Litenčická pahorkatina, NPP Větrníky 10.4.2022

ostrůvek stepi uprostřed polí

 

Za tip děkuji Jindřišce. Loni mně to nevyšlo, ale tentokráte jsem si jarní výlet na Větrníky nedaleko Vyškova nenechala ujít.

Větrníky

Větrníky, hlaváček jarní

Větrníky, kosatec

Větrníky, kosatec nízký

Na jihozápadních svazích Větrníku (394 m) mezi obcemi Dražovice, Letonice, Bohaté Málkovice a Lysovice severně od Bučovic v okrese Vyškov se rozprostírá členitá NPP Větrníky - jedna z největších a nejcennějších stepních oblastí na jižní Moravě. A také jedno z nejstarších chráněných území na jižní Moravě, první zmínky o ochraně jsou už z roku 1925.

Větrníky

Větrníky od Dražovic

Lokalita je nejsnáze přístupná po žluté turistické značce z Letonic či Lysovic, ale vyrazit lze i po neznačených polních cestách. Za deště bahno, za sucha prašno, ale to od nepaměti k polním cestám patří. Čeká vás pohodlná cca tříkilometrová procházka mezi poli s výhledy na všechny strany - na severozápad Drahanská vrchovina, na jih Ždánický les, na východ Chřiby a taky nejvyšší vrchol Litenčické pahorkatiny, Hradisko (518 m) s vysílačem.

 

Pro zaparkování lze doporučit parkoviště u koupaliště v Dražovicích, ale o něco si cestu zkrátíte, když odbočíte po štěrkové cestě a zaparkujete až u vysílačů.

Větrníky Větrníky Větrníky

po polní cestě od vysílačů mezi Dražovicemi a Letonicemi

Hlavní část rezervace tvoří přírodní amfiteátr skloněný jihozápadním směrem. Terén je modelovaný spoustou sesuvů, jak starých tak probíhajících, a značně členitý. V minulosti bylo území využíváno hlavně k pastvě dobytka, sekání trávy a sušení sena, hlavním úkolem dneška je zabránění přirozenému zarůstání křovinatou vegetací a zabránění splachů hnojiv a chemických látek používaných při pěstování zemědělských plodin.

Větrníky Větrníky Větrníky Větrníky

Větrníky

Větrníky Větrníky

prvosenka jarní

Větrníky Větrníky

hlaváček jarní

Teplomilné suché trávníky (sveřep vzpřímený, kostřava žlábkatá) či stepní trávníky (kostřava walliská, kavyl Ivanův či kavyl sličný) doplňují nízké křoviny (třešeň křovitá, růže šípková či slivoň trnka). Na okrajích vyšších křovin později pokvete třemdava bílá.

Větrníky Větrníky

Větrníky

Mezi vzácnější druhy se řadí nejznámější koniklec luční, koniklec velkokvětý či kosatec nízký. K nejnápadnějším v tuto roční dobu bezesporu patří hlaváček jarní.

Větrníky, koniklec

odkvetlý koniklec

Větrníky, kosatec Větrníky, kosatec

kosatec nízký

Hlaváček jarní (adonis vernalis) je vytrvalá, v průměru 20-30 cm vysoká bylina rostoucí v trsech na výslunných stepních stanovištích. Kvete poměrně časně v období od dubna do května výraznými velkými zlatožlutými květy.

Větrníky, hlaváček jarní Větrníky, hlaváček jarní Větrníky, hlaváček jarní Větrníky, hlaváček jarní Větrníky, hlaváček jarní Větrníky, hlaváček jarní

hlaváček jarní

Nedaleko nejvyššího bodu stojí odpočívka Jarmilka na krásném místě s výhledem na všechny světové strany.

Větrníky, hlaváček jarní

Větrníky

Vzhledem k charakteru lokality zde žije i spousta více či méně vzácných zástupců živočišné říše. Ale na ty je začátkem dubna ještě brzy.

Větrníky, hlaváček jarní

Větrníky

Doufám, že se mi poštěstí sem vyrazit za slunečnějšího počasí. Dneska jsem docela vymrzla a vytáhnout za takového větru dron nepřipadalo v úvahu. Ani s expozičním bracketingem se žádná extra makro kouzla ve větru dělat nedají.

 

Dešťové přeháňky se střídaly se sněhem a tohle mne urychleně zahnalo nejprve do auta a posléze domů do tepla :-(

Větrníky

Větrníky

NPR Větrníky leží v katastru obce Letonice a ta má na svých webových stránkách hromadu informací. V manuálu pro průvodce si můžete přečíst i legendu o místě, kde měla své sídlo rodina divokých a zlých Větrů.

 

 

A ještě doplnění. Do Dražovic jsem vyrazila ráno z Brna autem s krátkou zastávkou u Tvarožné a vyšla si nahoru na návrší Santon. To ještě na obloze převažovala modrá a sluníčko skvěle vylepšovalo jarní barvy.

Santon

Tvarožná, Santon

Santon se stal významným opěrným bodem v severní části bojiště bitvy u Slavkova 2. prosince 1805. Přírodní návrší bylo před bitvou francouzskými ženisty uměle srovnáno a opevněno třemi pásy okopů, aby vytvořilo palebná postavení pro děla a strhli i původní mariánskou kapli.

Santon

Santon

Santon

směrem k Brnu

Santon

směrem na Tvarožnou

Santon Santon

kaple Panny Marie Sněžné

V roce 1832 byla na Santonu znovu vybudována klasicistní kaple Panny Marie Sněžné v místech původní kaple. Na jejích stěnách jsou dnes pamětní desky francouzských generálů Claparèda a Valhuberta a ruského generála Bagrationa.

Santon Santon Santon

kvetoucí sad pod Santonem