logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

PR Údolí Oslavy a Chvojnice 9.9.2020

z Kralic do Oslavan

 

Vlakem, resp. náhradní autobusovou dopravou mezi brněnským hlavním nádražím a Zastávkou u Brna, jsem se dopravila do výchozího místa dnešního výletu - do Kralic nad Oslavou. Je půl osmé ráno, na obloze ani mráček, v trávě se třpytí kapičky ranní rosy, vítr někde odpočívá a příroda již brzy předvede ve vší kráse svůj pestrobarevný podzimní šat.

Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou (září 2020)

Ke Kralicím neodmyslitelně patří Kralická bible, česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků přeložili překladatelé Jednoty bratrské. První díl byl v bratrské tiskárně v Kralicích vytištěn v roce 1579 a v následujících letech dalších pět. Bible kralická zde má svůj pomník a taky památník, který má dvě stálé expozice: Dílo tiskařů Jednoty bratrské a Labyrint života Jana Amose Komenského (v roce 1622 zde několik měsíců žil).

 

Kralice nad Oslavou (žst) - Senoradský mlýn - Pod Levnovem - Velká skála - Vodanský kopec - studánka U Berana - Oslavany (bus), cca 21 km

 

Mířím po modré podél Jinošovského potoka nádhernou lipovou alejí. Na rozhraní luk a lesa se mohu poučit z naučné cedule, tady vstupuju do přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. Její rozloha činí úctyhodných 2310 ha, což ji řadí mezi největší přírodní rezervace u nás (větší už je jen Kokořínský důl). Ale má se to změnit - v prosinci 2019 byla nově vyhlášená NPR Divoká Oslava (336 ha) a v budoucnu by měl být stejným způsobem chráněn i soutok Oslavy a Chvojnice (421 ha). Otázkou je, zda-li je to dobře nebo ne, protože dvě národní přírodní rezervace by vznikly na sotva třetině původního území. A lesy v NPR mají být směřovány k bezzásahovému režimu.

 

Území PR Údolí Oslavy a Chvojnice je, nebo spíše bývalo, součástí unikátního komplexu řídkých lesů a cenných bezlesí (zejména skalních stepí a lesostepí) donedávna existujícího v kaňonech Oslavy a Jihlavy. Původní podoba krajiny v Evropě byla mnohem otevřenější, než dnes. Její zarůstání a nástup lesů umožnil až člověk, který vybil stáda velkých býložravců, která do té doby bránila dřevinám v ovládnutí kontinentu. Řídké lesy a bezlesí donedávna zabíraly podstatně větší rozlohy než dnes. Po opuštění tradičního hospodaření už většinu světlých lesů a podstatnou část bezlesí na hůře přístupných místech pohltila sukcese. Na podobě lépe přístupných míst, především mimo vlastní údolí řek, se zase podepsalo intenzivní lesnictví, které původně řídké listnaté lesy a pastviny proměnilo v plantáže jehličnanů. Mnoho cenných organismů tak přišlo o životní prostor a zásahy člověka jsou nutné. Nikdy není pozdě!

Kralice nad Oslavou Kralice nad Oslavou Kralice nad Oslavou Kralice nad Oslavou Kralice nad Oslavou

z Kralic podél Jinošovského potoka (září 2020)

U Olšinského mlýna se Jinošovský potok vlévá do Chvojnice, ale Olšinský mlýn a pilu si prohlížím jen zdálky. Značka ho obchází, jedná se o soukromý, veřejnosti nepřístupný objekt - na serveru mapy.cz je jako Olšinský mlýn nesprávně označen chátrající objekt bývalé jirchárny.

Olšinský mlýn a pila

Olšinský mlýn a pila (září 2020)

Říčka Chvojnice pramení v lesích poblíž Košíkova u Velké Bíteše a svou pouť končí po cca dvaceti kilometrech u Senoradského mlýna. Oblast kolem soutoku Oslavy a Chvojnice už znám z několika návštěv, ale Chvojnici znám jen od Kozích hřbetů, takže jsem moc zvědavá, jaké to bude tady.

údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice

údolím Chvojnice (září 2020)

Občas podél říčky, občas po pěšince vysoko nad ní - značka se v těchto místech vyhýbá případným brodům a drží se levého břehu.

údolím Chvojnice

údolím Chvojnice (září 2020)

Nejvýš se pěšina dostane v místě zvaném Kozí hřbety - úzký hřeben obtáčí Chvojnice mohutným meandrem.

údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice

údolím Chvojnice, Kozí hřbety (září 2020)

Jen škoda, že břehy říčky i svahy nad ní neprostupně zarůstají. Konkurenčně silné druhy vytlačují vše ostatní :-( A kopřivy cítím i skrz látku dlouhých nohavic :-(

údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice údolím Chvojnice

údolím Chvojnice (září 2020)

Na soutoku Oslavy a Chvojnice, u Senoradského mlýna, mám za sebou 10 km, cca polovinu trasy.

Oslava pod Levnovem Oslava pod Levnovem Oslava pod Levnovem

Oslava pod Levnovem (září 2020)

Pokračovat se dá přes zříceninu hradu Levnov, ale tuhle fyzicky náročnou variantu vynechávám. Vezmu to tentokrát rovnou po žluté na Velkou skálu (401 m).

Velká skála

Velká skála (září 2020)

Velká skála je nejvyšším bodem v okolí a vyhlídka ze skal je parádní. Ideální místo k obědové pauze.

 

Proti proudu je v údolí je krásně vidět do dvora Ketkovického mlýna, na most, nad ním na zříceninu Levnova a částečně je vidět i zalesněné údolí Chvojnice a nad ním homolovitý kopec se zříceninou Kraví hora.

Velká skála

Velká skála, výhled proti proudu (září 2020)

Z druhé strany Oslava mohutným meandrem obtéká tzv. Čertův jazyk.

Velká skála

Velká skála, výhled po proudu (září 2020)

Bývalo zde na ostrožně nad řekou hradiště v době kamenné. Bylo chráněné mohutným valem a příkopem, který je v délce cca 240 m patrný dodnes.

Velká skála Velká skála

Velká skála (září 2020)

Po žluté pokračuju po pravém břehu řeky do Oslavan a nevynechávám žádnou z vyhlídek.

podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí

podél Oslavy mezi Senorady a Novou Vsí (září 2020)

Pramen U Berana je nejvydatnějším přirozeným pramenem celého povodí řeky Oslavy. Jeho síly využívá technická zajímavost, vodní trkač, primitivní vodní čerpadlo, které dodávalo vodu do bývalé hájovny 200 m dlouhým přívodním potrubím s převýšením 60 m. Takové malé malé perpetum mobile využívající kinetickou energii proudící vody :-)

pramen U Berana

pramen U Berana (září 2020)

pod Novou Vsí pod Novou Vsí

pod Novou Vsí (září 2020)

jez u Oslavan

jez u Oslavan (září 2020)

Část trasy kolem jezu u Oslavan by bylo kvůli kopřiv lepší příště vynechat, ale v podstatě není jak :-(

 

A víc jsem toho v Oslavanech nestihla, vyšlo mi to úplně přesně na odjezd autobusu pár minut po páté.

  

copyright Alena