logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

 

protiletecký kryt 10-Z 17.11.2015

mimořádná prohlídka v rámci svátku 17. listopadu

 

Kryt 10-Z pod Špilberkem vybudovali za druhé světové války a měl sloužit k ochraně obyvatel před americkým a sovětským bombardováním Brna. K tomuto účelu byl využit poprvé v polovině listopadu 1944, v době prvního velkého spojeneckého náletu na Brno.

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem (listopad 2015)

Jeho portál míjíte, pokud projíždíte ulicí Husovou.

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem (listopad 2015)

V letech 1946-1948 zde firma Löwy a Šmíd zřídila výrobnu ovocných vín. Jejich podnikání bylo velmi úspěšné, ale po "Vítězném únoru" objekt převzala Československá lidová armáda.

 

Od 50. let 20. století byly velmi intenzivně budovány kryty civilní obrany a z protileteckého krytu tak vznikl kryt protiatomový. Štoly byly prodlouženy a navzájem propojeny chodbami. Skalní prostory byly opatřeny vyzdívkou a vstup byl upraven tak, aby minimalizoval účinky tlakové vlny. Zároveň byly vybudovány nouzové východy - směřují do přilehlé zahrady a špilberského parku.

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem (listopad 2015)

Vstupní chodby mají menší profil než později vyražené části krytu. Ty mají šířku cca 4,5 m a výšku 3-4 m. Celková délka chodeb dosahuje délky cca 600 metrů a střední chodba je nejdelší - měří 126 metrů. Profil všech tří chodeb je rozdělený na průchozí koridor a jednotlivé místnosti.

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem (listopad 2015)

Objekt byl prioritně určen pro místní komunistickou nomenklaturu a jako velitelské stanoviště štábu civilní obrany s kapacitou až 500 osob. Proto byl dovybaven i kolíčkovou telefonní ústřednou a vysílacím studiem rozhlasu po drátě.

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem (listopad 2015)

Jedna z příčných chodeb je vyhrazena filtroventilační strojovně. Kromě ventilace vzduchu přes filtry zde byla i regenerace vydýchaného vzduchu, která zahrnuje absorpci oxidu uhličitého a dodávání kyslíku z tlakových lahví.

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem (listopad 2015)

Další z příčných spojovacích chodeb sloužila jako umývárna a sprchy - v zadní části prostřední chodby je nádrž na vodu o objemu 50 m3.

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem (listopad 2015)

Až do roku 1993 objekt spravovala armáda, ale dnes je kryt majetkem Magistrátu města Brna, který podepsal smlouvu o využití krytu s obecně prospěšnou společností Americký fond, která jej zatím aspoň částečně zpřístupnila veřejnosti. Vstupenky si můžete zakoupit přes TIC města Brna i online.

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem

protiletecký kryt 10-Z pod Špilberkem (listopad 2015)

A protože je 17. listopadu přidám i pár snímků z Moravského náměstí. Svíčky zde hořely nejen na připomínku 17. listopadu, ale i jako symbol solidarity za páteční pařížské oběti terorismu.

Moravské náměstí

Moravské náměstí (listopad 2015)

Náměstí nově dominuje "žirafa" - jezdecká socha markraběte Jošta Lucemburského.

Moravské náměstí Moravské náměstí Moravské náměstí

Moravské náměstí (listopad 2015)

  

 

copyright Alena