logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Železné hory - údolí řeky Doubravy 21.3.2014

když řeka teče korytem plným kamenů skalnatým údolím

 

Tip na výlet údolím Doubravy se ke mně dostal z několika stran a jeví se to jako ideální nápad pro krásný jarní den - jen to musím nějak dovymyslet, aby to bylo na celodenní výlet. Mé toulání začíná v Bílku, kde u vlakové zastávky zanechávám auto.

údolím Doubravy

údolím Doubravy (březen 2014)

Bílek - Sokolohrad - Točitý vír - Horní Sokolovec - Dolní mlýn - Nový rybník - hrobka Dobrzenských - Chotěboř, zámek - Chotěboř, Čertův stolek - Horní mlýn - Sokolohrad - Bílek, cca 15 km

 

Doubrava pramení v lesích nedaleko Velkého Dářka a po cca 88 kilometrech ústí do Labe západně od Záboří nad Labem. Doposud klidný, meandrující tok řeky se za Bílkem zařezává do ortorul a spadá v následujícím úseku četnými prahy i vodopády až k obci Sokolovec. V horní části tohoto údolí – na úseku dlouhém 1340 m překonává řeka výškový rozdíl 55 metrů.

údolím Doubravy

údolím Doubravy (březen 2014)

V místě zvaném „Mikšova jáma“, asi 1 km pod obcí Bílek, spadá Doubrava 1,5 m vysokým vodopádem do hluboké tůně a já zjišťuji, že z té krásy toho zřejmě moc nezachytím. Slunce svítí ze stejného směru, jako teče řeka, dosáhnout delšího času za těchto světelných podmínek je mimo možnosti mého Olympusu a kontrast světel a stínů taky :-( Pomáhám si nasazením polarizačního filtru, protože šedý sebou nemám a snad z toho aspoň něco vyjde :-( Ale přiznávám, že jsem jim musela docela dost dopomoci v počítači a valná většina snímků byla naprosto nepoužitelná.

údolím Doubravy, Mikšova jáma

údolím Doubravy, Mikšova jáma (březen 2014)

Suťoviska občas sahají až k řece a údolí se zužuje a stává skalnatější. Skalnaté břehy spadají skoro kolmo, jsou hustě zalesněny, řeka má silný spád, tvoří časté zákruty a rozhodně to není terén vhodný pro výlet na kole. Ale špatné je, že se řeka této velikosti už nedá jen tak překročit na druhou stranu - do ledové vody se mi naboso opravdu nechce :-(

údolím Doubravy

údolím Doubravy (březen 2014)

Ačkoli po tomhle kmeni by to možná šlo... Škoda, že mne neměl kdo vyfotit, jak jsem se píďalkovitě posouvala na druhou stranu :-)

údolím Doubravy údolím Doubravy

údolím Doubravy (březen 2014)

O kousek dál řeka vytvořila úzkou nepřístupnou soutěsku zvanou Koryto. Soutěska je široká pouze 4 metry a skály vystupují přímo z řeky do výšky až 15 metrů. Pěkné, ale nevyfotitelné, když sem napůl svítí slunce... V soutěsce překonává Doubrava převýšení dvěma vodopády, vysokými 2 a 2,5 metru. Ten vyšší se řadí svým průměrným průtokem 730 l/s na šesté místo v žebříčku nejvodnatějších vodopádů na území České republiky. Pod oběma vodopády se vytvořily hluboké tůně a délka soutěsky je přibližně 200 metrů.

údolím Doubravy údolím Doubravy

údolím Doubravy (březen 2014)

Po dalších 150 m se zvedá z říčního zákrutu do výšky více jak 40 metrů nejvyšší skála v údolí - Sokolohrady. Na vrcholu, kam vede turistická stezka, je upravená vyhlídka, ale zábradlí už by potřebovalo místy opravit, parádním výhledům brání stromy a z hradu ze 13. století zůstaly jen skromné zbytky - náznaky obranných valů.

údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy

údolím Doubravy, Sokolohrady (březen 2014)

údolím Doubravy

údolím Doubravy, lávka pod Sokolohrady (březen 2014)

Na protějším, levém břehu Doubravy se nad koruny smrků vypíná jediná skalní věž oblasti, nazvaná Čertův stolek. Vrchol by měl být turisticky zpřístupněn, ale já se nahoru od řeky nevydala, ale pokračovala jsem po proudu dál.

údolím Doubravy údolím Doubravy

údolím Doubravy (březen 2014)

V místě zvaném Točivý vír řeku opouštím a skalnaté břehy měním za louky a pastviny kolem Horního Sokolovce

přes Horní Sokolovec přes Horní Sokolovec

přes Horní Sokolovec (březen 2014)

Mířím k hrázi Nového rybníka, resp. k hrobce Dobrzenských nad ním.

Nový rybník u Chotěboře Nový rybník u Chotěboře Nový rybník u Chotěboře

Nový rybník u Chotěboře (březen 2014)

Je to zvláštní místo se zvláštní atmosférou, místo odpočinku starého šlechtického rodu a nápisy na náhrobcích zní z mého pohledu až neuvěřitelně česky.

hrobka Dobrzenských hrobka Dobrzenských hrobka Dobrzenských hrobka Dobrzenských hrobka Dobrzenských

hrobka Dobrzenských (březen 2014)

Raně barokní rozlehlý čtyřkřídlý zámek z let 1701-1702 leží v patnáctihektarovém anglickém parku přecházejícím ve volnou krajinu.

zámek v Chotěboři

zámek v Chotěboři (březen 2014)

Chotěboř má bohatou historii - město na rozhraní Železných hor a Českomoravské vrchoviny je prvně připomínáno r. 1265, královským městem od r. 1331 a od r. 1361 bylo věnným město českých královen. Jen krátce se zastavuji na náměstí a poté mířím podél silnice směrem na Ždírec - rozhodně nemohu vynechat Olšiakovu sochu zvanou Čertův stolek - čerta, který hraje u stolku šachy. Bude další do sbírky - snažíme se aspoň občas aktualizovat jejich přehled.

Chotěboř Chotěboř

Chotěboř (březen 2014)

Čertův stolek Čertův stolek

Čertův stolek (březen 2014)

A opět se vracím k Doubravě. Snad už budou světelné podmínky k fotografování příznivější...

údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy údolím Doubravy

údolím Doubravy (březen 2014)

údolím Doubravy

údolím Doubravy 

copyright Alena