Lesnický Slavín 30.12.2023

památníky v lesích nad Adamovem

 

Adamov je město formované průmyslovým závodem ve stísněných podmínkách členitého terénu západního okraje Moravského krasu - rovných ploch tady bylo k dispozici poskrovnu. Adamovské strojírny zabraly kromě úzké cesty a železnice na druhém břehu Svitavy veškerou plochu údolí. Bytová zástavba, ale také některé méně významné provozy továrny musely netypicky využít poměrně strmé svahy údolí a rozlezly se během čtyřiceti let prudkého rozvoje strojírny po všech stráních v okolí. Když přestal stačit strmý svah nad strojírenským podnikem, pokračovalo se na jihu - sídliště na Ptačině na protilehlém svahu je proto nezvykle daleko od původního centra.

 

Auto odkládám u Alberta a vyrážím na pěší výlet do lesů za památníky Lesnického Slavína, což je soubor památníků a studánek rozmístěných mezi městy Brno a Blansko v Moravském krasu a jeho okolí. Tyto objekty jsou věnovány lesníkům či umělcům, ale i samotné přírodě a zvířatům. Počátek budování spadá do období 20. let 20. století. Oficiální otevření Slavína proběhlo 18. června 1929 v polesí Olomučany. Za zakladatele Slavína jsou považováni Rudolf Haša a Josef Konšel, na jejich práci navázal Josef Opletal, který je nejznámějším budovatelem objektů ve Slavíně. Objektů je celkem cca 70 a podrobně popsány jsou v knize Jiřího Truhláře Památníky adamovských lesů.

 

Mým prvním cílem bude Purkyňova vyhlídka na skále nad zátočinou s výhledem do údolí řeky Svitavy v místech kousek nad jezem. A protože k ní značky nevedou, držím se pěšin a GPS podle mapy.cz.

nad Adamovem

nad Adamovem

Míjím jeden z bunkrů. Těžké strojírenství, zejména železniční a silniční mosty, parní a pontonové elektrické jeřáby byly postupně z výrobního programu Adamovských strojíren vypuštěny a byly nahrazeny přísně tajnou zbrojní výrobou pro různé sovětské systémy. V návaznosti na možnost amerického útoku jadernými zbraněmi se v 50. letech 20. století vybudovala řada protiatomových krytů, pozorovatelen, podzemních skladů a vodojemů - bezprostřední okolí města se stalo podivnou krajinou protkanou záhadnými bunkry. Konkrétně tento chátrající objekt popisují jako objekt o jedné místnosti určený jako sklad roznětek.

nad Adamovem

chátrající sklad roznětek

nad Adamovem

nad Adamovem

Hřebínek je souvisle porostlý lesem, budu muset najít aspoň nějakou minimýtinku, abych dron dostala nad stromy.

nad Adamovem

nad Adamovem

Podařilo se :-)

nad Adamovem

nad Adamovem

nad Adamovem

směrem k Novému hradu

nad Adamovem

směrem k Adamovu

Ale kdysi na Purkyňovu vyhlídku turistická značka vedla, na stromech se občas značky dají ještě rozeznat a dodnes je na vyhlídce umístěný ukazatel.

Purkyňova vyhlídka Purkyňova vyhlídka Purkyňova vyhlídka Purkyňova vyhlídka

Purkyňova vyhlídka

Jsem přibližně o 100 metrů výš než je hladina Svitavy a škoda, že se obloha postupně zatahuje.

Purkyňova vyhlídka

proti proudu Svitavy

Purkyňova vyhlídka

po proudu - střechy Samary, nejsevernější část bývalého ADASTU

Pamětní deska českého přírodovědce a fyziologa Jana Evangelisty Purkyně je umístěna na skále pod vyhlídkou.

Purkyňova vyhlídka

Purkyňova vyhlídka

Pravděpodobně při příležitosti 150. výročí narození vědce Josef Opletal vypracoval v roce 1937 nový projekt památníku, který by nahradil zmíněnou desku. K realizaci však již nikdy nedošlo. Jednalo se o památník v podobě pyramidy nesoucí zeměkouli, jako výraz Purkyňova světového významu. Mělo se jednat o jeden z největších památníků Lesnického Slavína. Na přední straně měl mít Purkyňovu podobiznu a pod ní rukopisně jeho výrok:

Naše děje, naše země, naše hlavy, ruce, pusa – to my – to vlasť – to národ! Jan Purkyně

Na zadní straně pak Purkyňův verš:

"Volá-li vlasť, ve vlasť se vrať, pomáhej chutě, čiň a raď! a dokud kde Bůh tobě žití povolí, buď věren vlasti své a víře, příteli!"

