logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

PP Křižník a PP Nad koupalištěm 1.5.2019

orchidejová výprava

 

Počasí moc nepřeje vícedenním výšlapům natěžko, takže na řadu přicházejí jednodenní výlety autem/pěšky za krásou orchidejí.

 

Vesničky Dolní a Horní Čepí se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina. Jedná se o území značně členité, ve kterém se střídají lesní porosty s loukami, pastvinami a poli a hlubokým zaříznutým údolím řeky Svratky, Svitavy a jejich přítoků. Neobyčejně nádherný kraj jen kousek od Brna :-) Naleznete zde jak druhy teplomilné, rostoucí na slunných skalnatých svazích, tak i druhy, nalézající se v chladných a stinných údolních dnech - nejtypičtějším a nejznámějším je zřejmě údolí Chlébského potoka se svými koberci bledulí. V údolí Chlébského potoka se ale na jaře pohybuje snad víc návštěvníků, než je tam rozkvetlých bledulí, ale jindy a jinde nepotkáte za celý den živou duši.

Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka

Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka (květen 2019)

Ani se mi nechce věřit, že jsem tady byla naposledy před 6 lety. Auto zůstává v Dolním Čepí na autobusové točně a já vyrážím s foto výbavou na kopec.

Dolní Čepí

pode mnou Dolní Čepí (květen 2019)

směrem k Ujčovu

pohled proti proudu Svratky směrem k Ujčovu (květen 2019)

louky nad Dolním Čepím

louky nad Dolním Čepím (květen 2019)

Loučka s jalovci o rozloze 0,2 ha je chráněná pod názvem PP Křižník a ačkoli je tohle území tak malé, objevuje se zde naprosto neuvěřitelné druhové bohatství vstavačovitých. Vyskytují se zde vstavač kukačka (Anacamptis morio), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač vojenský (Orchis militaris), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine). Překvapivá je rovněž vcelku početná populace kruštíku drobnolistého (Epipactis microphylla) a při lesním okraji roste i okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). V blízké bučině lze nalézt i hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). Ale začátkem května na Vysočině kvete jen vstavač kukačka.

PP Křižník PP Křižník PP Křižník PP Křižník PP Křižník PP Křižník

PP Křižník (květen 2019)

Krásně je tu všude, ale nevedou tudy žádné turistické značky, lesní cesty zarůstají a pastviny s ovečkami jsou ohrazeny.

Kopicův vrch Kopicův vrch Kopicův vrch Kopicův vrch Kopicův vrch Kopicův vrch

krajinou kolem Horního Čepí (květen 2019)

Ale ne všude se pasou roztomilé ovečky. Když jsem zahlídla tuhle hlavu, raději jsem to vzala dokola okrajem lesa než přes pastvinu :-)

Kopicův vrch Kopicův vrch

směrem ke Štěpánovu (květen 2019)

Přišla jsem o pár výhledů, ale našla hříbečky :-)

Kopicův vrch

krajinou kolem Horního Čepí (květen 2019)

Cestou necestou, za pomoci GPS, jsem sešla dolů k potoku. Oblast Štěpánova se může pochlubit dlouholetou tradicí hornictví a železářství, nejstarší zprávy o zdejším dolování pocházejí ze středověku. Dolování stříbra, mědi a olova sice dávno skončilo, ale jedny z nejstarších železáren na Moravě ve Štěpánově dodnes odlévají šedou litinu a při toulkách kolem Štěpánova narazíte na zbytky starých důlních děl.

Štola sv. Antonína Paduánského Štola sv. Antonína Paduánského

Štola sv. Antonína Paduánského (květen 2019)

Štola sv. Antonína Paduánského byla ražena v letech 1767-1769 a sloužila jako odvodňovací dědičná štola. Měří 58 m, je zatopena a vytéká z ní voda.

Štola sv. Antonína Paduánského

Štola sv. Antonína Paduánského (květen 2019)

Za potokem se ocitám opět na loukách.

nad Štěpánovem nad Štěpánovem nad Štěpánovem nad Štěpánovem

nad Štěpánovem (květen 2019)

Přírodní památka Nad koupalištěm o rozloze 4,27 ha se nachází mezi obcemi Štěpánov nad Svratkou a Ujčov v okrese Ždár nad Sázavou. Slunná stráň v nadmořské výšce 380-430 metrů nad mořem na západním svahu přechází ve starý sad a daří se zde teplomilným a suchomilným rostlinám - mezi jinými jsou zde k vidění i orchideje - vstavač kukačka a vstavač osmahlý. Přesněji řečeno dneska jen kukačky, ale zato ve všech barevných variacích - sezóna vstavače osmahlého začíná později.

Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka

Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka (květen 2019)

Vstavač kukačka patřil k nejrozšířenějším orchidejím na našem území, i proto se mu zřejmě říkalo vstavač obecný, ale dnes patří k silně ohroženým druhům. Dorůstá výšky i přes čtyřicet centimetrů a jen květenství má výšku i přes třináct centimetrů, ale tyhle z Vysočiny jsou prťavé - na šířku mé dlaně.

Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka

Přírodní památka Nad koupalištěm, vstavač kukačka (květen 2019)

Je čas zamířit zpátky k autu.

Přírodní památka Nad koupalištěm

Přírodní památka Nad koupalištěm (květen 2019)

Ujčov

kříž v Ujčově (květen 2019)

Ujčov Ujčov Ujčov Ujčov

Svratka v Ujčově (květen 2019)

  

 

copyright Alena