Špilberk 19.12.2023

podvečerní procházka podruhé

 

Jak jsem si slíbila, tak si plním - Špilberk podruhé a tentokrát se vstupenkou na prohlídkový okruh Rozhledna a Královská kaple.

 

Ale na začátek pár fotografií z vánočně dozdobených exteriérů.

Špilberk Špilberk Špilberk Špilberk Špilberk

Špilberk

Prohlídkový okruh Rozhledna a Královská kaple funguje bez průvodce a cena beze slev činí 100Kč. Otevřen je od úterý do neděle mezi 10:00 a 18:00.

Špilberk

Špilberk

Tzv. východní křídlo souvisí s nejstaršími dějinami hradu. Tehdy tvořilo obrannou a reprezentativní část středověkého Špilberku. Zub času se za dlouhá staletí na hradě významně podepsal, proto bylo v 80. letech 20. století rozhodnuto o jeho generální rekonstrukci, která vyvrcholila na sklonku 90. let minulého století obnovou a dostavbou nejstarší části, tedy východního křídla.

 

Hranolová věž byla důležitou součástí obranného systému původního středověkého hradu - chránila východní vjezdovou bránu do hradu a zároveň díky svým silným zdem mohla sloužit jako poslední útočiště obránců.

 

Při barokní přestavbě pevnosti se hledalo pro temné místnosti s extrémně silnými zdmi praktické využití. Nakonec padlo rozhodnutí vybudovat z nich vězeňské cely určené pro výkon trestů vojáků špilberských kasáren.

 

Při přestavbě v letech 1999-2000 bylo rozhodnuto částečně rehabilitovat původní funkci obranné věže. Odstraněny byly barokní podlahy jednotlivých pater se snahou zvýraznit monumentální otevřený prostor stavby a pro zpevnění neúplného středověkého obvodového zdiva byly dostavěny cihlové parabolické oblouky.

Špilberk Špilberk Špilberk Špilberk

Špilberk, hranolová věž

Na podlaze je mapa českého království a dalších území ovládaných v době Přemysla Otakara II. Jednotlivé země jsou označeny zemskými znaky: Kraňsko, Korutany, Štýrsko, Rakousy, Morava a Čechy. Tři jsou prázdné - Chebsko, Vindická Marka a město Pordenone. To proto, že podle heraldiků nejsou z doby Přemysla Otakara II. známy z těchto oblastí barevné erby. Mapa je orientována k jihu, tedy k Římu, jak bylo v té době zvykem. Orientace map "sever nahoru" se v Evropě objevuje až s rozšířením kompasu ve 14. století.

Špilberk

Špilberk, hranolová věž

Na zdi v hranolové věži je vystaven jeden ze zajímavých sbírkových předmětů muzea. Jedná se moravskou orlici z 1. poloviny 18. století vyřezanou z lipového dřeva.

Špilberk

Špilberk, hranolová věž

Na hranolovou věž navazuje královská kaple, klíčový prostor východního křídla

 

Původně byla zaklenuta dvěma nestejně velkými poli křížové klenby a osvětlena vysokými okny s charakteristickým lomeným obloukem. Možná se jednalo o hlavní jednací sál, kde příslušný panovník nebo jeho zástupce uděloval audience, nebo to byla skutečně hlavní kaple hradu zasvěcená sv. Janu Křtiteli.

Špilberk Špilberk

Špilberk, královská kaple

Při rekonstrukci hradu v letech 1997-2000 bylo rozhodnuto obnažit zachovalé relikty středověkého zdiva a dostavět chybějící stavební prvky do podoby zmiňované kaple. Do jižní části místnosti byl vestavěn kůr a zrekonstruovány byly arkády po stranách místnosti. Ačkoliv neznáme přesnou původní podobu ani funkci sálu, je pravděpodobné, že tato prostora patřila k luxusní části středověkého hradu sloužící k reprezentaci jeho majitelů. Nepochybně zde trávili čas čeští králové a moravská markrabata jako Jan Jindřich, jeho syn Jošt, Přemysl Otakar II. či Karel IV. s jeho první manželkou Blankou z Valois.

Špilberk

Špilberk, královská kaple

Opravu završila v roce 2003 instalace nových vitráží podle výtvarného návrhu Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové - nejde o klasickou mnohabarevnou vitráž, kdy jsou jednotlivá skla oddělena kovem, ale každé okno je laděno do jiné barvy.

Špilberk

Špilberk, královská kaple

Po schodech jsem vystoupala až na malou střešní terasu. Neskutečná nádhera...

Špilberk

Špilberk, rozhledna

Slibovaných 360°to sice není, ale rozhodně je to ten nejkrásnější výhled na Brno.

Špilberk Špilberk Špilberk Špilberk

Brno z rozhledny na Špilberku

A trošku více v detailu:

Špilberk Špilberk Špilberk Špilberk Špilberk Špilberk Špilberk

Brno z rozhledny na Špilberku

Celou hodinu jsem byla jediným návštěvníkem :-)

Špilberk Špilberk Špilberk

Špilberk