logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

PR Bosonožský hájek - 11.5.2017

orchidejová výprava

 

Přírodní rezervaci Bosonožský hájek tvoří sprašový kopec s vrcholem ve výšce 370 m a nachází se jižně od Brna - jak je z názvu patrné, u Bosonoh. Listnatý les této poměrně teplé oblasti je vyhlášen především proto, že se jedná o velmi bohatou lokalitu velmi vzácných rostlin.

střevíčník pantoflíček

PR Bosonožský hájek, střevíčník pantoflíček (květen 2017)

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) roste obvykle ve světlých lesích – v dubohabřinách, teplomilných doubravách, květnatých bučinách. V lesích se nachází obvykle na místech s řídkým bylinným podrostem a dává přednost mírně vlhkým, přes léto vysychajícím půdám, chudým na dusík a bohatým na zásadité látky (hlavně vápník). Vyhovuje mu polostín, ale může růst i na plně osluněných stanovištích.

střevíčník pantoflíček střevíčník pantoflíček střevíčník pantoflíček střevíčník pantoflíček střevíčník pantoflíček střevíčník pantoflíček

PR Bosonožský hájek, střevíčník pantoflíček (květen 2017)

Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) je náš nejběžnější vstavač. Je zvláštní především tím, že nefunguje jako ostatní rostliny na bázi chlorofylu - není schopný fotosyntézy a proto je celý svůj život závislý na symbióze s určitými druhy hub a je celý hnědožlutý.

PR Bosonožský hájek, hlístník hnízdák PR Bosonožský hájek, hlístník hnízdák PR Bosonožský hájek, hlístník hnízdák

PR Bosonožský hájek, hlístník hnízdák (květen 2017)

A pár fotografií jen tak:

PR Bosonožský hájek PR Bosonožský hájek PR Bosonožský hájek

PR Bosonožský hájek(květen 2017)

  

 

copyright Alena