Dolinu kolem šachty Ludovika. Byla tou nejmladší a nejvýkonnější, její hloubka dosáhla 440 metrů a pracovala od roku 1812 do roku 1888.

šachta Ludovika šachta Ludovika

šachta Ludovika (květen 2013)

Ale jednu z památek si necháváme uniknout - "Banícký orloj" se spouští vždy v celou a nám se nechce čekat :-(

 

Při zpáteční cestě k hotelu Kráľova studňa děláme ještě jednu krátkou zastávku. Kousek od parkoviště určené pro návštěvníky Harmanecké jeskyně je po žlutě značeném naučném chodníku zpřístupněna unikátní technická památka - vodný žlab Rakytovo, památka na vynalézavost a zručnost našich předků.

vodný žlab Rakytovo

vodný žlab Rakytovo (květen 2013)

V úzkých a strmých dolinách se v minulosti používalo k dopravě dřeva z nepřístupného lesního terénu vodních žlabů a tento, v dolině Rakytovo u Dolního Harmance, byl vybudován pravděpodobně v 19. století a v roce 2007 byl zrekonstruovaný, takže momentálně je jediným funkčním vodním žlabem v celé střední Evropě. Je vyrobený celý ze dřeva, bez použití jiných materiálů a měří 2450 m.

vodný žlab Rakytovo

vodný žlab Rakytovo (květen 2013)

Velká Fatra - úvodní strana
Výlet č. 1 - Z Blatnice na Ostrou
Výlet č. 2 - hřebenovkou z Kraľovy studně na Borišov
Výlet č. 3 - Starohorské vrchy, Špania Dolina - tato stránka
Výlet č. 4 - Smrekov a Majerova skala

  

 

copyright Alena