Rakovecké údolí 28.2.2023

bledulové království I.

 

Po roce je tady opět čas tradičních jarních výletů za rozkvetlými bílými koberci bledulí či sněženek. K těm mediálně méně známým "bledulovým" lokalitám na Moravě patří Rakovecké údolí, jedno z nejkrásnějších údolí Drahanské vrchoviny. Táhne se od obce Račice-Pístovice až k rybníku Budkovan ležícímu na okraji Jedovnic v délce cca 13 km a jeho osu tvoří meandrující potok Rakovec.

Rakovecké údolí

bledule jarní v Rakoveckém údolí

Původně jsem se snažila dohledat možnost dopravy autobusem, abych mohla projít údolí celé a nemusela se vracet k autu, ale nakonec pohodlnost zvítězila. Autem půlhodina, autobusem hodina a půl... Takže začnu a skončím v Jedovnicích. Olšovec je největší jedovnický rybník a využíván je především pro rekreaci, což má momentálně své výhody - je kolem něj takhle na přelomu zimy a jara spousta míst k zaparkování.

rybník Olšovec rybník Olšovec

Jedovnice, rybník Olšovec

Jírovcovou alejí pokračuju kolem rybníka Budkovan. Název získal po zaniklé středověké obci a je významnou ornitologickou lokalitou.

rybník Budkovan

Jedovnice, rybník Budkovan

Středověká ves Budkovany zanikla někdy mezi léty 1437 až 1464, a to požárem pravděpodobně v době husitských bouří. Ležela při západním okraji hráze rybníka, kde jsou prý i patrné stopy po několika staveních v podobě okrouhlých nevysokých vyvýšenin.

 

Pokračuju po červené k rozcestí Podomský potok a brzy je jasné, že zrovna jednoduché to nebude. Bláto, bláto a zase bláto.

Rakovecké údolí Rakovecké údolí

u rozcestí Podomský potok

Zaniklá středověká ves Bystřec leží asi čtyři kilometry od Jedovnic.

zaniklá středověká ves Bystřec

zaniklá středověká ves Bystřec

Vsi v oblasti Drahanské vrchoviny byly zakládány v první polovině 13. století, kdy došlo ke kolonizaci tohoto výše položeného území. K zanikání v masovějším měřítku docházelo v neklidném 15. století, a to zejména za husitských válek. Vzhledem k tomu, že drsná a zemědělsky málo výnosná Drahanská vrchovina nepřitahovala nové osadníky, zničené vsi nebyly v drtivé většině znovu obnoveny a spolu se zemědělskými pozemky zarostly postupně lesem.

 

Konkrétně ves Bystřec, která patřila k největším v okolí, byla zničena požárem v době moravských markraběcích válek asi roku 1401. Ale díky archeologickému průzkumu Moravského zemského muzea o tomto místě mnohé víme - výzkum doložil 19 usedlostí, skládajících se ze staveb kůlové i srubové konstrukce, celokamenných komor a přístřešků lehké dřevěné konstrukce. Prohlédnout si lze dispozice dvou stavení - základové zdivo prezentující půdorys trojdílného domu s velkou kamennou komorou je označené kódem XI.

zaniklá středověká ves Bystřec zaniklá středověká ves Bystřec zaniklá středověká ves Bystřec zaniklá středověká ves Bystřec

zaniklá středověká ves Bystřec XI.

O kousek dál jsou základy největší usedlosti s unikátním nálezem studny označené jako X.

zaniklá středověká ves Bystřec zaniklá středověká ves Bystřec zaniklá středověká ves Bystřec zaniklá středověká ves Bystřec

zaniklá středověká ves Bystřec X.

Rakovecké údolí

dále po proudu Rakoveckého potoka

Rakovecké údolí Rakovecké údolí

opačný směr, k Jedovnicím

Ze smrkových lesů tu toho moc nezbylo...

Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí

Rakovecké údolí

Název studánky U ševca je odvozen od blízkého památníku U zabitého.

Rakovecké údolí

studánka U ševca

V roce 1922 zde byl zavražděn a oloupen o nové boty ševcovský učeň František Gryc z Podomí, když je nesl zákazníkovi. Hrůzný čin dodnes připomínají boty, zavěšené na vysoké borovici u cesty.

Rakovecké údolí

U zabitého

Původně mělčí údolí se ve své střední části mění na úzký kaňon, který vytvořil meandrující tok Rakovce. A občas jsou v potoce k vidění zimní ozdoby.

Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí

Rakovecké údolí

Louky se střídají s hájky a mokřady. Název přírodní rezervace - Rakovecké stráně a údolí bledulí - napovídá, čím jsou zdejší místa nejproslulejší.

Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí

Rakovecké údolí

Bledule jarní (Leucojum vernum) je primárně evropský druh, který má svojí domovinu ve střední Evropě s přesahy do západní, jižní a východní Evropy.

Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí

Rakovecké údolí

Rostou tu ve zdánlivě nezničitelných množstvích u potoka a v jasanovo-olšových lesních porostech údolní nivy. Největší naleziště je k vidění poblíž místa v mapě označeném jako brod. Taky jsou tady nejvíc nachystáni na zvýšenou návštěvnost.

Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí

Rakovecké údolí

Mimořádně strmé zalesněné svahy ukrývají nespočet skalních výchozů tvořených hlavně hrubozrnnými slepenci. Na vyhlídkovou skálu Beran prý nějaký vyšlapaný chodník vede, ale já jej neobjevila a nakonec vyšplhala napříč svahem bez značek či vyšlapaného chodníku zezadu, z té mírnější a méně skalnaté strany. Nebylo to jednoduché :-( Skalisko Beran nabízející vyhlídku na Rakovecké údolí z výšky rozhodně stojí za návštěvu, ale jediný přístup, který mohu doporučit je odshora :-(

Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí

Rakovecké údolí

Na sluníčku se sedí skvěle, bláto oschlo a opadalo :-)

Rakovecké údolí

Rakovecké údolí

Zpátky dolů do údolí se raději vracím oklikou.

Rakovecké údolí Rakovecké údolí

studánka Pavlínka

Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí Rakovecké údolí

Rakovecké údolí

rybník Budkovan rybník Budkovan

rybník Budkovan

Suma sumárum 17 km.