logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Třeboňsko 2.-9.7.2018

na kole ze Suchdolu nad Lužnicí

 

výlet šestý - tvrz Žumberk

 

Suchdol n/L - Hrdlořezy - Jandovka - Karlov - Janovka I. - Žár - Žumberk - Žár - Buková - Petříkov - Karlov - Jakule - Blata - Hranice - Trpnouze - Dvory n/L - Hrdlořezy - Suchdol n/L, cca 55 km

 

Tentokráte se projedeme přes Novohradskou rybniční soustavu. Jednotlivé rybníky o velikosti cca 10 ha zakládal ve středověku Jakub Krčín z Jelčan a dneska jsou mnohé z nich využívány systémem kaprokachního hospodářství, které je výhodné pro obě strany - kachny svým trusem a zbytky krmiva obohacují vodu o živiny, které využívají kapři. Kachní rybník, Langval, Baštovec, Velebil, Karlův, Hlinitý... A všechny jsou na pohled zelené...

 

Jistě znáte tu reklamu na Dobrou Vodu z Novohradských hor. Jenže ve skutečnosti se voda čerpá v údolní nivě Stropnice ve výrobním závodu Dobrá Voda v Byňově u Nových Hradů, což je území Třeboňské pánve a se vzácně zachovalou přírodou Novohradských hor ušetřenou zásahů člověka díky své poloze v bývalém pohraničním pásmu nemá vlastně až tak moc společného :-(

Dolní Velký rybník Dolní Velký rybník

Dolní Velký rybník (červenec 2018)

Pro začátek nás čekají cesty lomené do pravého úhlu. Rozsáhlá soustava alejí v oblasti Janovky, Kapinosu a Hlinova byla zbudována ve druhé polovině 18. století rodem Buquoyů jako součást velkých krajinářských úprav na Novohradsku.

 

Janovka je součástí mnoha cyklistických tras vedoucích Novohradskem a projížďka po duby osázených hrázích je nečekaně příjemná.

Janovka Janovka

Janovka (červenec 2018)

Netypický,160 cm vysoký smírčí kříž přibližně z poloviny 19. století stojí ukrytý v hustém lese u cesty z Janovky na Žár.

Janovka

Janovka, smírčí kříž (červenec 2018)

Jedním z nejdříve historicky doložených rybníků v Čechách je Žárský rybník u obce Žár. Písemně je zmiňován již r. 1221 a zároveň je největším (112 ha) a nejhlubším 3,5 m rybníkem na Novohradsku.

 

Naším dnešním hlavním cílem je Žumberk u Nových Hradů - historicky i stavebně unikátně dochovaný komplex opevněného jádra vesnice tvořeného tvrzí, baštami a hradební zdí.

 

Obnovená tvrz je pobočkou Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a je zpřístupněna veřejnosti - je v ní expozice selského malovaného nábytku.

Žumberk Žumberk Žumberk Žumberk Žumberk Žumberk Žumberk Žumberk

Žumberk (červenec 2018)

V penzionu Marie dobře vaří a samozřejmě nemůžeme vynechat pohled přes vodu :-)

Žumberk

Žumberk (červenec 2018)

Hřbitov v Žumberku je množstvím hřbitovních litinových křížů výjimečným dokladem funerální kultury první poloviny 20. století v příhraniční části jižních Čech osídlené německým obyvatelstvem.

Žumberk

Žumberk (červenec 2018)

Přes Bukovou a Petříkov se vracíme zpátky k výrobnímu závodu Dobré vody, a protože na návrat přímo do Suchdola je ještě brzy, míříme kolem nádraží Nové Hrady směrem na Blata, Hlemýždí Chalupy, Hořejší Chalupy, Hranice a Trpnouze. Moc příjemná projížďka doplněná tabulemi historicko-naučné cyklistické stezky Paměti Vitorazska - v roce 1788 přistoupilo buquoyské panství k vysoušení Červeného blata mezi obcemi Hrdlořezy a Byňov. Obec se původně jmenovala Julienhain, ale mluvilo se o ní jako o "Hranicích", německy Granitz, poněvadž osada byla vystavěna podél tehdejších česko-dolnorakouských hranic.

 

 

Rozcestník:

úvod + Waldviertel - Třeboň - Peršlák a Staňkovský rybník - Trocnov - Dívčí kámen + Kleť - tvrz Žumberk (tato stránka)

  

copyright Alena