logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Okolí Brna, Sivický les 5.5.2020

vstavač nachový

 

Sivický les leží v nadmořské výšce 272-420 m na vrcholových plošinách a svazích mezi cementárnou a vápencovým kamenolomem Mokrá, vzájemně propojených dopravníkem. V mapě ho nenajdete, na západě je ohraničen obcí Mokrá-Horákov, na severu komunikací vedoucí z Mokré-Horákova do Hostěnic, na východě nivou potoka Roketnice a vrcholem Velká Baba (420 m) a na jihu zasahuje částečně i pod příjezdovou komunikaci a vlečku do cementárny až k obci Sivice. Právě název této obce dal název celému lesu.

 

Odložit auto se mi podařilo při vyústění lesní cesty na silnici spojující Mokrou-Horákov a Hostěnice v oblasti zvané U Kapličky. Ale kapličku tady nenajdete - jen boží muka.

Sivický les

boží muka (květen 2020)

Sivický les není jen tak ledajaký les. V rámci soustavy chráněných území v EU NATURA 2000 byl s výměrou cca 237 ha vyhlášen Evropsky významnou lokalitou. Je zde ve velkých plochách dochován "původní" charakter listnatých lesů a unikátní teplomilná společenstva v rozvolněných a prosluněných pařezinách. Velkou zajímavostí i chloubou lesa jsou početné populace řady našich orchidejí. Doposud bylo v Sivickém lese objeveno 11 druhů orchidejí. K největším botanickým zajímavostem Sivického lesa patří okrotice červená (Cephalanthera rubra) v prosvětlených doubravách. Každoročně zde zpravidla během druhé červnové dekády rozkvétají tisíce těchto nádherných rostlin. Ale na ty je letos ještě brzy, dneska budu hledat vstavač nachový (Orchis purpurea).

 

Zhruba hektarová lokalita u mostu přes dopravník je chráněna od roku 2018 jako PP Na Líchách. Hluk dopravníku kytkám zřejmě nevadí :-)

Sivický les

dopravník mezi lomem a cementárnou (květen 2020)

Žádné velké hledání mne ale dneska nečeká. Dostala jsem přesný tip, za který Helce ještě jednou děkuji a nejmohutnější orchidej Sivického lesa, vstavač nachový, je s výškou 30-70 cm nápadný zdaleka.

Sivický les Sivický les Sivický les

Sivický les, vstavač nachový (květen 2020)

Prakticky každá rostlina má květy poněkud jiné co do tvaru, ale i způsobu vybarvení

Sivický les Sivický les Sivický les Sivický les Sivický les Sivický les

Sivický les, vstavač nachový (květen 2020)

Okrotice dlouholisté (Cephalanthera longifolia) jsou ze tří zde se vyskytujícíćh druhů relativně nejvzácnější. Výrazně stínomilný druh dorůstá zpravidla do výšky 15-30 cm a jejich bílá květenství jsou v lesním prostředí poměrně dobře patrná již z větších vzdáleností.

Sivický les Sivický les Sivický les

Sivický les, okrotice dlouholistá (květen 2020)

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) rozkvétá poněkud později, na přelomu května a června. V některých místech svojí početností přímo charakterizuje bylinný podrost. A další? Vstavač vojenský, hlístníky, bradáček vejčitý, vemeníky, kruštíky... Určitě se sem ještě podívám.

Sivický les Sivický les Sivický les Sivický les Sivický les

Sivický les, vstavač nachový (květen 2020)

Podrobný popis lokality Sivický les ze stránek Jihomoravského kraje.

 

  

copyright Alena