logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Hády 19.4.2014

lama, zvíře milující děti
s velkýma očima a dlouhýma řasama

 

Utíká to, od mé poslední návštěvy Hádů utekly tři roky. Na koniklece a kosatce je už pozdě, na třemdavy či vážky a šidélka pro změnu určitě ještě příliš brzy, ale protože potřebuji testovat nový fotoaparát, plánuji strávit sobotní odpoledne právě v oblasti Hádů.

Lamacentrum Hády

Lamacentrum Hády (duben 2014)

Hády (424 m) jsou vrchem naprosto nepřehlédnutelným zásluhou obrovského lomu na svazích obrácených k městu či siluety televizního vysílače vystavěného v roce 1965. Jméno Hády je odvozené z němčiny - místu se dřív říkalo Heideberg, protože kopec původně pokrývaly stepi a pastviny. A heide znamená německy step nebo pláň.

Hády

na hraně lomu (duben 2014)

Těžilo se zde několik staletí, ale masivní těžba vápence pro nedalekou maloměřickou cementárnu začala koncem devatenáctého století a pokračovala téměř po celé dvacáté století. Vápenec se těžil nejprve v jámovém lomu Džungle, který se nachází v západní části, ale s rostoucím objemem těžby bylo nutno lom rozšířit. Jihovýchodně od lomu Džungle vznikl Růženin lom. Oba jámové doly zavřeli někdy v šedesátých letech a místo něj otevřeli velký stěnový lom, kde se intenzivně dobývalo až do roku 1997.

 

Více než polovina jižního svahu Hádů byla postupně narušena těžbou vápence. Propojením západního a východního lomu vznikla dnešní monumentální hádecká skála o délce několika set metrů a výšce okolo 80 metrů. Lom postupně zcela změnil vzhled celého území a zničil velkou část unikátních stepních a lesostepních porostů. Ale příroda znovu dostala šanci - v této oblasti se nacházejí celkem čtyři zvláště chráněná území - NPR Hádecká planinka, PP Velká Klajdovka, PP Kavky a VKP Růženin lom.

 

Pohledy na Brno jsou úžasné, jarní zeleň je nádherná, teplota je tričková, ale silný severovýchodní vítr je hodně nepříjemný.

Hády Hády

pohled na město z asfaltové silničky vedoucí pod Růženiným lomem (duben 2014)

Chráněné území Kavky se nachází na neodtěženém svahu mezi lomem Džungle a Růženiným lomem. Za hradbou nevzhledných a neprostupných křovin se tu skrývají stepní palouky vzájemně oddělené statnými solitérními jedinci dubu. Z cesty pod kamenolomem si lze všimnout za plotem rezervace betonové stěny se dvěma portály velkých štol, jejíž konce se ztrácí v dáli ve tmě. Kdysi tyto podzemní tunely souvisely s odvozem vytěženého vápence z Růženina lomu do lomu Džungle - jezdíval zde vláček a později nákladní auta. Dnes je severní lom zasypán a štoly jsou před zvídavými návštěvníky kryty mříží. Štoly jsou dlouhé více než 50 metrů a ukončeny jsou větracím výstupem do skruží na dně lomu Džungle

Hády

tunely do lomu Džungle (duben 2014)

Hády

z té dnes již zasypané strany, foto z info cedule (duben 2014)

Ale vyfotit za tohohle větru s makroobjektivem zlatohlávky? Téměř nemožné... S časem 1/500 s, ISO 400 a clonou F11, foťák jen v jedné ruce, protože druhou je třeba přidržovat větvičku... S manuálním ostřením... Mavíc mne vždycky vyděsí, když hlučně odstartují... Tohle po několika pokusech vzdávám... O to víc jsem doma překvapena, že pár snímků docela slušně vyšlo :-)

Hády Hády Hády

zlatohlávci (duben 2014)

Růženin lom je v létě využíván především naturisty a pár slunících se naháčů se zde vyskytuje i dnes. Fouká, ale lom je před tím největším fukejřem od severovýchodu krytý vysokou skalnatou stěnou. Prostě pohoda pro odpočinek - jezírka na dně Růženina lomu se stala útočištěm mnoha rostlinných i živočišných druhů, ale křehká rovnováha je narušována lidskými vodomily a cachtajícími se psy. Ale tentokráte ani orchideje, ani vážky a ta jediná užovka, kterou jsem ve vodě zahlédla, se jen zavlnila a samozřejmě zmizela pod kameny :-(

Růženin lom Růženin lom Růženin lom Růženin lom Růženin lom Růženin lom

Růženin lom (duben 2014)

Vydávám se nahoru podél plotu přes několik vyhlídek na Růženin lom z neustále přibývající výšky.

