logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Litenčická pahorkatina

NPR Strabišov-Oulehla 16.5.2022

 

NPR Strabišov-Oulehla je jednou z nejbohatších lokalit vstavačovitých na Moravě. Leží v bezprostřední blízkosti obce Lísky v okrese Kroměříž a skládá se ze dvou částí - Oulehla jsou travnaté svahy v těsné blízkosti vesnice a Strabišov je lesní část. Předmětem ochrany jsou společenstva teplomilných doubrav, dubohabřin a teplomilných trávníků s významným výskytem vstavačovitých - především vstavač vojenský (orchis militaris), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a ten u nás naprosto nejvzácnější - vstavač trojzubý (orchis tridentata), popř. jejich kříženci.

NPR Strabišov-Oulehla

NPR Strabišov-Oulehla

Krása...

NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla

NPR Strabišov-Oulehla

 

Rozcestník Litenčická pahorkatina:

NPP Malhotky - Litenčice - NPR Strabišov-Oulehla (tato stránka) - Kunkovice

  

copyright Alena