logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

NPP Dunajovické kopce 18.4.2020

nevýrazné kopečky nedaleko Pálavy

 

Mezi jihomoravskými obcemi Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí se táhne ve směru severojižním úzký pás kopců pokrytý stepí a porosty křovisek. V porovnání se sousedními Pavlovskými vrchy je to vlastně jen pár nevýrazných kopečků, jejichž úpatí jsou většinou pokryta vinohrady - nejvyšším místem je Velká Slunečná s nadmořskou výškou 283 m.

Dunajovické kopce

Dolní Dunajovice, vinohrady (duben 2020)

Zásluhou rekonstrukce mostu přes Novomlýnské nádrže je cesta autem z Brna trošku delší, ale zase si člověk cestou prohlédne Drnholec, Dobré Pole a Březí :-) A při zpáteční cestě naopak Brod nad Dyjí, protože objížďka je částečně jednosměrná.

 

Z hlediska botanického se jedná o území neobyčejně cenné a z táhlého hřebene se nabízejí dokonalé panoramatické pohledy na vápencové bradlo Pálavy či zámek v Mikulově a Svatý kopeček.

Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce

Dunajovické kopce (duben 2020)

Okolí Dunajovických kopců proměnil odsun sudetských Němců a Chorvatů. Když přestali krajinu obdělávat, vystřídala pole, sady a vinice step. Všechny další pokusy o zemědělské využití skončily do vytracena a nejvyšší z Dunajovických kopců, Velká Slunečná (283 m), připomíná díky umělým terasám stupňovitou pyramidu dávných Mayů či Aztéků.

Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce

panorama Pálavy z Velké Slunečné (duben 2020)

Dunajovické kopce

Novomlýnské nádrže z Velké Slunečné (duben 2020)

Typickými jsou zde drnové stepi s několika druhy kavylů a výskyt katránu tatarského patří k největším ve střední Evropě.

Dunajovické kopce

katrán tatarský (duben 2020)

Katrán tatarský je až 1 m vysoká rostlina, která má při kvetení přirozeně kulovitý tvar. Při pohledu z dálky vypadají rostliny jako pasoucí se ovce. Na podzim se nadzemní část rostliny odlomí a vítr chomáče roznáší po okolí - proto je řazen mezi stepní běžce, rostliny, které specifickým způsobem využívají vítr k rozšiřování svých semen.

Dunajovické kopce Dunajovické kopce

katrán tatarský (duben 2020)

Památný strom, solitérní topol černý na Růžové hoře, je nepřehlédnutelným a výborným orientačním bodem.

Dunajovické kopce Dunajovické kopce

topol na Růžové hoře (duben 2020)

Kromě cyklotrasy vedoucí napříč sedlem mezi Růžovou horou a Liščím kopcem tudy nevedou žádné turistické značky.

Dunajovické kopce

terasy Velké Slunečné z Růžové hory (duben 2020)

Dunajovické kopce Dunajovické kopce

směrem na Janskou horu a Malou Slunečnou (duben 2020)

Na Růžové hoře mi zapózoval otakárek ovocný, ale už měl zřejmě něco za sebou - o dlouhé špičky zadních křídel někde přišel.

Dunajovické kopce

otakárek ovocný (duben 2020)

Nejvzácnější z botanického hlediska je pelyněk Pančičův, ale ten bych zřejmě nepoznala, ač bych ho měla přímo před sebou.

 

Okraje křovin a lesostepních partií hustě lemuje třemdava bílá, ale té do květu ještě nějaký ten týden chybí.

Dunajovické kopce

třemdava bílá (duben 2020)

U mandloně nízké je to naopak. Za růžovými květy se sem musí v březnu.

Dunajovické kopce Dunajovické kopce

mandloň nízká (duben 2020)

Zlatohlávkovití jsou bezesporu jednou z nejkrásnějších skupin brouků. Zlatohlávek zlatý se nádherně kovově leskne.

Dunajovické kopce

zlatohlávek zlatý (duben 2020)

Zlatohlávek huňatý rád navštěvuje květy rozmanitých druhů rostlin a živí se jejich pylem.

Dunajovické kopce Dunajovické kopce

zlatohlávek huňatý (duben 2020)

Příjemná a nenáročná procházka je směrem na Malou Slunečnou (275 m) a zase zpět.

Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce

Dunajovické kopce (duben 2020)

Jižně od Růžové hory, oddělen sedlem, kterým procházela trasa polní cesty z Drnholce do Dolních Dunajovic a Perné, pokračuje hřeben vrcholem zvaným v archívních pramenech Rochusberg.

 

Na temeni hřebene byla v poslední čtvrtině 17. století zbudována obyvateli Dolních Dunajovic kaple sv. Rocha, která dala místu jméno. Jako mnohé jiné byla za Josefa II. zbořena - stavební materiál kaple byl použit na stavbu kostela v Brodě nad Dyjí, její mobiliární vybavení a majetek byl převeden na farní kostel sv. Jiljí v Dolních Dunajovicích, kde také dosud můžeme spatřit původní oltářní obraz kaple umístěný do architektury bočního oltáře sv. Rocha. Likvidace kaple však nezrušila vztah Dolnodunajovických k posvátnému místu - po zhruba 15 letech od zboření kaple se nám k roku 1801 dochoval archivní doklad o vztyčení kamenného kříže na Rochusbergu Franzem Hanzlem v ceně 25 zlatých.

Dunajovické kopce

Rochusberg (duben 2020)

Z kříže se dochovalo jen torzo, které nutně potřebuje obnovu. V nice patky kříže se na čelní straně nachází reliéfní postava sv. Rocha, v nikách na bočních stranách reliéfy sv. Rozálie a sv. Šebestiána, zadní stranu člení rytý rám tvaru obdélníka s vybranými rohy původně patrně nesoucí nedochovaný nápis, ale všechny detaily již zanikají.

Dunajovické kopce

Rochusberg (duben 2020)

Na původní kapli odkazuje projekt Kaple cestou - podél cesty k vrcholu bylo osazeno několik vápencových bloků jako připomínka mobiliáře kaple - schody, lavice, ambon a klekátko. Jako poslední měl být kříž na podstavci původního kříže, ale k tomu kvůli řízení o prohlášení torza kříže kulturní památkou nedošlo.

Dunajovické kopce

Dunajovické kopce (duben 2020)

Z vrcholu je nejlépe vidět Velká Slunečná.

Dunajovické kopce

Dunajovické kopce (duben 2020)

Na Liščím kopci dokvétal kosatec nízký a hlaváček jarní

Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce Dunajovické kopce

Dunajovické kopce, Liščí kopec (duben 2020)

Pokračuju ještě dále na jih. Je zde ještě jeden kříž, dřevěný s letopočtem 1933. Ale pak už je čas se otočit zpět k autu.

Dunajovické kopce

Dunajovické kopce (duben 2020)

  

copyright Alena