logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Brno 19.-29.5.2020

slunéčko sedmitečné

 

Tentokrát to nebude o toulání, tento zázrak se odehrával přímo před oknem mé kanceláře na terase pokryté břečťanem a barvínkem.

slunéčko sedmitečné

slunéčko sedmitečné (květen 2020)

Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), lidově nazývané též beruška, berunka nebo sluníčko je zřejmě nejznámějším a nejoblíbenějším zástupcem hmyzí říše v Evropě. Je asi 6-8 mm dlouhé, tvar těla je téměř polokulovitý a jen mírně protáhlý dopředu. Má červeně zbarvené krovky se třemi černými tečkami na každé straně a jednou tečkou společnou pro obě krovky. Z jeho zbarvení je odvozeno jeho pojmenování nejen v češtině - pro Slováky je to lienka sedembodková, v angličtině je to seven-spotted ladybug a taky pro latinu platí septem = sedm a punctum = tečka.

 

Samička na jaře naklade vajíčka v počtu cca 150 kusů na spodní strany listů či do štěrbin. Larvy se líhnou zhruba po týdnu. Nevypadají nikterak vábně. Šedočerní brouci s nádechem do fialova, se žlutooranžovými skvrnami se shánějí po potravě.

slunéčko sedmitečné

slunéčko sedmitečné, larva (květen 2020)

Vajíčka nafocená nemám, protože až toto byla fáze, kdy jsem si brouků v zeleni všimla a začala googlit, jestli bych je neměla zlikvidovat podobně jako je nutno likvidovat mravenčí cestičky v kanceláři. A brzy bylo jasné, že tohle rozhodně není nevítaná návštěva :-)

slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné

slunéčko sedmitečné, larva (květen 2020)

Aby došlo k pozoruhodné proměně larvy v dospělého brouka, musí projít stádiem kukly. Vykrmené larvy se zakuklí v závislosti na teplotě po 30-60 dnech (čím tepleji, tím rychleji).

slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné

slunéčko sedmitečné, kukla (květen 2020)

Po týdnu či dvou se z kukly zavěšené na listech vylíhne zbrusu nové slunéčko.

slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné

slunéčko sedmitečné (květen 2020)

Krovky se rychle zpevní a objeví se tečky.

slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné

slunéčko sedmitečné (květen 2020)

Slunéčko má pověst broučka milého a přátelského zásluhou veselého vzhledu a jasných barev, ale není to žádná něžná "beruška" z knížky Ondřeje Sekory, ale nenasytný dravec. Larvy i dospělí jedinci se živí převážně mšicemi a červci. Jedna larva zkonzumuje během svého vývoje až 1000 mšic a slunéčko za den několik desítek.

slunéčko sedmitečné

slunéčko sedmitečné (květen 2020)

V nebezpečí se účinně chrání - bezvládně padá na zem jako mrtvé (odtud zřejmě pochází rčení hraje "mrtvého brouka") a vylučuje oranžovou šťávu, díky ní je pro potencionální predátory z ptačí říše nechutné a jedovaté. A jedovaté jsou i larvy a kukly.

slunéčko sedmitečné slunéčko sedmitečné

slunéčko sedmitečné (květen 2020)

Všude se píše, že zbrusu nové slunéčko sedmitečné je jasně červené, zatímco starší jedinci, kteří již přezimovali, jsou tmavší, až do hněda. Ta moje tedy zrovna extra červená nebyla.

 

Mladá slunéčka přezimují, teprve druhým rokem se rozmnoží a ještě v létě jejich život končí.

 

Slunéček je u nás celá řada druhů. K těm známějším patří menší slunéčko dvojtečné (Adalia bipunctata) a v poslední době invazivní "beruška mnohotečkovaná" neboli slunéčko východní (Harmonia axyridis), které z uzavřených skleníků při pokusech o jejich komerční využití uteklo do volné přírody. Poznáte jej snadno - velikostí se blíží slunéčku sedmitečnému, ale má celou řadu barevných forem a počet teček na jeho krovkách je mimořádně proměnlivý – může jich být 0 až 20. Je velmi žravé, rychleji se množí (samičky nakladou až dva tisíce vajíček) a má několik nepříjemných vlastností:

  • na podzim migruje do bytů kvůli přezimování (nebezpečná pro člověka nejsou, spíše obtěžující)
  • vytlačuje původní druhy (doslova je žere)
  • na podzim požírá sladké plody, třeba bobule vinné révy
copyright Alena