logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Brněnská přehrada 3.+4.8.2022

užovky podplamaté pod hrází

 

Horké letní dny s teplotou nad 30°C je ideální zakončit na přehradě. Teplota vody se pohybuje kolem hodnoty 22°C, průhlednost kolem 170 cm a jakost vody 3 na stupnici od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) - zvýšený výskyt sinic a chlorofylu-a, což znamená, že koupat se dle KHS lze.

 

S fotoaparátem zastavuju pod hrází - voda je zde mnohem čistější a užovky mi zde nebude nikdo plašit :-) Ještě než se pořádně rozkoukám a promyslím jak na to, hbitě kolem mne propluje jedna, jejíž délka by mohla být kolem jednoho metru. Než stihnu vytáhnout fotoaparát, vzdálí se k protějšímu břehu. Smůla... Ale na druhou stranu, kdyby se natěsno kolem mne proplazila takhle velká užovka až budu stát ve vodě, zřejmě by mne to řádně vyděsilo, protože kousat umí a byl by zázrak, kdybych u toho neutopila fotoaparát, protože prudké pohyby jsou zakázané - kamenité dno klouže...

Brněnská přehrada, užovka podplamatá

užovka podplamatá (srpen 2022)

Je třeba se vyzbrojit především trpělivostí, ale je to i o náhodě a štěstí. Všechny další užovky byly mnohem menší. Zřejmě ta první byla samice, ty bývají větší až o čtvrtinu.

Brněnská přehrada, užovka podplamatá Brněnská přehrada, užovka podplamatá Brněnská přehrada, užovka podplamatá

užovka podplamatá

Užovka podplamatá (Natrix tessellata) patří mezi středně velké hady, na našem území zřídkakdy přesáhne délku 100 cm. Tělo má pokryté výraznými kýlnatými šupinami, hřbetní zbarvení bývá šedohnědé, červenohnědé až olivově šedé s četnými tmavými skvrnami čtvercového tvaru, které jsou šachovnicově uspořádány. Od podobně žijící užovky obojkové se liší tím, že nemá za hlavou žluté skvrny.

 

Užovka podplamatá preferuje zejména ryby, ale nepohrdne také ropuchou, čolkem či pulcem. Svou kořist při polykání ochromuje, případně přímo usmrcuje výměšky z tzv. Duvernoyovy žlázy. Pod vodou vydrží až 16 minut.

Brněnská přehrada, užovka podplamatá

užovka podplamatá

Aktivita užovky podplamaté začíná obvykle v polovině dubna. Zdržují se v blízkém okolí zimovišť na suchých výslunných kamenitých místech, která mohou být od vody poměrně značně vzdálena a páří se ve velkých skupinách. Přibližně v polovině května se stěhují k vodě, a jakmile teplota vody vystoupí nad 14-15°C, začínají lovit.

Brněnská přehrada, užovka podplamatá Brněnská přehrada, užovka podplamatá Brněnská přehrada, užovka podplamatá

užovka podplamatá

Koncem června a v červenci kladou samice vajíčka do tlejících rostlinných zbytků pod kameny. Mláďata měří kolem 20 cm a vylíhnou se obvykle v srpnu nebo začátkem září a zdržují se poblíž místa vylíhnutí - nenavštěvují vodu a k prvnímu přijímání potravy dochází až na jaře následujícího roku.

Brněnská přehrada, užovka podplamatá

užovka podplamatá

Dospělí jedinci se od poloviny srpna stále méně zdržují ve vodě a postupně se stěhují na zimoviště - od druhé poloviny září jsou již dospělí jedinci na zimovišti. Přezimování často probíhá v blízkých skalnatých svazích či suťových lesích. Jako zimoviště slouží skalní pukliny a rozsedliny, nory po hlodavcích nebo velké kameny.

Brněnská přehrada, užovka podplamatá

užovka podplamatá

Voda je krásně prohřátá, řeka tady má své kouzlo a je tady báječný klid oproti plážím u přehrady.

Brněnská přehrada Brněnská přehrada Brněnská přehrada

Svratka pod hrází Brněnské přehrady

Takto to vypadá, když je odtok minimální.

Brněnská přehrada

Svratka pod hrází Brněnské přehrady

A takto, když se odpouští.

Brněnská přehrada

Svratka pod hrází Brněnské přehrady

Podařilo se mi vyfotit i jedno z šidélek. Ale jestli je to šidélko kroužkované nebo páskované si netroufám určit, oba typy patří mezi nejběžnější zástupce rodu u nás i na většině území Evropy a osidlují téměř všechny typy stojatých a také pomalu tekoucích vod ve všech nadmořských výškách.

Brněnská přehrada

šidélko

Tyhle vážky si ulovily něco k večeři. V hmyzím světě patří vážky mezi nejlepší letce a jsou hmyzem s nejdokonalejším zrakem. Při procházení atlasem vážek se nejvíce podobají vážce černořitné s modře ojíněným zadečkem, jedné z našich nejhojnějších druhů vážek.

Brněnská přehrada Brněnská přehrada

vážka černořitná

Posledním zajímavým úlovkem byl rak. Ale radost mi trochu kazí to, že je to nepůvodní druh raka a naší přírodě škodí.

Brněnská přehrada

rak pruhovaný

Rak pruhovaný nebo též rak americký (Faxonius limosus) je původně severoamerický druh žijící na na východním pobřeží od státu Maine až po stát Virginie. Do České republiky se dostal pravděpodobně přirozenou migrací proti proudu Labe. V porovnání s našimi původními druhy raků vykazuje vyšší toleranci ke snížené koncentraci kyslíku ve vodě a k eutrofním a znečištěným vodám - všeobecně se jedná o vysoce odolný druh. Má vysokou schopnost kolonizovat nové lokality a velmi rychle se dál šířit. A kromě toho přenáší račí mor, který je pro původní raky smrtelný.

  

zpět na začátek

copyright Alena