Na sluníčku si neposedím :-( Směrem na Vyškůvku pokračuju cestou necestou a směr si občas upřesňuju podle GPS v mapě.

 

Studánka sv. Huberta na palouku u Dívčí cesty byla postavena v roce 1937. Slabý pramen byl podchycen za cestou nad studánkou a sveden potrubím a na průčelí studánky byl umístěn obraz sv. Huberta klečícího před jelenem.

studánka sv. Huberta studánka sv. Huberta studánka sv. Huberta studánka sv. Huberta studánka sv. Huberta studánka sv. Huberta

studánka sv. Huberta na palouku u Dívčí cesty

Nejvyšší čas k pozdnímu obědu.

studánka sv. Huberta

oběd na lavičce na palouku u Dívčí cesty

Studánka U kukačky byla vybudována v roce 1938 na křižovatce lesní cesty Hradské a Doubské v blízkosti bývalé lesní školky - pramen je slabý a v létě vysychá.

studánka U kukačky studánka U kukačky

studánka U kukačky

Někdo si vyhrál :-)

studánka sv. Huberta

na křižovatce Hradské a Doubské cesty

Hradská lesní silnice prochází od Olomučan k Novému hradu (proto Hradská) a dále až k řece Svitavě. Památník jí věnovaný stojí od roku 1937 na křižovatce lesních cest na nejvyšším bodě silnice.

Hradská lesní silnice

Hradská lesní silnice

Na spodní krychli jsou ukazatelé směrů a vzdáleností, na horní parametry silnice, sluneční hodiny a citáty. Slovy Anatola France technicky zaměřený prof. Opletal vysoce ocenil krásu:

Kdybych měl zvolit mezi pravdou a krásou, nebyl bych ani vteřinu na rozpacích, zvolil bych si krásu, neboť jsem přesvědčen, že krása v sobě tají vyšší pravdu, než pravda sama.
Anatole France

Hradská lesní silnice Hradská lesní silnice

Hradská lesní silnice

Stavbou památníku udělal prof. Josef Opletal v roce 1937 tečku za svou celoživotní aktivní lesnickou činností. Své myšlenky a pocity výstižně vyjádřil výrokem Ivana Sergejeviče Turgeněva:

Jděte kupředu, pokud můžete, ale klesnou-li pod Vámi nohy, sedněte si nedaleko cesty a dívejte se na další mimo- jdoucí bez hněvu a závisti, vždyť ani oni daleko nedojdou.
Turgeněv

Máchův památník patří k těm nejnavštěvovanějším a nejznámějším. Byl zbudován v roce 1936 k 100. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy z betonu, vápencových kamenů a mramorových desek. Na třech stranách jsou úryvky z Máje, čtvrtá strana je celá věnována Máchovi.

Máchův památník Máchův památník Máchův památník

Máchův památník

Od památníku je krásný výhled do údolí Svitavy až k Brnu. Slibované sluníčko sice nehřeje, ale dohlednost je naprosto neskutečná.

Máchův památník

Děvín (549 m), vzdálenost 50 km

Máchův památník Máchův památník

Schneeberg (2076 m), vzdálenost 184 km

Zpátky do Adamova se pohodlně dostanu po Doubské cestě.

 

V prudké zatáčce pod Vyškůvkou byl založen lesní palouk osazený exotickými a okrasnými keři. Studánka U srnce má v průčelí obraz stojícího a pozorně jistícího srnce a text: "Co stvořil Bůh, to cti a ochraňuj, Zbudováno Léta Páně 1937".

studánka U srnce studánka U srnce studánka U srnce

studánka U srnce

Pokračuju k Adamovu, stihnu to tak akorát se setměním.

nad Křtinským údolím nad Křtinským údolím nad Křtinským údolím nad Křtinským údolím nad Křtinským údolím nad Křtinským údolím nad Křtinským údolím

nad Křtinským údolím

nad Křtinským údolím

Bažantí studánka (dříve se jmenovala U kalicha)

Celkem cca 10 km.