logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

okolí Brna - 21.2.2015

po stopách nedostavěné Hitlerovy dálnice u Ostopovic

 

Kdyby Hitler prohrál u Stalingradu až o několik let později, svištěly by dnes napříč Moravou od jihu na sever kolony aut. S výstavbou exteritoriální (tzv. Hitlerovy) dálnice se začalo už v roce 1939, historie však rozhodla jinak a z dálnice napříč Moravou zbyla jen zarůstající torza mostů a mohutných náspů vedoucí odnikud nikam. Zatím... Zřejmě v její trase povede nová rychlostní silnice R43...

 

Německá průchozí dálnice měla propojit dvě největší města na východě, rakouskou Vídeň a dolnoslezské město Breslau (dnešní polská Wrocław) v celkové délce 320 km a měla nás přetnout napříč jako jizva. Měla patřit Německu a na všech sjezdech na našem území byly plánovány celnice - v době plánování měla velký strategický význam jako spojení německy mluvících oblastí v jeden celek a Hitler si ji vynutil již jako součást mnichovské dohody v září 1938. A po vzniku Protektorátu, když se naše země staly součástí německé Říše už nepotřeboval ani celnice - stavbě již nestálo nic v cestě.

 

Putování kolem zbytků betonových mostů a náspů zdánlivě nesmyslně uprostřed polí připomíná nenaplněné velikášské plány a promrhanou lidskou energii. Dálniční těleso zarostlo vysokými stromy či bylo rozoráno, ale krásně patrné je i dneska na satelitních mapách. Nejvíce těchto pozůstatků, po nichž nikdy nikdo nejezdil, lze najít v souvislé linii přes Jevíčko až k Městečku Trnávka, ale k nejznámějším zřejmě patří betonový pilíř, součást viaduktu přes řeku Svratku, který ční ze svahu v bezprostřední blízkosti hráze Brněnské přehrady. Severně od Brněnské přehrady lze sledovat zbytky dálnice u Rozdrojovic, Jinačovic a Kuřimi, ale já si ale pro dnešní toulání vybrala okolí Ostopovic.

 

Rozestavěný deskový dálniční most přes polní cestu má z obou stran vybudovány náspy, ale nebyla na něm osazena nosná deska - mostovka. Ale tohle místo nebývá vždy opuštěné, opěry jsou využívány jako horolezecká stěna.

Ostopovice Ostopovice Ostopovice

Nedokončený dálniční most přes polní cestu u Ostopovic (únor 2015)

Ostopovice

pohled od mostu směrem na Bosonohy (únor 2015)

O 600 m dál stojí torzo rozestavěného mostu s průjezdy tunelového typu - s klenbou, která měla být zasypána zeminou. Němečtí projektanti vycházeli z názoru, že dopravní stavba má krášlit krajinu. Lícová strana mostů byla obkládána pískovcovými kvádry a výsledkem byl přírodní vzhled betonových mostů - na první pohled působily dojmem mostů kamenných. Od stožáru vysokého vedení je dobře patrné vedení trasy dálnice směrem na severozápad, ale zároveň je odsud krásně vidět na Brno.

Ostopovice

pohled směrem na Brno (únor 2015)

Ostopovice Ostopovice Ostopovice Ostopovice Ostopovice Ostopovice

Nedokončený parabolický dálniční most přes polní cestu u Ostopovic (únor 2015)

Mezi Ostopovicemi a Nebovidy bylo nutno vyhloubit zářez ve východním svahu Urbanova kopce. Proto jsou zde dobře znatelné terasy jednotlivých pater vzniklé postupným odtěžováním kopce a rozsáhlé prostranství, které bylo odtěžováno pro dálniční odpočívku směrem do Wroclavi. Příroda si toto místo upravila po svém - dnes je to březový hájek.

Ostopovice Ostopovice Ostopovice

částečně odtěžený Urbanův kopec (únor 2015)

V malém dolíku nacházím první letošní pozdrav jara.

Ostopovice Ostopovice Ostopovice Ostopovice

částečně odtěžený Urbanův kopec (únor 2015)

I odsud je nepřehlédnutelné barevné panelákové panorama - sídliště Kamenný vrch a Starý Lískovec.

Ostopovice

částečně odtěžený Urbanův kopec - pohled na Brno (únor 2015)

Severně od Urbanova kopce stála pro změnu v cestě hluboká rokle. Ale namísto mostu zde byl vybudován násep několik desítek metrů vysoký - zřejmě byl zavážen obrovským množstvím zeminy z hloubeného zářezu skrz Urbanův kopec a s výškou 32 m se jedná o nejvyšší dálniční násyp v ČR.

Ostopovice Ostopovice

násep (únor 2015)

Mohutný násep vytvořil něco jako přehradní hráz a pro odvodnění horní části rokle byl zbudován propustek. Je dlouhý cca 100 metrů, vybetonovaný a vede podzemím mírně do oblouku, takže vidět z jednoho konce na druhý není. Zvláštní je i to, že výstup propustku není umístěn u paty náspu, ale téměř uprostřed výšky svahu.

Ostopovice Ostopovice

propustek, východní strana (únor 2015)

Ostopovice

propustek, západní strana (únor 2015)

A jestli netrpíte klaustrofobií, můžete dovnitř :-)

Ostopovice Ostopovice Ostopovice Ostopovice Ostopovice

propustek (únor 2015)

Údolíčko Šelše se studánkou a dvěma rybníky bývalo vyhledávaným cílem výletů obyvatel Ostopovic. Mezi 1. a 2. světovou válkou zde bývalo sokolské cvičiště, studánka, koupaliště z jednoho z rybníků a přírodní divadlo. Ale kvůli výstavbě dálnice byla velká část údolí zvaného Masarykovo zavezena :-(

Ostopovice Ostopovice Ostopovice Ostopovice

údolí Šelše (únor 2015)

Rybníček byl obnoven v roce 2009, ale ze studánky moc vody neteče. Z původního prameniště byla voda při stavbě náspu svedena betonovým potrubím ukončeným kovovým poklopem s otvory.

Ostopovice

studánka pod dálnicí (únor 2015)

Tradici divadla pod širým nebem se pokoušeli ochotníci obnovit v roce 1958, ale chyběly finanční prostředky a odehrálo se zde jediné představení - zůstaly jen kamenné základy jeviště v zarostlém svahu a betonový sokl po stožáru elektrického vedení.

Ostopovice

údolí Šelše - zbytky jeviště (únor 2015)

Ještě panoramata z vrcholku Urbanova kopce - bude se sem muset vypravit ještě jednou za lepší dohlednosti :-(

Ostopovice

pohled na Brno z Urbanova kopce nad Ostopovicemi (únor 2015)

Ostopovice

pohled na Brno z Urbanova kopce nad Ostopovicemi - Brno mizí v oparu a napravo jsou Moravany (únor 2015)

A ještě několik fotografií z Přední hory nad Ostopovicemi - vede přes ni nově upravená naučná stezka.

Ostopovice, Přední hora Ostopovice, Přední hora Ostopovice, Přední hora Ostopovice, Přední hora

Přední hora (únor 2015)

A úplně nakonec ostopovický kostel

Ostopovice

Ostopovice (únor 2015)

Odkazy:

Německá průchozí dálnice - publikace v pdf na stránkách Ředitelství silnic a dálnic - 1. díl, 2. díl
Interaktivní mapa R43 a Exteritoriální dálnice - 1. část (na jih od Brna)

  

copyright Alena