logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Ochozská jeskyně - 23.4.2017

den otevřených dveří

 

V jižní části Moravského krasu, v povodí Říčky, se nachází cca 65 jeskyní. Největší z nich je jeskyně zvaná Ochozská. Běžně je veřejnosti nepřístupná a podívat se do ní lze pouze při zvláštních příležitostech - dny otevřených dveří se pořádají dvakrát do roka, na jaře ke Dni země a na podzim k sv. Václavovi (termíny a podrobnosti viz stránky http://csszo6-11.cz)

 

Zájem o prohlídku bývá veliký, takže vyrážíme docela časně, abychom k jeskyni dorazili na devátou. Auto zůstává na parkovišti u rybníka Pod Hádkem a po kontrole vybavení můžeme vyrazit. V jeskyni není osvětlení, baterka nebo čelovka jsou nutností a doporučeny jsou holínky a přilba. Už jsme Ochozskou jeskyni v rámci dnů otevřených dveří v dubnu 2002 navštívili - už je to neuvěřitelných 15 let, z dětí už jsou chlapi :-)

Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

Po zaplacení vstupného 90Kč čekáme jen chviličku.

Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

Dovnitř se pouští ve skupinkách po cca 15 lidech za doprovodu jeskyňářů ČSS ZO 6-11 Královopolská a úvodní část odborného výkladu si vyslechneme ještě před vchodem.

Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

Čeká nás cca 700 m chodeb tam a pak po stejné trase zpátky částí zvanou Stará Ochozská jeskyně, která byla objevena v roce 1830. Spolu s Novou Ochozskou bylo dosud objeveno 1775 m a objevné práce stále pokračují.

 

Vstupní část je úzká a několika místech je nutno se sehnout - tato chodba vyhlazená vodou se nazývá Hadice a je cca 200 m dlouhá.

Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

Ochozská jeskyně je vytvořena Hostěnickým potokem a voda bývala v jeskyni velmi aktivní. Povodňové vody Hostěnického potoka při jarním tání vytékají přímo mezi mřížemi vchodu do povrchového koryta Říčky. A voda je i důvodem, proč není možné trvalé zpřístupnění jeskyně - dochází zde k nečekaným zátopům.

Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně

Zkamenělé srdce září bíle (duben 2017)

Za Hadicí následují prostorné Hlavní dómy. Občas šlapeme přímo řečištěm Hostěnického potoka, občas se pohybujeme nad ním - z obou stran je řečiště lemováno vrstvou naplavených usazenin. Skalní dno Hlavních dómů bylo geofyzikálními měřeními zjištěno v hloubce 6-10 m pod dnešním řečištěm, strop chodby probíhá ve výšce 10-12 m nad řečištěm, sedimenty prostor vyplňují do výše 6-8 m.

Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

Pamatujete si druhy krápníků? Ze stropu rostou směrem dolů stalaktity, od země vzhůru stalagmity a stalagnát, krápníkový sloup, vzniká srůstem stalaktitu a stalagmitu nebo tak, že stalaktit doroste až ke dnu či naopak stalagmit až ke stropu. Prvotním stadiem stalaktitu je brčko, dutý vápencový váleček o průměru odpovídajícímu velikosti vodní kapky s tenkými křehkými průsvitnými stěnami.

Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

Ale fotografování té krásy není snadné. Potřebovala bych tři ruce, protože fotoaparát s externím bleskem je docela těžký, ostřit potřebuji dotykem na displej a k tomu bych si potřebovala svítit :-( Navíc ani externí blesk k nedosvítí zas až tak daleko a zábradlí, dráty, kbelíky a různá čidla se objevují až se zábleskem :-(

Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

Vašek to má snazší - moje modrá bunda je tentokráte úžasně fotogenická :-)

Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

K vidění jsou tu i sintrové náteky ve tvaru vodopádů, baldachýnů či kup.

Ochozská jeskyně

Zkamenělá řeka s kaskádou sintrových jezírek (duben 2017)

Ochozská jeskyně

Odpočívající beránek (duben 2017)

Ochozská jeskyně

žlutohnědý stalaktit Klas kukuřice (duben 2017)

Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně

stalaktit Plíce (duben 2017)

Největším krápníkem jeskyně je stalagmit Kužel vysoký 168 cm.

Ochozská jeskyně

stalagmit Kužel (duben 2017)

Ten nalevo jeskyňáři složili z kusů odlomeného krápníku a krásně to za ta léta srostlo.

Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

V nejzazším veřejnosti přístupném místě obdivujeme Křtitelnici a Smuteční vrbu.

Ochozská jeskyně

Křtitelnice (duben 2017)

Ochozská jeskyně

Smuteční vrba (duben 2017)

Chodba pokračuje do Labyrintu, tvořeného propastmi a chodbami, které strmě stoupají k hornímu vchodu jeskyně a my se vracíme stejnou cestou zpět - je to o trochu komplikovanější, protože se skupinky musí navzájem vyhýbat.

Ochozská jeskyně Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

A proč tolik kabelů, kbelíkú a lahví? Od roku 1986 je v jeskyni prováděn unikátní hydrologický výzkum množství a pohybu podzemních vod a především skapové aktivity krasem infiltrovaných srážek.

Ochozská jeskyně

Ochozská jeskyně (duben 2017)

Uvnitř jsme strávili hodinu a půl a moc se nám to líbilo.

 

Do Pekárny tentokráte nepůjdeme, ale nakoukneme ještě do volně přístupných jeskyní ve svahu.

 

Netopýrka je umístěná nejvíce vlevo. Je poměrně rozsáhlá, přes dómy a několika úzkými chodbami až plazivkami je možno se dostat až do dolního patra k proudícímu vodnímu toku (v současnosti je známo více než 120 m chodeb).

Netopýrka

Netopýrka (duben 2017)

Za tunelovitou vstupní předsíní se dostanete do prvního dómu o rozměrech 9x5 m. Druhý dóm směrově navazuje na dóm první. Je to prostora 15 m dlouhá, 6 m široká a 10 m vysoká se zbytky sintrové výzdoby a náteků, které ještě nestihli vandalové zničit. Až sem se s trochou opatrnosti dostane každý - jen to trochu klouže, je třeba dávat pozor na hlavu a mít sebou dobré světlo. Sestup do dalších prostor lze však doporučit jen zkušenějším v patřičném oblečení, s jištěním a hlídáním - nic pro běžného turistu na procházce údolím.

Netopýrka Netopýrka Netopýrka Netopýrka Netopýrka

Netopýrka (duben 2017)

Vchod do jeskyně Švédův stůl je viditelný zdaleka. Jeskyně není ani tak zajímavá z hlediska speleologie jako z hlediska archeologie. V roce 1906 zde byl totiž nalezena spodní čelist neandrtálského člověka. Jeskyně je průchozí, ale pokud nemíníte prolézat dírou ve svahu na druhou stranu, vůbec se nezamažete. A s trochou šikovnosti se nezamažete ani při prolézání :-)

Švédův stůl Švédův stůl

Švédův stůl (duben 2017)

Je nádherný jarní den :-) Už žádné temné díry :-)

údolím Říčky údolím Říčky údolím Říčky údolím Říčky údolím Říčky

údolím Říčky zpět k Hádeckému rybníku (duben 2017)

A třešnička dnešního výletu - neodolali jsme a při zpáteční cestě si vyzkoušeli jízdu na bobové dráze v Mariánském údolí.

Bobovka u Mlýna Bobovka u Mlýna Bobovka u Mlýna Bobovka u Mlýna

Bobovka u Mlýna (duben 2017)

  

 

copyright Alena