logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Technické muzeum v Brně 11.11.2019

Železná opona 1948-1989

 

Dneska začala v Technickém muzeu v Brně výstava k 30. výročí pádu železné opony speciální nabídkou - videomappingem a večerním vstupem zdarma.

 

Překvapení na nás čekalo hned u vchodu. Bez vyplněné propustky do hraničního pásma nás dovnitř nepustí :-)

propustka do hraničního pásma Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně (listopad 2019)

Videomapping se bude promítat na zadní stěnu budovy muzea a protože jsem si přibalila stativ, povedlo se i pár fotografií.

Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně

videomapping (listopad 2019)

Poté jsme využili příležitosti a prohlédli si vystavené letouny.

Technické muzeum v Brně

Mig-21MF reg. 5612 (listopad 2019)

Technické muzeum v Brně

Su-22 M-4 reg. 3402 (listopad 2019)

Technické muzeum v Brně

Su-25K reg. 1003 (listopad 2019)

A pak jsme pokračovali vevnitř. Výstava Železná opona 1948-1989 představuje historii ostrahy státních hranic, ukazuje výzbroj a výstroj jednotek Pohraniční stráže i způsoby překonávání železné opony.

 

Pojem "železná opona" použil Winston Churchill, tehdy jako bývalý britský premiér, v březnu 1946 jako metaforický příměr počínajícího rozdělení Evropy po druhé světové válce.

 

Ostře střežená hranice rozdělovala Evropu od Barentsova moře na severu k Černému moři na jihu a dosahovala délky 7000 km. Na západních hranicích Československa vznikala po událostech v únoru 1948 - komunistický režim drasticky omezil možnost vycestovat na cestovní pas, 750 km státních hranic se Spolkovou republikou Německo a Rakouskem vylepšil ženijně technickými zátarasy. Úkolem Pohraniční stráže bylo střežit ji a vyloučit možnost ilegálního přechodu hranice - zabránit nejen vniknutí agentů ze Západu, ale i překazit emigraci občanů Československa do zahraničí. Propaganda samozřejmě zdůrazňovala ten první úkol.

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně (listopad 2019)

Největším lákadlem je samozřejmě replika železné opony.

 

Základem ženijně-technického zabezpečení státní hranice byl jednostěnný drátěný zátaras z dřevěných kůlů vypletených ostnatým drátem. Jeho výstavba začala v roce 1952 a posléze se přešlo na třístěnný drátěný zátaras. Šířka dosahovala tří metrů a ostnatý drát byl upevňován tak, aby neumožňoval prolezení nebo strhnutí. Drátěný zátaras byl postupně doplněn natažením pěti vodičů umístěných na izolátorech. Do vodičů byl pouštěn proud o napětí 2000-6000V. Ten nebyl zapnutý nepřetržitě, ale zapínal se na základě rozhodnutí velitele roty Pohraniční stráže. Tomuto systému se říkalo EZOH, elektrické zařízení ochrany hranic a elektrifikace byla zrušena v roce 1965.

Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně

EZOH (listopad 2019)

Drátěný zátaras doplňovaly na exponovaných místech protipěchotní miny. Ty ale bouchaly i povětrnostními vlivy, spouštěla je zvěř a tím ohrožovaly i Pohraniční stráž, a proto byly ve druhé polovině 50. let odstraněny.

Technické muzeum v Brně

protipěchotní miny používané v 50. letech v drátěném zátarasu (listopad 2019)

Vypnutí proudu o vysokém napětí předpokládalo využití slaboproudé signalizace. Nová signální stěna se budovala ve větší vzdálenosti od státní hranice, aby měla pohraniční jednotka více času na rychlou reakci.

Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně

rotní signální stěna U-80 neboli signálka (listopad 2019)

Druhá část výstavy je věnována tématům v historických souvislostech, na pozadí významných událostí a politické situace v Evropě. Představen je i pohled z druhé strany - podrobně především rakouský pohled na železnou oponu a její ostrahu. Mapuje také osudy jednotlivců, kterým život ovlivnilo rozdělení Evropy, případně se pokusili překonat drátěný plot. Popisuje situaci československých občanů po útěku do Rakouska – životní podmínky v uprchlických táborech či každodennost v nich. Spousta textů, spousta fotografií, ukázky uniforem... Výstava k 30. výročí pádu železné opony potrvá v Technickém muzeu do začátku května 2020, takže si to můžete všechno prohlédnout na vlastní oči.

Technické muzeum v Brně

bezzákluzový kanón k ničení tanků a obrněných vozidel (listopad 2019)

Technické muzeum v Brně

vzorné oddělení ochrany státních hranic (listopad 2019)

Listopad 1989 znamenal konec tohoto režimu na hranici. V prosinci se začalo s odstraňováním drátěného zátarasu. Následně byla zrušena agenda pomocníků Pohraniční stráže a zrušeno hraniční pásmo.

 

V průběhu trvání železné opony v rozmezí let 1948-1989 zahynulo při přechodu státní hranice 282 osob a 584 příslušníků Pohraniční stráže (PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek, Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989, ÚDV, Praha 2006).

 

A samozřejmě jsme si prohlédli i exponáty z jiných výstav - Brno na dvou kolech, historická vozidla, letecké motory, vodní motory a velké parní stroje různé konstrukce.

Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně (listopad 2019) 

copyright Alena