Růženin lom Růženin lom Růženin lom Růženin lom Růženin lom

Růženin lom (duben 2014)

Opět míjím žlutobílé značky a šipky doplněné nápisem LAMY. Že by nějaká hra? V poslední době se s tímto výrazem setkávám převážně ve významu začátečník nebo nešikovný uživatel počítače, ale v tomto případě zjišťuji, že jde o klasiku, tj. lama = zvíře z čeledi velbloudovitých z Jižní Ameriky, které se přizpůsobilo těžkému životu v Andách. Šipky vás totiž dovedou do Lamacentra, malé lamí farmy, kterou provozuje základní organizace ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v bývalém vápencovém lomu Džungle.

Lamacentrum Hády Lamacentrum Hády

Lamacentrum Hády (duben 2014)

Na rozdíl od velbloudů jsou lamy menšího vzrůstu, nejsou tak odolné vůči nedostatku vody a hlavně, a to především, jsou mnohem krásnější než jejich příbuzní ze starého světa. Mají výrazně definovanou sociální strukturu a jsou velmi zvědavé, učenlivé a přátelské a nebojácně zkoumají neznámé objekty. Během noci spí, pasou se během dne a přežvykují odpoledne a navečer. Obrovskou výhodou je i to, že lamy "chodí na záchod" - kálejí totiž jen na určitých místech, na kterých se nepasou a tak zde nemusíte dávat pozor na všudypřítomné bobky.

Lamacentrum Hády Lamacentrum Hády Lamacentrum Hády

Lamacentrum Hády (duben 2014)

Primárním produktem, který poskytují je vlna. Dalším cenným materiálem, který lamy produkují je jejich trus, který se používá jako hnojivo nebo po vysušení palivo. Dále se využívají na maso a lama se také díky své velikosti a síle používá k dopravě materiálů. Dnes se objevuje i ekologické hledisko, kdy při spásání porostu provádí úpravu krajiny, stejně tak jako je tomu u ovcí a koz.

Lamacentrum Hády Lamacentrum Hády Lamacentrum Hády Lamacentrum Hády

Lamacentrum Hády (duben 2014)

Zaujaly vás lamy? Zejména s dětmi tuhle procházku moc doporučuji, a proto si tenhle výlet naplánujte v době, kdy mají otevřeno pro veřejnost - Lamacentrum je momentálně otevřeno v dubnu až říjnu v SOBOTU a NEDĚLI od 13 do 17 hod. a v ÚTERÝ od 15 do 17 hod. Díky velkým, okouzlujícím očím, krásné srsti a mírné povaze brzy pomine prvotní strach z neznámého tvora a děti si mohou tahle zvířata prohlédnout z bezprostřední blízkosti, pohladit i nakrmit. A mají zde taky ovečky :-)

Lamacentrum Hády Lamacentrum Hády Lamacentrum Hády

Lamacentrum Hády (duben 2014)

Počasí se předvádí z té horší stránky, k silnému větru se přidává dešťová přeháňka, ale vyhlídku na město si nemohu nechat ujít. Mou odměnou je ale nejprve pohled na město přes šedivou clonu a teprve po zmoknutí posléze i úžasný výhled v podvečerním světle.

 

Daleké výhledy se z Hádů otevírají z několika míst - pod restaurací na Velké Klajdovce, na asfaltové silničce vedoucí pod Růženiným lomem a PP Kavky nebo na hraně těžební jámy lomu. Nejhezčí je vyhlídka z hrany lomu, ale dávejte pozor na bezpečnost svou i svých dětí!!! Není zde žádná upravená vyhlídka, žádné zábradlí, ale pouze zbytky starého plotu. Dominantou pohledu je historické jádro města a průmyslové čtvrti na jihovýchodě a patrné jsou i charakteristické body města - Petrov a Špilberk. Obzor směrem k V je uzavřen Vyškovskou brázdou s Litenčickými vrchy a Ždánickým lesem, který k J pokračuje do krajiny Divák a na Výhon, dále k Z je to silueta Pavlovských vrchů, rakouský Falkenstein, Statz či za mimořádné viditelnosti i Schneeberg v Alpách. Na Z pak navazuje Bobravská vrchovina, dále horizont uzavírá Bučín, Kohoutovické lesy, Holedná, Podkomorské lesy, na SZ a S rámují panoráma města svahy k Soběšicím a Obřanům za údolím Svitavy.

Hády Hády Hády

přes lom (duben 2014)

Hády

na hraně lomu (duben 2014)

Hádecká planinka Hádecká planinka

Hádecká planinka (duben 2014)

Hády Hády Hády Hády Hády Hády Hády

na hraně lomu (duben 2014) 

 

copyright Alena