logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

 

Prygl - 7.8.2015

užovka podplamatá

 

Velmi teplé a suché počasí z června a července pokračuje i na začátku srpna a nezdá se, že by to mohlo v dohledné době skončit. Tu první vlnu veder jsem prožila v bulharských horách v nadmořských výškách kolem 2000 m, takže to bylo i se zbytky loňského sněhu a občas i v čepici, tu druhou mne ochlazovaly pravidelné odpolední bouřky při přejezdu Alp po cyklotrase Cyklovia Alpe Adria Radweg. Současnou, třetí vlnu veder, mi pomáhá zvládnout Prygl (pro mimobrněnské - takto říkáme Brněnské přehradě).

 

Ale jen to první pozdní odpoledne bylo bez fotoaparátu - poté, co jsem zjistila, že příjemně vyhřátou vodu sdílím společně s několika užovkami, bylo o zábavě rozhodnuto :-) A naštěstí jsem neutopila sebe ani fotoaparát :-)

Prygl, užovka podplamatá

Prygl, užovka podplamatá (srpen 2015)

Užovka podplamatá (Natrix tessellata) patří mezi středně velké hady, na našem území zřídkakdy přesáhne délku 100 cm. Tělo má pokryté výraznými kýlnatými šupinami, hřbetní zbarvení bývá šedohnědé, červenohnědé až olivově šedé s četnými tmavými skvrnami čtvercového tvaru, které jsou šachovnicově uspořádány. Od podobně žijící užovky obojkové se liší tím, že nemá za hlavou žluté skvrny.

Prygl, užovka podplamatá Prygl, užovka podplamatá Prygl, užovka podplamatá

Prygl, užovka podplamatá (srpen 2015)

U nás se užovka podplamatá živí téměř výhradně lovem drobných, plevelných rybek, někdy i různými vývojovými stadii obojživelníků. Umí se i dobře potápět a ve vodě je mnohem pohyblivější než na souši. Jednu se mi podařilo při konzumaci rybky vyfotit:

Prygl, užovka podplamatá Prygl, užovka podplamatá Prygl, užovka podplamatá

Prygl, užovka podplamatá (srpen 2015)

Jsou vázány na vodní prostředí a obývají břehy větších řek (např. Vltava, Sázava, Ohře, Berounka, Ploučnice, Rokytná, Svratka, Jihlava, Dyje) nebo okolí vodních nádrží (v místech, kde i před výstavbou přehrad existovaly stálé populace - např. Brněnská a Vranovská přehrada, kaskádové nádrže na Vltavě a přehrada Nechranice). Zdržují se hlavně na místech s příkrým svahem, členitým a dobře prosluněným terénem, bahnitým tokům se vyhýbají. Ideální jsou plochy stepního charakteru se skalnatými místy, puklinami ve skalách či zídkami ze skládaných kamenů, které poskytují výslunná stanoviště s dlouhou sluneční expozicí a možnosti úkrytu a zimování.

Prygl, užovka podplamatá

Prygl, užovka podplamatá (srpen 2015)

Aktivita užovky podplamaté začíná obvykle v polovině dubna. Zdržují se v blízkém okolí zimovišť na suchých výslunných kamenitých místech, která mohou být od vody poměrně značně vzdálena a páří se ve velkých skupinách. Přibližně v polovině května se stěhují k vodě, a jakmile teplota vody vystoupí nad 14-15°C, začínají lovit.

Koncem června a v červenci kladou samice vajíčka do tlejících rostlinných zbytků pod kameny. Mláďata měří kolem 20 cm a vylíhnou se obvykle v srpnu nebo začátkem září a zdržují se poblíž místa vylíhnutí - nenavštěvují vodu a k prvnímu přijímání potravy dochází až na jaře následujícího roku.

Dospělí jedinci se od poloviny srpna stále méně zdržují ve vodě a postupně se stěhují na zimoviště - od druhé poloviny září jsou již dospělí jedinci na zimovišti.

Prygl, užovka podplamatá Prygl, užovka podplamatá

Prygl, užovka podplamatá (srpen 2015)

Užovka podplamatá není jedovatá, v ohrožení se brání hlasitým syčením a vypouštěním páchnoucího výměšku z kloaky. Patří mezi kriticky ohrožené druhy České republiky a je nezbytné činit všechny kroky pro její ochranu i pro ochranu biotopu, v němž se vyskytuje.

 

Pár dalších fotografií:

Prygl Prygl Prygl Prygl Prygl Prygl Prygl Prygl Prygl

Prygl (srpen 2015)

A pro archivaci teplotních rekordů :-)

Brno - Tuřany

Brno - Tuřany, srpen 2015

Doplněno 30.8.2015

Prygl, užovka podplamatá Prygl, užovka podplamatá Prygl, užovka podplamatá Prygl, užovka podplamatá Prygl, užovka podplamatá

Prygl, užovka podplamatá (srpen 2015)

A trochu nostalgické rozloučení s prázdninami...

Prygl Prygl Prygl

Prygl (srpen 2015)

  

 

copyright Alena