logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

PP Sněženky ve Vysokém lese - 26.3.2017

sněženková nádhera

 

Až budete hledat tip na jarní výlet do přírody, doporučuji zamířit na sněženkové louky do oblasti zvané Vysoký les mezi osadu Chmelík a Vysoký les na Svitavsko (mezi městy Litomyšl a Polička).

PP Sněženky ve Vysokém lese

PP Sněženky ve Vysokém lese (březen 2017)

Je to sice z Brna pořádný kus cesty, ale vypadá to na nádhernou jarní neděli - dostala jsem tip od Pepina, že jsou sněženky zrovna v nejlepším (ještě jednou díky) a bude to tedy pohodová procházka.

 

Auto odstavujeme v Chmelíku poblíž kostela a vyrážíme neznačenou cestou do sněženkového údolí. Zřetelné koryto je suché, plní se zřejmě jen při tání sněhu.

louky za Chmelíkem

louky za Chmelíkem (březen 2017)

V údolních loukách táhnoucích se od Chmelíka, na začátku lesního výběžku, se nachází dřevěný latinský kříž s litinovým korpusem Krista a laťovou ohrádkou. Mezi místními obyvateli se traduje, že byl postaven na místě švédského ležení v době třicetileté války na paměť švédského vraždění a rabování.

kříž

kříž (březen 2017)

Jdeme dobře :-)

Sněženkové údolí

směr sněženky (březen 2017)

Lokalita byla v roce 1994 vyhlášena přírodní památkou a sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) patří mezi ohrožené druhy - jsou v přírodě zákonem chráněné ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích.

PP Sněženky ve Vysokém lese PP Sněženky ve Vysokém lese PP Sněženky ve Vysokém lese PP Sněženky ve Vysokém lese

PP Sněženky ve Vysokém lese (březen 2017)

Nádhera :-)

PP Sněženky ve Vysokém lese PP Sněženky ve Vysokém lese PP Sněženky ve Vysokém lese PP Sněženky ve Vysokém lese PP Sněženky ve Vysokém lese PP Sněženky ve Vysokém lese PP Sněženky ve Vysokém lese

PP Sněženky ve Vysokém lese (březen 2017)

Oblast Vysokého lesa leží na bývalé hranici Čech a Sudet. Chmelík byl německý, Vysoký les český a oblast byla nazývána Hohenwald či Hochwald.

 

K památkám, které dotvářejí podobu této oblasti, patří tři nedávno obnovené kaple - jedná se o Demelovu, Killerovu a Schlesingerovu kapli. Jejich vznik byl spojen s výhradně německým obyvatelstvem - byly zbudovány jako výraz zbožnosti a na paměť zázračných událostí, které se v daném místě údajně udály a jejich zánik byl spojen s odsunem Němců po druhé světové válce. Jejich obnova byla organizována Spolkem archaických nadšenců, o.s. ze Sebranic a jejich rekonstruovaná podoba se snaží co nejvíce blížit podobě původní.

 

Demelova kaple stojí kousíček nad Sněženkovým údolím. Fakt, že výskyt sněženek začíná v okolí kaple a směrem na jih, proti proudu potoka se sněženky téměř nevyskytují nasvědčuje teorii, že se cibulky sněženek z květinového záhonu kolem kaple jarními rozvodněními potoka postupně rozšířily po celém údolí. Jedná se o drobnou dřevěnou kapličku, původně pokrytou lepenkou a postavil ji německý statkář Wenzel Demele, přezdívaný Neubauer, sedlák ze Chmelíka a jeho žena Theresia v roce 1932 a obnovena byla v roce 2013.

Demelova kaple

Demelova kaple (březen 2017)

Schlesingerova kaple se nachází v lesích v jihovýchodní části oblasti Vysokého lesa na vyvýšené terase nad drobným údolím, tvořeným korytem bezejmenného potoka a přímo pod kaplí se nachází celoročně fungující pramen. Cihlová kaple byla postavena německým statkářem Johannem Schlesingerem, přezdívaným Tobesch v roce 1935 jako vyjádření díků za uzdravení manželky Emilie z těžké nemoci. Schlesingerova kaple byla i přes svou odlehlost nejspíše nejznámější a zároveň nejnavštěvovanější ze tří zaniklých kapliček ve Vysokém lese, a to především díky zdejšímu pramenu - bylo to jedno z velice mála míst, kde mohl člověk ve Vysokém lese získat vodu.

Schlesingerova kaple Schlesingerova kaple

Schlesingerova kaple (březen 2017)

Od prosince 2016 vede ke kapli obnovená křížová cesta - na náš vkus až v příliš moderním pojetí.

Schlesingerova kaple

křížová cesta ke Schlesingerově kapli (březen 2017)

V jižní části osady Vysoký Les stojí kaple zasvěcená sv. Anně. Právě zde se potkáváme v protisměru s poutním procesím, které putuje po kaplích Vysokého lesa letos již čtvrtým rokem.

Vysoký les, kaple sv.Anny

kaple sv.Anny (březen 2017)

Třetí obnovená kaple, Killerova, stojí přibližně 150 metrů východně od kaple sv. Anny na východ od osady Vysoký les. Postavil ji sudetoněmecký statkář Killer v 19. století jako poděkování za zázračné zachránění života manželky.

Killerova kaple Killerova kaple

Killerova kaple (březen 2017)

Kudy dál? V mapě je zaznačená cyklotrasa, ale pole vypadalo jednolitě. Ale cesta přes něj přece jen vedla - ale moc používaná není. Z fotografií to vidět není, ale je odsud docela výhled - sníh svítil na svazích Krkonoš,Orlických hor i Králického Sněžníku.

z Vysokého lesa do Chmelíku z Vysokého lesa do Chmelíku

z Vysokého lesa do Chmelíku (březen 2017)

A poslední snímek - kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1780 -1782 na svahu v obci Chmelík (německy Hopfendorf)

kostel sv. Jana Nepomuckého, Chmelík

kostel sv. Jana Nepomuckého, Chmelík (březen 2017)

  

 

copyright Alena