logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

NPR Strabišov-Oulehla 11.5.2021

orchidejová lokalita

 

NPR Strabišov-Oulehla je jednou z nejbohatších lokalit vstavačovitých na Moravě. Leží v bezprostřední blízkosti obce Lísky v okrese Kroměříž a skládá se ze dvou částí - Oulehla jsou travnaté svahy v těsné blízkosti vesnice a Strabišov je lesní část. Předmětem ochrany jsou společenstva teplomilných doubrav, dubohabřin a teplomilných trávníků s významným výskytem vstavačovitých - především vstavač vojenský (orchis militaris), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a ten u nás naprosto nejvzácnější - vstavač trojzubý (orchis tridentata), popř. jejich kříženci.

NPR Strabišov-Oulehla

NPR Strabišov-Oulehla

Jenže pořád fouká :-( Všechny rostlinky jsou nakloněné šikmo po větru a zvládnout odraznou desku, zabezpečit květ proti pohybu a zároveň udržet fotoaparát je nad moje schopnosti :-(

NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla

NPR Strabišov-Oulehla

  

copyright Alena