Tišnovsko 17.12.2023

Předklášteří + Květnice

 

Třetí adventní neděle - sníh roztál a teplota se přes poledne pohybuje kolem 10°C. Když se k tomu přidá sluníčko, bude to moc příjemné toulání :-)

Květnice

Květnice, u kříže

 

Tišnov (žst) - Vokounova vyhlídka - lyžařský areál Klínek - Cisterciácké opatství Porta coeli Předklášteří - soutok Svratky a Bobrůvky - Květnice (470 m) - Velká skála (446 m) - Tišnov (žst), celkem cca 12 km

 

Od nádraží v Tišnově se držím modré turistické značky. Vokounova vyhlídka se nachází na pravém břehu Svratky v severním svahu zalesněného protáhlého kopce Kozí brada.

úbočím Kozí brady úbočím Kozí brady

úbočím Kozí brady

Právě odsud Karel Josef Vokoun v 18. století maloval panoramatický pohled na Tišnov - na vyhlídce jsou k vidění panoramatické fotografie, takže lze srovnávat, jak se Tišnov i nedaleké Předklášteří za 300 let změnily.

Vokounova vyhlídka Vokounova vyhlídka

Předklášteří a Tišnov z Vokounovy vyhlídky

A tady je ta veduta. Svět tehdy nebýval tak zarostlý :-)

Vokounova vyhlídka

K. Wokaun, Tišnov, po 1730, Archiv města Brna (větší velikost po rozkliknutí)

Naštěstí existují drony, takže tady jsou výhledy z louky nedaleko lyžařského areálu.

pod Kozí bradou pod Kozí bradou

pod Kozí bradou

pod Kozí bradou

směrem k Předklášteří

pod Kozí bradou

zleva lom Dřínová (379 m), Květnice (470 m), Velká skála (446 m)

pod Kozí bradou

Tišnov - zleva masiv Květnice, zprava Klucaniny

pod Kozí bradou

jihovýchodním směrem na Hradčany a Čebín

Přes lyžařský areál scházím do Předklášteří.

pod Kozí bradou pod Kozí bradou pod Kozí bradou

lyžařský areál Klínek

pod Kozí bradou pod Kozí bradou

Předklášteří

Rozsáhlý klášterní komplex ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli, Brána nebes, tvoří do čtverců uspořádané budovy kolem tří nádvoří a jednoho velkého prostranství; původní gotické jádro doplňují renesanční a barokní přístavby včetně divadelního sálu, bývalé lékárny a klášterní nemocnice.

 

Dominantou areálu je historicky nesmírně cenná goticko-románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie s kostelní branou s bohatě vyzdobeným portálem, symbolizujícím "portu coeli" - bránu nebes. Unikátní gotický portál francouzského katedrálního typu, zdobený postavami apoštolů, bohatými rostlinnými a zvířecími motivy představuje naprosto dokonalou a technicky obdivuhodnou kamenickou práci z doby kolem roku 1235. Portál doplňují dvě mohutné figury lvů.

klášter Porta coeli klášter Porta coeli klášter Porta coeli klášter Porta coeli klášter Porta coeli

klášter Porta coeli

Pokračuju k soutoku Svratky a Bobrůvky. Jen škoda, že se ledňáček neposadil blíž :-( Tohle je maximální zoom a ještě výřez. Kdyby se zrovna nespustil pod hladinu, neměla bych šanci si jej všimnout.

soutok Svratky a Bobrůvky soutok Svratky a Bobrůvky

soutok Svratky a Bobrůvky

Proti proudu potoka Besének je docela chladno - příkré svahy Květnice tohle místo v zimě téměř dokonale chrání před sluncem :-(

 

Čeká mne výstup na Květnici, izolovanou výraznou homoli, která tvoří typickou dominantu Tišnova. Vystupuje z údolní krajiny řeky Svratky a potoka Besénku a má tři vrcholy – Květnice (470 m), Velká skála (446 m) a Malá skála (387 m), které odděluje široké sedlo. 

Květnice Květnice

Květnice v oblasti Královy jeskyně

Králova jeskyně s krápníkovou výzdobou byla objevena v květnu 1972 při záchranných akcích poté, co do prolákliny zapadl pes. Je pojmenována je po rodákovi ze Senetářova v Moravském krasu, Aloisi Královi (1877-1972), objeviteli Demänovských jeskyní, který žil v Tišnově od roku 1932 až do své smrti v roce 1972.

 

Vchod je v nadmořské výšce 435 m a v současnosti se nenachází na aktivním toku žádné řeky. Celková délka jeskyně činí 1241 m a výškový rozdíl 53 m. Jsou v ní stalagmity, stalaktity, stalagnáty, brčka i sintrové náteky - jeskyně bývá přístupná v rámci dne otevřených dveří během jarní mineralogické burzy v tišnovské sokolovně. Já byla uvnitř v dubnu 2014, proto na ukázku přidávám dvě fotografie z archivu.

Květnice Květnice

Králova jeskyně, duben 2014

A konečně zase na sluníčku. Výstup mi dal docela zabrat, vrstevnic bylo až moc - výškové převýšení od hladiny Svratky dělá 210 m.

Květnice

Květnice

V současnosti většinu Květnice pokrývá les, v minulosti zde byla skalní step a lesostep. Pokračuju až ke kříži. Od mé minulé návštěvy zde přibyl turistický přístřešek a výhledy zase o něco více zarostly.

Květnice Květnice Květnice Květnice Květnice

Květnice, u kříže

Ohřeju si oběd a pak vytáhnu dron.

Květnice >

Květnice, u kříže

Neskutečné, třetí adventní neděle v tričku :-)

Květnice Květnice Květnice Květnice Květnice

lom Dřínová (379 m) a pohled severním směrem proti proudu Svratky

Květnice

směrem k Lomnici

Květnice

přes Malou skálu - nalevo Lomnička, vpravo Železné

Květnice

Tišnov

Květnice

Předklášteří a silnice/železnice do Dolních Louček

Další zastávkou je Velká skála (446 m).

Květnice Květnice Květnice

Velká skála

Květnici charakterizuje bohatství druhů rostlin a živočichů. Za to vděčí poloze na rozhraní teplé jižní Moravy a chladné Vysočiny, velmi členitému reliéfu a pestré geologické stavbě. Květnice je taky významnou mineralogickou lokalitou a nalezištěm vzácných nerostů (ametyst, fluorit, morion, kalcit, baryt). Dnes je sběr a těžba minerálů na Květnici přísně zakázána a lokality jsou monitorovány.

 

A zbývá seběhnout dolů do Tišnova. Jen škoda, že sluníčko bylo rychlejší a zmizelo za kopec Pasník dřív, než jsem došla k vyhlídce.

Květnice Květnice Květnice Květnice Květnice

Tišnov

Stezka se jmenuje Lacinova - Krajina srdce: Tišnovsko

Květnice

Lacinova stezka Květnicí

Na závěr andělé :-) Je přece advent a vánoce bez andělů jsou jako kapr bez salátu :-)

Tišnov Tišnov

vánoční trhy v Tišnově