logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

okolí Kuřimi, Zlobice 17.11.2019

listopadový cyklovýlet

 

Ta hezčí část podzimu už je za námi. Převažují mlhavé dny, občas dokonce i prší a postupně se ochlazuje. Ale teploty se drží nad dlouhodobým průměrem pro polovinu listopadu a v neděli by se mělo objevit i sluníčko. Zřejmě to bude letošní poslední cyklovýlet... Netradičně bez čepice a bez rukavic :-)

 

Medlánky - Řečkovice - Ivanovice - Česká - Kuřim - Zlobice - Lipůvka - Kuřim - Česká - Řečkovice - Medlánky, cca 35 km

přes Medlánky

biokoridor podél Medláneckého potoka (listopad 2019)

z Řečkovic do Ivanovic z Řečkovic do Ivanovic

z Řečkovic do Ivanovic (listopad 2019)

Špatná volba, kolo mám olepené blátem. Kombinace koňské farmy a včerejšího deště nezklamala :-)

nad Českou, nalevo Šiberná, uprostřed Babí lom

nad Českou, nalevo Šiberná, uprostřed Babí lom (listopad 2019)

Krátkou pauzu si dávám u sculptury nazvané Chodec. Sluníčko konečně začíná vítězit nad listopadovou mlhou.

Chodec k České

Běžíc z kopca dolů,
tak už vidí horu novů
do České spěchá,
žízeň ho žene!
A když dole nohy bolí,
tak vlak v České zvolí.

Chodec nad Českou, za mnou hřeben Baby

Chodec nad Českou, za mnou hřeben Baby (listopad 2019)

Zalesněná vyvýšenina Šiberná (359 m) je porostlá především dubem zimním či habrem obecným a chráněná je jako přírodní památka kvůli vzácné květeny.

Šiberná Šiberná Šiberná

Šiberná (listopad 2019)

Kaple sv. Jana Nepomuckého na úbočí Kuřimské hory, tzv. vodní kaple, byla postavena podle farní kroniky L.P. 1722. Dno kapličky je jímací nádobou pramene, ale vzhledem k relativně malému přítoku se nedoporučuje k pití.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého (listopad 2019)

Další zastávkou je rybník Srpek.

rybník Srpek rybník Srpek rybník Srpek

rybník Srpek (listopad 2019)

Cyklotrasa směrem na Malhostovice mne dovede do sedýlka pod Zlobici a pak nezbývá než chvilku kolo tlačit.

Zlobice Zlobice Zlobice Zlobice

stoupání na Zlobici (listopad 2019)

Pastviny a cesta jsou odděleny supermoderním elektrickým ohradníkem.

Zlobice Zlobice Zlobice

stoupání na Zlobici (listopad 2019)

V křovinatém porostu Zlobice se ukrývají přestárlé ovocné sady (především třešňové a švestkové) a nevelká terasovitá pole. Ovce si tu vyšlapaly své cestičky, narazíte i na zbytky okopů, zákopů a betonové jehlany.

 

V padesátých a šedesátých letech se na Zlobici pásly ovce, ale v roce 1976 převzalo pozemky Ministerstvo obrany a vybudovalo zde vojenský výcvikový prostor - ženijní cvičiště, které spadalo pod Vojenskou akademii Antonína Zápotockého v Brně (dnešní Univerzita obrany). Přístupová pěšina se proměnila v panelovou silnici a prostor byl ohrazen ostnatým drátem. Po revoluci zde armáda cvičila dále, ale její zájem rychle slábl. Na kopci totiž chyběl zdroj pitné vody, nebyla tu kanalizace ani kvalitní rozvody elektřiny. V roce 2003 byl vojenský prostor převeden zpět do vlastnictví obce Malhostovice a celý areál byl poté pronajat společnosti Oveko, a.s., která svojí činností, především pastvou ovcí a koz, napomáhá udržovat a zvelebovat zanedbaný prostor.

 

Bývalá pozorovací věž v nadmořské výšce 400 m byla v roce 2009 předělána na rozhlednu - věž je vysoká 12,5 metru a vyhlídková plošina je ve výšce 9 m. Na vrchol věže byly umístěny telekomunikační antény a otevřena je o víkendech (9-17 hod) a zdarma.

Zlobice

rozhledna na Zlobici (listopad 2019)

Z vyhlídkové terasy se otevírá k jihu pohled na město Kuřim a hřeben Kuřimské hory, směrem k západu pohled směřuje na kopec Čebínku s rozhlednou zbudovanou na vysílači a poté k Tišnovu s rozhlednou Klucanina. Masiv Svratecké hornatiny pokračuje k severu, ale pohled severovýchodním směrem je zastíněn vzrostlým lesem - a tak vůbec nevadí. že vyhlídková terasa nepokračuje kolem dokola :-)

Zlobice

směrem k Tišnovu (listopad 2019)

Zlobice

směrem na Kuřim (listopad 2019)

Zlobice

k areálu (listopad 2019)

Brankou se dostanu do areálu.

Zlobice Zlobice Zlobice

farma Zlobice (listopad 2019)

Zřejmě taky zbytky po vojácích :-)

Zlobice Zlobice

farma Zlobice (listopad 2019)

Je poledne a já si sebou tentokráte vezu konzervu. Klasiku. Trenčianský párok s fazuľou :-)

Zlobice Zlobice

čas k obědu (listopad 2019)

Po obědě pokračuju po betonce.

Zlobice Zlobice Zlobice

Zlobice (listopad 2019)

Mým dalším cílem jsou ruiny kostela sv. Klimenta v severní části Zlobice. V nadmořské výšce 384 m nad mořem zde vystupuje z vrcholové plošiny skalnatý pahorek. Stával na něm románský kostelík zasvěcený sv. Klimentovi spojovaný s velkomoravskou tradicí. A protože k němu nevede žádná cesta, budu muset otestovat lepivost zdejšího bláta. Nevěřte mapám.cz, opravdu k němu žádná cesta nevede :-)

kostel sv. Klimenta kostel sv. Klimenta kostel sv. Klimenta kostel sv. Klimenta

kostel sv. Klimenta (listopad 2019)

Z Petrovy studánky neteče ani kapka.

Petrova studánka Petrova studánka Petrova studánka

Petrova studánka a Modlitba za vodu od Jana Skácela (listopad 2019)

Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní

 

Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd

 

A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek

 

Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská

Nad Lipůvkou se mi nevědomky podařil autoportrét.

autoportrét nad Lipůvkou

autoportrét nad Lipůvkou (listopad 2019)

V Lipůvce mají krásný kostel a za Lipůvkou stále ještě novotou vonící parádní cyklostezku do Kuřimi :-)

Lipůvka Lipůvka Lipůvka Lipůvka

přes Lipůvku do Kuřimi (listopad 2019) 

copyright Alena